แถบนำทางสไลด์

แถบนำทางสไลด์คือรายการรูปย่อสไลด์ในแนวตั้งที่แสดงอยู่ทางด้านซ้ายของหน้าต่าง Keynote ในมุมมองแถบนำทาง คุณสามารถคลิกที่รูปย่อเพื่อข้ามไปที่สไลด์นั้นๆ หรือลากรูปย่อเพื่อจัดระเบียบงานนำเสนอของคุณใหม่ได้

แถบนำทางสไลด์:

ในการแสดงแถบนำทางสไลด์ ให้คลิก ปุ่มเมนูมุมมอง ในแถบเครื่องมือ จากนั้นเลือก แถบนำทาง