วัตถุฝังใน

วัตถุฝังในเป็นวัตถุที่วางอยู่ภายในการไหลของข้อความ โดยวัตถุนั้นจะอยู่บนบรรทัดเดียวกับข้อความและเลื่อนไปพร้อมกับข้อความในขณะที่คุณป้อน ถ้าคุณวางภาพ แกลเลอรี่ภาพ สมการ รูปร่าง หรือวิดีโอ เข้าในกล่องข้อความหรือรูปร่าง วัตถุที่วางจะถูกวางฝังในกับข้อความใดๆ โดยอัตโนมัติในวัตถุ (หลัก) ภายนอก

ภาพวางฝังในกับข้อความ