เลือกทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์

แตะที่ใดก็ได้ในตารางเพื่อแสดงตัวอักษรเหนือคอลัมน์และหมายเลขที่ด้านซ้ายของแถว จากนั้นปฏิบัติตามวิธีใดๆ ต่อไปนี้:

  • เลือกแถวหรือคอลัมน์เดียว: แตะหมายเลขหรือตัวอักษรของแถวหรือคอลัมน์

  • เลือกแถวหรือคอลัมน์ที่อยู่ติดกันหลายรายการ: แตะเลขหรือตัวอักษรของแถวหรือคอลัมน์ จากนั้นลากจุดสีน้ำเงินผ่านแถวหรือคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน

  • เลือกแถวหรือคอลัมน์ที่ไม่ติดกัน: แตะเลขหรือตัวอักษรของแถวหรือคอลัมน์ แตะ เลือกเซลล์ แล้วแตะแถวหรือคอลัมน์อื่นเพิ่ม จากนั้นลากจุดสีน้ำเงินผ่านเซลล์ที่คุณต้องการเลือก (หรือแตะ เลือกทั้งหมด เพื่อเลือกเซลล์ทั้งหมดในตาราง) เมื่อคุณเลือกเสร็จแล้ว ให้แตะ เสร็จสิ้น