แถบนำทางสไลด์

แถบนำทางสไลด์จะแสดงรูปย่อของสไลด์ที่ประกอบกันเป็นงานนำเสนอของคุณ และจะแสดงอยู่ทางด้านซ้ายของหน้าต่าง Keynote ในมุมมองสไลด์ คุณสามารถแตะที่รูปย่อเพื่อข้ามไปยังสไลด์ที่ระบุเฉพาะหรือลากรูปย่อเพื่อจัดระเบียบงานนำเสนอของคุณใหม่ได้

แถบนำทางสไลด์:

ในมุมมองสไลด์ คุณสามารถทำสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ได้:

  • หนีบนิ้วบนสไลด์เพื่อลดระดับการซูมให้พอดีหรือเล็กลง

  • ปัดไปทางขวาจากขอบด้านซ้ายของหน้าจอ

  • แตะที่ปุ่มแสดงเลขสไลด์ตรงมุมซ้ายบนสุดของสไลด์

    ปุ่มแถบนำทางสไลด์โดยแสดง 4 จาก 13 สไลด์ที่อยู่ใต้ปุ่มงานนำเสนอที่อยู่ใกล้กับมุมซ้ายบนสุดของพื้นที่สไลด์