macOS High Sierra

การตรวจสอบว่าใบรับรองนั้นถูกต้องหรือไม่

ใช้ตัวช่วยเหลือใบรับรองในการเข้าถึงพวงกุญแจเพื่อประเมินใบรับรองโดยดูที่นโยบายความน่าเชื่อถือเพื่อตรวจสอบว่าใบรับรองนั้นใช้ได้หรือไม่

เปิดการเข้าถึงพวงกุญแจให้ฉัน

 1. คลิก ใบรับรอง ในรายการประเภท จากนั้นคลิกสองครั้งที่ใบรับรองที่คุณต้องการประเมิน

 2. เลือก การเข้าถึงพวงกุญแจ > ตัวช่วยเหลือใบรับรอง > ประเมิน [ชื่อของใบรับรอง]

 3. เลือกนโยบายการเชื่อถือ:

  • ถ้าต้องการประเมินใบรับรองอีเมล ให้เลือก S/MIME จากนั้นป้อนที่อยู่อีเมลของผู้ส่ง

  • ถ้าต้องการประเมินเว็บเซิร์ฟเวอร์ ให้เลือก SSL (Secure Sockets Layer) จากนั้นป้อน URL ของโฮสต์เซิร์ฟเวอร์ในการขอใบรับรองจากโฮสต์ ให้เลือก ขอใบรับรองจากโฮสต์

  • ถ้าต้องการประเมินใบรับรองประเภทอื่นๆ ให้เลือก “ทั่วไป

  • ถ้าต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับลายเซ็นดิจิตอลของใบรับรอง ให้เลือก การเซ็นชื่อรหัส

  • สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับใบรับรองและนโยบายความน่าเชื่อถือ ให้คลิก เรียนรู้เพิ่มเติม

 4. คลิก ดำเนินการต่อ