macOS High Sierra

ถ้าแอพที่คุณเชื่อถือแล้วขอเข้าถึงพวงกุญแจ

ถ้าแอพถูกเปลี่ยนหรือติดไวรัสหลังจากได้รับอนุญาตให้เข้าถึงพวงกุญแจของคุณ แสดงว่าแอพนั้นไม่น่าเชื่อถืออีกต่อไป และคุณจะต้องให้อนุญาตการเข้าถึงอีกครั้ง

หน้าต่างโต้ตอบจะถามว่าคุณต้องการเปลี่ยนให้พวงกุญแจอนุญาตการเข้าถึงหรือไม่หน้าต่างโต้ตอบนี้จะปรากฏถ้าคุณเพิ่งอัพเดทซอฟต์แวร์ระบบหรือแอพพลิเคชั่นของคุณ หรือถ้าแอพพลิเคชั่นถูกแก้ไข

  • ถ้ากล่องโต้ตอบปรากฏขึ้นและคุณไม่ได้เพิ่งอัพเดทซอฟต์แวร์:แอพอาจได้รับความเสียหายหรือติดไวรัสคลิก ไม่เปลี่ยนแปลง จากนั้นพิจารณาตรวจสอบซอฟต์แวร์สำหรับมัลแวร์

  • ถ้าคุณเพิ่งอัพเดทซอฟต์แวร์ระบบของคุณ:บางครั้งคุณต้องอนุญาตแอพที่อัพเดทอีกครั้ง

ในการอนุญาตเซิร์ฟเวอร์ใหม่อีกครั้ง ใน Finder ให้เลือก ไป > เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์