นโยบายความน่าเชื่อถือ

นโยบายความน่าเชื่อถือ จะกำหนดว่าใบรับรองนั้นถูกต้องสำหรับการใช้ที่กำหนดไว้ ใบรับรองอาจใช้ได้กับวิธีใช้บางอย่างแต่ใช้ไม่ได้กับวิธีอื่น

macOS ใช้นโยบายความน่าเชื่อถือจำนวนหนึ่งเพื่อตรวจสอบว่าใบรับรองน่าเชื่อถือหรือไม่ แต่ละใบรับรองสามารถมีนโยบายที่แตกต่างกันได้ ในการเข้าถึงพวงกุญแจ คุณสามารถดูรายละเอียดของนโยบายความน่าเชื่อถือของใบรับรองในส่วนความน่าเชื่อถือของใบรับรองได้