รุ่นที่รองรับการแตะเพื่อปลุก

  • iPhone XS Max

  • iPhone XS

  • iPhone XR

  • iPhone X