รุ่นที่รองรับบัตรโดยสารด่วนพร้อมการประหยัดพลังงาน

  • iPhone XS Max

  • iPhone XS

  • iPhone XR