ไปที่หน้าจอโฮม

  • iPhone X ขึ้นไป: ปัดขึ้นจากขอบด้านล่างสุดของหน้าจอ

  • รุ่นอื่นๆ: กดปุ่มโฮม