เปิดศูนย์ควบคุม

  • iPhone X ขึ้นไป: ปัดลงจากมุมขวาบนสุดของหน้าจอ

  • รุ่นอื่นๆ: ปัดขึ้นจากขอบด้านล่างสุดของหน้าจอ