ลงชื่อเข้าด้วย Apple ID ของคุณ

ลงชื่อเข้าด้วย Apple ID ของคุณเพื่อเข้าถึงบริการของ Apple เช่น App Store, iTunes Store, Apple Books, Apple Music, FaceTime, iCloud, iMessage และอื่นๆ

คุณสามารถลงชื่อเข้าระหว่างการตั้งค่าได้ หรือไปที่ การตั้งค่า แตะ ลงชื่อเข้า iPhone ของคุณ แล้วป้อน Apple ID และรหัสผ่านของคุณ ถ้าคุณไม่มี Apple ID คุณก็สามารถสร้างได้ คุณสามารถดูและเปลี่ยนข้อมูล Apple ID ของคุณ รวมถึง ชื่อ รูปภาพ ข้อมูลติดต่อ รหัสผ่าน การตั้งค่าความปลอดภัย และข้อมูลการชำระเงินและการจัดส่งของคุณได้

ข้อมูลและเนื้อหาของคุณมีอยู่บนอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณที่ลงชื่อเข้าด้วย Apple ID ของคุณ ดูบทความบริการช่วยเหลือของ Apple ลงชื่อเข้าด้วย Apple ID ของคุณ