รุ่นที่รองรับ Apple Pay ในประเทศญี่ปุ่น

  • iPhone XS Max

  • iPhone XS

  • iPhone XR

  • iPhone X

  • iPhone 8 Plus

  • iPhone 8

  • iPhone 7 Plus (ที่ซื้อในประเทศญี่ปุ่น)

  • iPhone 7 (ที่ซื้อในประเทศญี่ปุ่น)