macOS High Sierra

การนำเข้าหนังสือหรือ PDF

ถ้าคุณมีหนังสือที่ไม่ได้ได้มาจาก iBooks Store หรือมี PDF ที่คุณต้องการเปิดใน iBooks คุณสามารถนำเข้าไฟล์เหล่านั้นได้

เปิด iBooks ให้ฉัน

  1. ใน iBooks ให้เลือก ไฟล์ > เพิ่มไปยังคลัง

  2. ในกล่องโต้ตอบเปิด ค้นหาหนังสือหรือ PDF ที่คุณต้องการนำเข้า จากนั้นคลิก เพิ่ม

ถ้าคุณมีหนังสือใน iTunes ซึ่งเป็นเล่มที่คุณต้องการเพิ่มไปที่คลัง iBooks ของคุณ คุณก็ยังสามารถเลือก ไฟล์ > ย้ายหนังสือจาก iTunes ได้อีกด้วย

หมายเหตุ: ถ้าต้องการดูหนังสือและ PDF ที่นำเข้าบนอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ โปรดใช้ iCloud สำหรับ iBooks