macOS High Sierra

โต้ตอบกับมัลติมีเดียในหนังสือ

หนังสือที่ ทำมาสำหรับ iBook จะมีไดอะแกรมแบบโต้ตอบได้ รูปภาพ และวิดีโอ คุณจึงสามารถดู ฟัง และสำรวจได้

เปิด iBooks ให้ฉัน

  • การขยายสื่อโต้ตอบ:เมื่อตัวชี้อยู่เหนือรายการ ให้คลิกที่ปุ่มขยายตรงมุมซ้ายบนสุดคุณยังสามารถจีบนิ้วออกบนแทร็คแพดหรือ Magic Mouse ได้อีกด้วย

    ในการซูมเข้ามากขึ้นเมื่อเนื้อหามีการขยาย ให้จีบนิ้วออกบนแทร็คแพดหรือ Magic Mouse

  • การย่อสื่อโต้ตอบ:คลิก เสร็จ หรือจีบนิ้วเข้าบนแทร็คแพดหรือ Magic Mouse

  • ดูภาพยนตร์หรือสไลด์โชว์ หรือฟังคลิปเสียง:คลิกปุ่มเล่นหรือภาพ ถ้าจำเป็น

    ภาพยนตร์หรือคลิปเสียงบางส่วนจะถูกตั้งค่าให้เริ่มเล่นทันทีที่คุณดูหน้า

  • การนำทางผ่านแกลเลอรี:คลิกที่ลูกศรหรือไอคอน หรือเมื่อตัวชี้อยู่เหนือแกลเลอรี ให้ปัดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาผ่านแทร็คแพดหรือ Magic Mouse

  • การหมุนวัตถุ 3 มิติ:คลิกที่วัตถุแล้วลาก

  • ซูมเข้าที่ป้ายของภาพ (คำอธิบาย):คลิกที่ป้ายเพื่อซูมเข้าหรือดูคำอธิบายที่สมบูรณ์ของภาพ

ตำรา iBooks ทำขึ้นโดยใช้ iBooks Authorสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่เกี่ยวกับ iBooks Author