macOS High Sierra

การดาวน์โหลดและอัพเดทหนังสือที่ซื้อ

ถ้าคุณเคยลบหนังสือที่คุณซื้อใน iBooks Store หนังสือเล่มนั้นจะยังคงอยู่ใน iCloud และคุณสามารถดาวน์โหลดได้อีกครั้งเมื่อคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตถ้าคุณตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัวไว้ คุณยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือของครอบครัวคุณได้อีกด้วย

เมื่อมีรายการอัพเดทสำหรับหนังสือเล่มใดๆ ของคุณ คุณจะเห็นปุ่มดาวน์โหลด ตรงมุมขวาบนสุดของคลังของคุณหรือใน iBooks Store

เปิด iBooks ให้ฉัน

การดาวน์โหลดหนังสือ

ก่อนอื่น ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าด้วย Apple ID ที่คุณใช้ซื้อหรือดาวน์โหลดหนังสือถ้าต้องการดู Apple ID ที่คุณใช้อยู่ ให้เลือก ร้าน > ดู Apple ID ของฉัน

หมายเหตุ: หนังสือที่ถูกซ่อนอยู่ไม่มีให้ดาวน์โหลด

 1. ในคลังของคุณ ให้คลิก หนังสือทั้งหมด เลือก เรียงตาม จากนั้นเลือก แสดงหนังสือ iCloud

  ถ้าคุณเห็นตัวเลือกซ่อนหนังสือ iCloud หนังสือทั้งหมดที่คุณซื้อมีการแสดงอยู่แล้ว

  หมายเหตุ: หนังสือที่ซื้อจะปรากฏในคลังของคุณโดยมีไอคอนสถานะ iCloud ด้วย

 2. คลิกสองครั้งที่หนังสือที่มีไอคอนสถานะ iCloud เพื่อดาวน์โหลดและเปิดหนังสือเล่มนั้น

ดาวน์โหลดหนังสือของสมาชิกครอบครัว

ถ้าคุณได้ตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัวไว้ คุณจะสามารถดาวน์โหลดหนังสือของสมาชิกครอบครัวของคุณได้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าด้วย Apple ID ที่คุณใช้สำหรับการแชร์กันในครอบครัว

 1. คลิก iBooks Store (หรือเลือก ร้าน > หน้าร้านเริ่มต้น) แล้วคลิก สินค้าที่ซื้อแล้ว ที่อยู่ใต้ลิงก์ด่วนทางขวา

 2. คลิกชื่อของคุณที่อยู่ถัดจากสินค้าที่ซื้อแล้ว แล้วเลือกสมาชิกครอบครัวคนอื่น

 3. คลิกไอคอนสถานะ iCloud ของหนังสือที่คุณต้องการเพิ่มไปที่คลังของคุณ แล้วป้อนข้อมูลบัญชีของคุณ

หนังสือใดๆ ที่ ซ่อนอยู่ จะไม่ปรากฏและไม่สามารถดาวน์โหลดได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูแชร์สินค้าที่ซื้อกับครอบครัวของคุณ

ตั้งค่า iBooks เพื่อดาวน์โหลดสินค้าที่ซื้อโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถทำให้สินค้าที่คุณซื้อจาก iBooks Store ในอุปกรณ์เครื่องอื่นดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติไปที่ Mac ของคุณได้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าด้วย Apple ID ของคุณแล้วถ้าต้องการดู Apple ID ที่คุณใช้อยู่ ให้เลือก ร้าน > ดู Apple ID ของฉัน

 2. เลือก iBooks > การตั้งค่า จากนั้นคลิก ร้าน

 3. เลือก "ดาวน์โหลดรายการซื้อใหม่โดยอัตโนมัติ"

การอัพเดทหนังสือของคุณ

 • คลิกปุ่มดาวน์โหลด จากนั้นเลือกหนังสือที่จะอัพเดท หรือคลิก อัพเดททั้งหมด