macOS High Sierra

ใช้บัตรจด

ถ้าหนังสือที่คุณกำลังอ่านถูกออกแบบมาสำหรับ iBooks คุณจะสามารถดูคำอภิธานศัพท์ของหนังสือนั้น พร้อมกับไฮไลท์และโน้ตของคุณได้ในบัตรจด (หรือบัตรทบทวน)

หมายเหตุ: ถ้าหนังสือไม่มีคำอภิธานศัพท์ และคุณไม่ได้ไฮไลท์หรือเขียนโน้ตใดๆ หนังสือจะไม่มีบัตรจด

เปิด iBooks ให้ฉัน

 1. เปิดหนังสือ เลือก มุมมอง > แสดงบัตรจด (หรือคลิก ทบทวน ในแผงโน้ตถ้าเปิดอยู่)

 2. ปฏิบัติตามวิธีการใดๆ ต่อไปนี้:

  • คัดกรองการ์ดตามบทหรือส่วน:คลิกปุ่มสารบัญ ตรงมุมซ้ายบน จากนั้นเลือกบทหรือส่วน

  • คัดกรองการ์ดตามไฮไลท์:คลิกปุ่มไฮไลท์ ตรงมุมขวาบน จากนั้นเลือกไฮไลท์ที่คุณต้องการดู

   คุณยังสามารถเลือกให้แสดงหรือซ่อนคำอภิธานศัพท์ได้

  • วนดูการ์ด:คลิกลูกศรที่อยู่ด้านขวาหรือซ้าย ปัดนิ้วผ่านแทร็คแพดหรือ Magic Mouse หรือใช้แป้นลูกศร

  • พลิกการ์ด:คลิก พลิกการ์ด หรือกด Space bar

  • สับเปลี่ยนการ์ด:คลิกปุ่มสับเปลี่ยน ตรงมุมขวาบน