macOS High Sierra

อนุญาตให้คอมพิวเตอร์ของคุณรับหนังสือ

ถ้าคุณซื้อหนังสือจาก iBooks Store บนอุปกรณ์เครื่องอื่นๆ คุณก็สามารถดูหนังสือเหล่านั้นบน Mac ของคุณได้โดยอนุญาตคอมพิวเตอร์ของคุณคุณสามารถอนุญาตให้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ iOS ใช้ Apple ID ของคุณได้ไม่เกินห้าเครื่อง

อนุญาตคอมพิวเตอร์ของคุณ

  1. เลือก ร้าน > อนุญาตคอมพิวเตอร์นี้

  2. ถ้าคุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้า ให้ลงชื่อเข้าโดยใช้ Apple ID เดียวกันกับที่คุณใช้บนอุปกรณ์เครื่องอื่นๆ ของคุณ

เลิกอนุญาตคอมพิวเตอร์ของคุณ

ดูให้แน่ใจว่าได้เลิกอนุญาตให้ใช้งาน Mac ของคุณก่อนที่คุณจะขายอุปกรณ์ ยกให้คนอื่น ส่งเครื่องเข้ารับบริการ หรืออัพเกรดฮาร์ดแวร์ครั้งใหญ่

  • เลือก ร้าน > ยกเลิกการอนุญาตคอมพิวเตอร์นี้

การอนุญาต iBooks จะได้รับการจัดการใน iTunesในการเรียนรู้วิธีดูคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตของคุณ เลิกอนุญาตคอมพิวเตอร์เครื่องที่ไม่ได้อยู่ในการครอบครองของคุณอีกต่อไปแล้ว และอื่นๆ ให้ดูบทความบริการช่วยเหลือของ Apple เรื่องเลิกอนุญาตคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ iTunes