macOS High Sierra

การซื้อสินค้าใน iBooks Store

ใน iBooks Store คุณสามารถค้นหาหนังสือที่คุณต้องการ จากนั้นดาวน์โหลดตัวอย่าง เพิ่มหนังสือลงในรายการที่อยากได้สำหรับการซื้อในอนาคต หรือซื้อหนังสือได้

แถบเครื่องมือใน iBooks Storeคลิก คลัง เพื่อกลับไปที่คลังของคุณ

หมายเหตุ: iBooks Store อาจไม่มีให้ใช้งานครบทุกภูมิภาค

เปิด iBooks ให้ฉัน

คลิก iBooks Store (หรือเลือก ร้าน > หน้าร้านเริ่มต้น) จากนั้นทำวิธีการใดๆ ต่อไปนี้:

 • ค้นหาหนังสือ:คุณสามารถค้นหาได้ตามชื่อเรื่อง ผู้เขียน แนว หรือผู้เผยแพร่เริ่มป้อนในช่องค้นหาเพื่อดูคำแนะนำ

  ถาม Siri พูดบางอย่าง เช่น:

  • "ค้นหาหนังสือของ Apple Inc"

  • "ค้นหาหนังสือเกี่ยวกับ iPhone"

  เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Siri

 • ซื้อหรือดาวน์โหลดหนังสือ:คลิกราคาของหนังสือหรือปุ่มรับหรือเลือกหนังสือ อ่านคำอธิบาย แล้วคลิก ซื้อหนังสือ หรือ รับ (หรือใช้ Touch ID)

 • รับตัวอย่าง (ถ้ามี):เลือกหนังสือ แล้วคลิก รับตัวอย่าง

 • เพิ่มหนังสือไปที่รายการที่อยากได้ของคุณ:เลือกหนังสือ คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ซื้อหนังสือ หรือ สั่งรายการล่วงหน้า แล้วเลือก เพิ่มไปยังรายการที่อยากได้

 • สั่งซื้อหนังสือล่วงหน้า:คลิกราคาของหนังสือหรือเลือกหนังสือ อ่านคำอธิบาย แล้วคลิก สั่งซื้อล่วงหน้า

 • ให้หนังสือ:เลือกหนังสือ คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ซื้อหนังสือ แล้วเลือก ให้หนังสือเล่มนี้เป็นของขวัญ

  ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ระบบจะส่งอีเมลพร้อมข้อมูลหนังสือในทันทีในการกำหนดเวลาให้ส่งของขวัญไปถึงผู้รับในภายหลัง ให้เลือก วันอื่น แล้วตั้งวันที่ส่งมอบสินค้า

หมายเหตุ: ถ้าคุณมีการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว และ ขออนุญาตซื้อ มีการตั้งค่าสำหรับบัญชีของคุณ เมื่อคุณคลิกรับหนังสือ ผู้จัดการการแชร์กันในครอบครัวจะได้รับคำขอให้อนุมัติการซื้อ