macOS High Sierra

การดูหนังสือถัดไปในชุด

เมื่อคุณใกล้จะอ่านหนังสือเล่มที่ออกแบบมาเป็นส่วนหนึ่งของชุดใน iBooks Store จบ รูปย่อของหนังสือเล่มต่อไปจะปรากฏพร้อมกับหนังสือที่ซื้อในมุมมองหนังสือทั้งหมดของคลังของคุณ

เปิด iBooks ให้ฉัน

  • รับหนังสือเล่มต่อไป:คลิกสแตกชุดในมุมมองหนังสือทั้งหมดของคลังของคุณ จากนั้นคลิกเพื่อซื้อหรือดาวน์โหลดหนังสือเล่มต่อไป

  • ดูหนังสือเล่มอื่นๆ ในชุด:คลิก ทั้งหมดในชุด

    คลิกสองครั้งที่หนังสือที่ไม่ได้ซื้อเพื่อดูคำอธิบายแบบเต็มใน iBooks Store