ชุดแบบอักษร

คอลเลกชั่นแบบอักษร คือกลุ่มของแบบอักษร เช่น แบบอักษรที่ติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่ตั้งเดียวกันหรือแบบอักษรที่ใช้สำหรับเว็บไซต์ ในสมุดแบบอักษร คุณสามารถใช้คอลเลกชั่นเพื่อจัดระเบียบแบบอักษรบน Mac ของคุณได้ นอกจากนี้ยังมีคอลเลกชั่นเริ่มต้น ซึ่งจะแสดงเป็นรายการอยู่ในแถบด้านข้างในสมุดแบบอักษร:

  • แบบอักษรทั้งหมด: แบบอักษรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคอลเลกชั่นคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้ และเครือข่าย รวมถึงแบบอักษรที่มีให้ดาวน์โหลดด้วย คอลเลกชั่นนี้จะปรากฏในหน้าต่างแบบอักษรในแอพ

  • คอมพิวเตอร์: แบบอักษรที่ติดตั้งอยู่ในโฟลเดอร์แบบอักษรในคลังระบบ (/Library/Fonts/) และแบบอักษรที่มีให้ดาวน์โหลด คอลเลกชั่นนี้จะแสดงเฉพาะเมื่อคอลเลกชั่น ผู้ใช้ และ เครือข่าย มีแบบอักษร

  • ผู้ใช้: แบบอักษรที่ติดตั้งไว้ในโฟลเดอร์ แบบอักษร ใน คลัง เริ่มต้นของคุณ (~/Library/Fonts/) ในการแสดงโฟลเดอร์คลังเริ่มต้นของคุณ ให้กดปุ่ม Option ค้างไว้ จากนั้นใน Finder ให้เลือก ไปที่ > คลัง

  • เครือข่าย: คอลเลกชั่นที่ถูกติดตั้งลงในโฟลเดอร์ แบบอักษร ในโฟลเดอร์ คลัง บนคอมพิวเตอร์เครือข่าย (/Network/Library/Fonts/) คอลเลกชั่นนี้จะแสดงเมื่อคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครือข่ายซึ่งมีแบบอักษรที่ถูกติดตั้งในโฟลเดอร์เท่านั้น