นาทีการโทรในระบบเซลลูลาร์

เมื่อคุณโทรออกโดยใช้โทรศัพท์มือถือของคุณ นั่นคือคุณใช้นาทีการโทรในระบบเซลลูลาร์(สิ่งนี้จะแตกต่างจากข้อมูลเซลลูลาร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณใช้เมื่อคุณเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยใช้เครือข่ายเซลลูลาร์ของคุณ)ผู้ให้บริการเครือข่ายบางรายจะจัดสรรจำนวนนาทีที่คุณสามารถใช้ในการโทรออกได้ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของการโทรที่ใช้นาทีการโทรในระบบเซลลูลาร์