ข้อมูลเซลลูลาร์และนาที

เมื่อคุณเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยใช้เครือข่ายเซลลูลาร์ของโทรศัพท์มือถือ แสดงว่าคุณใช้ข้อมูลเซลลูลาร์

เมื่อคุณโทรออกโดยใช้โทรศัพท์มือถือของคุณ นั่นคือคุณใช้นาทีการโทรในระบบเซลลูลาร์

ผู้ให้บริการบางรายจะจำกัดปริมาณข้อมูลเซลลูลาร์ที่คุณสามารถใช้ได้ในแต่ละเดือน และบางรายจะจำกัดจำนวนนาทีที่คุณสามารถใช้ในการโทรออกได้ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของการโทรที่ใช้นาทีการโทรในระบบเซลลูลาร์