ชุด RAID แบบมิเรอร์

Redundant Array of Independent Disks แบบมิเรอร์ หรือชุด RAID แบบมิเรอร์สามารถช่วยปกป้องข้อมูลของคุณจากการล้มเหลวของดิสก์ได้ ข้อมูลของคุณจะเขียนบนดิสก์สองดิสก์ขึ้นไปพร้อมกัน หากดิสก์ใดดิสก์หนึ่งล้มเหลวหรือถูกยกเลิกการเชื่อมต่อ Mac ของคุณยังคงสามารถเข้าถึงข้อมูลจากดิสก์อื่นได้ หากคุณเชื่อมต่อดิสก์ที่คุณยกเลิกการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง ชุด RAID สามารถสร้างใหม่บนพื้นหลังเพื่อที่ดิสก์นั้นจะมีข้อมูลล่าสุด

คุณสามารถเพิ่มดิสก์สำรอง ที่ยังเรียกได้อีกว่า “ดิสก์สำรองด่วน” ไปที่ชุดได้ ซึ่งจะไม่ถูกเขียน นอกเสียจากว่าดิสก์อื่นล้มเหลวหรือถูกยกเลิกการเชื่อมต่อ หากดิสก์ล้มเหลวหรือถูกยกเลิกการเชื่อมต่อ ชุด RAID จะสร้างหนึ่งในดิสก์สำรองใหม่ เพื่อให้มีข้อมูลล่าสุด หากคุณเชื่อมต่อกับดิสก์อีกครั้งหลังจากที่ชุด RAID แทนที่ดิสก์ด้วยดิสก์สำรองไปแล้ว ดิสก์ที่เชื่อมต่อใหม่จะทำหน้าที่เหมือนเป็นดิสก์สำรอง

คุณสามารถเลือกว่าจะให้ชุด RAID สร้างดิสก์สำรองใหม่โดยอัตโนมัติ หรือคุณสามารถสร้างใหม่ได้ด้วยตัวเอง

แม้ว่าคุณมีชุด RAID แบบมิเรอร์ คุณยังคงจำเป็นต้องสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ การทำมิเรอร์ปกป้องคุณจากการล้มเหลวของฮาร์ดแวร์บางชนิด แต่ไม่ใช่จากข้อผิดพลาดของผู้ใช้ หรือการเสียหายของซอฟต์แวร์ หากคุณลบไฟล์ ไฟล์นั้นจะถูกลบจากมิเรอร์ด้วยเช่นกัน หากซอฟต์แวร์ทำให้ไฟล์เสียหาย ไฟล์นั้นจะได้รับความเสียหายบนมิเรอร์ด้วยเช่นกัน