เลือกรายการ

ถ้าต้องการเลือกรายการอย่างน้อยหนึ่งรายการ เช่น รายชื่อ อีเมล ไฟล์ โฟลเดอร์ หรือ รูปภาพ ให้ปฏิบัติตามวิธีใดๆ ต่อไปนี้:

  • เลือกรายการ: เลื่อนตัวชี้ไปไว้เหนือรายการ แล้วคลิก

  • เลือกหลายรายการ: กดปุ่ม Command ค้างไว้ แล้วคลิกที่รายการ

  • เลือกรายการหลายรายการที่อยู่ติดกัน: คลิกรายการแรกที่คุณต้องการเลือก กดปุ่ม Shift ค้างไว้ แล้วคลิกรายการสุดท้าย

    คุณยังสามารถคลิกปุ่มเมาส์หรือแทร็คแพดที่บริเวณใกล้กับรายการแรกค้างไว้ จากนั้นลากให้ครอบคลุมรายการทั้งหมด