macOS High Sierra

เกี่ยวกับโปรแกรมจัดซื้อจำนวนมาก

องค์กรของคุณสามารถตั้งค่าบัญชีในโปรแกรมการซื้อในปริมาณมาก (VPP) เพื่อซื้อและแจกจ่ายแอพผ่าน App Store ได้ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดแอพหนึ่งชุดให้กับผู้ดูแล และแอพอีกชุดให้กับพนักงานขายได้ในการรับแอพจากบัญชี VPP ขององค์กรของคุณ ให้ตอบรับคำเชิญที่คุณได้รับเป็นการแจ้งเตือนหรืออีเมลหลังจากที่คุณเข้าร่วมแล้ว รายการสินค้าที่ซื้อแล้วจะมีแอพที่องค์กรของคุณซื้อไว้ที่ไว้ให้คุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่เว็บไซต์โปรแกรมจัดซื้อจำนวนมาก

เปิด App Store ให้ฉัน