การแจ้งเตือน

การแจ้งเตือนจะช่วยให้คุณทราบว่ามีอะไรใหม่ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณได้รับสายโทร FaceTime หรืออีเมล คุณจะได้รับการแจ้งเตือนที่มุมขวาบนของหน้าจอของคุณการแจ้งเตือนบางประเภท เช่น การแจ้งเตือนของข้อความหรือเมล จะช่วยให้คุณตอบสนองได้ทันทีเมื่อมีการแจ้งเตือน

หากต้องการดูการแจ้งเตือนล่าสุดทั้งหมดของคุณ ให้คลิกไอคอนศูนย์การแจ้งเตือน ในแถบเมนู จากนั้นคลิก การแจ้งเตือน