การช่วยการเข้าถึงของ Apple

คู่มือการควบคุมสวิตช์และแป้นพิมพ์การช่วยการเข้าถึง

ถ้าคุณใช้อุปกรณ์ที่ปรับได้หรือมีปัญหาเกี่ยวกับแป้นพิมพ์จริง การควบคุมสวิตช์และแป้นพิมพ์การช่วยการเข้าถึงจะช่วยให้คุณใช้ Mac และแอพโปรดของคุณได้ง่ายขึ้น

แผงเริ่มต้นของสวิตช์และแป้นพิมพ์การช่วยการเข้าถึงบนหน้าจอ
ตัวอย่างของแผงแบบกำหนดเองของการควบคุมสวิตช์

เริ่มต้นใช้งาน

คู่มือนี้จะอธิบายถึงวิธีใช้การควบคุมสวิตช์เพื่อป้อนข้อความ โต้ตอบกับรายการบนหน้าจอ และควบคุม Mac ของคุณอีกทั้งยังอธิบายถึงวิธีใช้แป้นพิมพ์การช่วยการเข้าถึงบนหน้าจอ (ด้วย Dwell) ในการนำทาง macOS และป้อนข้อความ รวมทั้งวิธีใช้หน้าต่างแก้ไขแผงในการสร้างแผงแบบกำหนดเองอีกด้วย