macOS High Sierra

การตั้งค่า สวิตช์

ใช้บานหน้าต่าง สวิตช์ ของ การควบคุมสวิตช์ ใน การตั้งค่าระบบการช่วยการเข้าถึง เพื่อเพิ่มหรือลบสวิตช์ กำหนดการกระทำให้กับสวิตช์ และตั้งค่าตัวเลือกสำหรับการสแกนอัตโนมัติ

หากต้องการเปิดบานหน้าต่างนี้ ให้เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก การช่วยการเข้าถึง คลิก ตัวควบคุมสวิตช์ จากนั้นคลิก สวิตช์

เปิดบานหน้าต่างการควบคุมสวิตช์ให้ฉัน

บังคับ

ตัวควบคุมสวิตช์จำเป็นต้องใช้สวิตช์เลือกรายการเมื่อการสแกนอัตโนมัติเปิดอยู่ ตัวควบคุมสวิตช์จะย้ายไปยังรายการถัดไปโดยอัตโนมัติในขณะที่เลื่อนไปตามแผง กลุ่ม หรืออินเทอร์เฟซผู้ใช้

ก่อนที่คุณจะสามารถปิดการสแกนอัตโนมัติได้ คุณต้องสร้างสวิตช์ย้ายไปยังรายการถัดไป ตัวควบคุมสวิตช์จะย้ายสวิตช์ไปยังรายการบังคับเมื่อคุณปิดการสแกนอัตโนมัติ

ไม่บังคับ

สวิตช์ที่ไม่บังคับสำหรับการใช้งาน ไม่ว่าการสแกนอัตโนมัติจะเปิดหรือปิดอยู่ก็ตาม

เพิ่ม , เอาออก

เพิ่มหรือลบสวิตช์ที่ไม่บังคับ

เมนูป๊อปอัพ การกระทำ

เปลี่ยนชื่อหรือการกระทำสำหรับสวิตช์ในการใช้สวิตช์อื่นสำหรับการกระทำ ให้คลิก กำหนดใหม่

การสแกนอัตโนมัติ

ตัวควบคุมสวิตช์จะเลื่อนผ่านหรือสแกนรายการในแผง กลุ่ม หรืออินเทอร์เฟซผู้ใช้โดยอัตโนมัติตัวเลือกนี้เป็นค่าเริ่มต้น

หากคุณต้องการปิดการสแกนอัตโนมัติ คุณต้องเพิ่มสวิตช์สำหรับการย้ายไปยังรายการถัดไป

การจับเวลา

ตั้งค่าตัวเลือกการจับเวลาสำหรับการสแกนอัตโนมัติ:

ช่วงเวลาค้างก่อนทำ: จำนวนวินาทีที่ต้องกดสวิตช์เพื่อให้ระบบรู้จำ

ไม่สนใจการกดสวิตช์ซ้ำ: จำนวนวินาทีในระหว่างที่ไม่สนใจการกดสวิตช์ซ้ำ

ตัวเลือกนี้เป็นประโยชน์หากคุณมีแนวโน้มที่จะกดสวิตช์ซ้ำหลายครั้งโดยไม่ได้ตั้งใจ

ช่วงเวลาค้างก่อนซ้ำ: จำนวนวินาทีที่ต้องกดสวิตช์เพื่อให้ระบบรู้จำเป็นครั้งที่สอง