ศูนย์คำตอบด้านบริการสำหรับจอแสดงผล Apple

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการบริการสำหรับจอแสดงผล Apple และความคุ้มครองการรับประกัน

ฉันจะส่งจอแสดงผล Apple เข้ารับการซ่อมแซมได้อย่างไร

Apple มีตัวเลือกมากมายในการขอรับบริการช่วยเหลือและบริการซ่อมแซมสำหรับจอแสดงผลของคุณ โปรดเลือกวิธีที่เหมาะกับคุณมากที่สุด หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิดีโอ เสียง พอร์ต หรืออะแดปเตอร์ที่มากับจอแสดงผล Apple บทความของเราอาจช่วยตอบคุณได้

อ่านบทความบริการช่วยเหลือของ Apple

ติดต่อเรา

ติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญฝ่ายติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple เราจะช่วยคุณแก้ไขปัญหาหรือนัดหมายการซ่อมแซม ก่อนติดต่อหาเรา โปรดเตรียมหมายเลขประจำเครื่องของจอแสดงผล Apple ให้พร้อม

ค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของจอแสดงผล Apple ของคุณ
ค้นหาผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple
เริ่มขอรับบริการช่วยเหลือ

นำเครื่องเข้ารับบริการ

หากต้องการรับความช่วยด้วยตนเอง โปรดติดต่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

ค้นหาผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

การบริการจะมีค่าใช้จ่ายเท่าใด

เราจะไม่คิดค่าบริการหากปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้การรับประกัน, AppleCare Protection Plan หรือเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หากปัญหาของคุณไม่ได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองเหล่านี้ ค่าบริการจะขึ้นอยู่กับประเภทการซ่อม สอบถามตัวแทนให้บริการของคุณเพื่อประเมินค่าใช้จ่าย

ตรวจสอบความคุ้มครองภายใต้การรับประกันของคุณ

การบริการจะใช้เวลานานเท่าใด

แหล่งที่มา

เวลาโดยประมาณ

นำเครื่องเข้ารับบริการกับผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

สอบถามตัวแทนของคุณ

คุณอาจตรวจสอบสถานะการซ่อมแซมผ่านทางออนไลน์ได้ ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณเข้ารับบริการ

ตรวจสอบสถานะคำขอรับบริการของคุณ

ความคุ้มครองภายใต้การรับประกันแบบจำกัดของ Apple

การรับประกันแบบจำกัดของเราคุ้มครองจอแสดงผล Apple และอุปกรณ์เสริมที่เป็นแบรนด์ Apple จากข้อบกพร่องอันเกิดจากการผลิตเป็นเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ การรับประกันแบบจำกัดของ Apple เป็นส่วนเพิ่มเติมจากสิทธิ์ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

การรับประกันของเราไม่ครอบคลุมความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดดูรายละเอียดทั้งหมดในใบรับประกัน คุณสามารถตรวจสอบสถานะการรับประกันทางออนไลน์และอัพเดทข้อมูลหลักฐานการซื้อของคุณได้หากมีข้อผิดพลาดประการใดในบันทึกของเรา

อ่านการรับประกันแบบจำกัดของ Apple
ตรวจสอบสถานะการรับประกันของคุณ
อัพเดทหลักฐานการซื้อของคุณ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ฉันสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมให้จอแสดงผล Apple ของฉันได้หรือไม่

AppleCare Protection Plan จะมอบบริการช่วยเหลือผ่านทางโทรศัพท์ในระดับมืออาชีพและความคุ้มครองด้านฮาร์ดแวร์ให้คุณสูงสุดสามปีนับจากวันที่คุณซื้อจอแสดงผล Apple คุณสามารถซื้อ AppleCare Protection Plan ได้เป็นระยะเวลานานสุด 12 เดือนนับจากวันที่คุณซื้อจอแสดงผลของคุณ 

อีกทั้งคุณยังได้รับสิทธิ์ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอีกด้วย การรับประกันแบบจำกัดของ Apple และ AppleCare Protection Plan คือสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากสิทธิ์ที่คุณได้รับตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AppleCare Protection Plan

การบริการที่อยู่นอกระยะเวลารับประกัน

การซ่อมแซมจะไม่ถือว่าอยู่ภายใต้การรับประกันเมื่อเกิดกรณีดังต่อไปนี้

  • จอแสดงผล Apple ของคุณมีอายุการใช้งานมากกว่าหนึ่งปี
  • ผลิตภัณฑ์ของคุณประสบปัญหาที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันหรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เช่น ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ หรือได้รับความเสียหายอันเกิดจากการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต

หากจอแสดงผล Apple ของคุณจำเป็นต้องรับการซ่อมแซมซึ่งไม่ได้ครอบคลุมอยู่ในการรับประกัน เราอาจสามารถซ่อมเครื่องให้ได้โดยคิดค่าธรรมเนียมนอกการรับประกัน โปรดติดต่อขอรับรายละเอียดจากตัวแทนฝ่ายบริการของคุณ การรับประกันแบบจำกัดของ Apple เป็นส่วนเพิ่มเติมจากสิทธิ์ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

อ่านการรับประกันแบบจำกัดของ Apple
อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการซ่อมแซมของ Apple

อุปกรณ์เสริมของ Apple

อุปกรณ์เสริมที่เป็นแบรนด์ Apple ที่ให้มาในกล่องเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ของคุณ จะได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันของเราและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หากคุณซื้อ AppleCare Protection Plan ไว้ให้จอแสดงผล Apple ของคุณ แผนดังกล่าวจะครอบคลุมถึงอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ด้วย หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการ โปรดติดต่อ Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

อ่านการรับประกันแบบจำกัดของ Apple สำหรับอุปกรณ์เสริม
ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple
ค้นหาผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

เตรียมพร้อมรับบริการสำหรับ

เก็บอุปกรณ์เสริมต่างๆ สำหรับจอแสดงผล Apple ของคุณเอาไว้ในระหว่างที่รับบริการ เช่น สายหรืออะแดปเตอร์ต่างๆ เป็นต้น

อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple

บริการหลังการขาย

เรารับประกันการให้บริการของเรา รวมถึงชิ้นส่วนต่างๆ ที่เปลี่ยนทดแทนให้ เป็นเวลา 90 วัน หรือระยะเวลาที่เหลือจากการรับประกันของ Apple หรือความคุ้มครองจาก AppleCare Protection Plan ขึ้นอยู่กับว่าแบบใดมีระยะเวลานานกว่า เรามอบการรับประกันนี้ให้ทุกครั้งที่คุณรับบริการจากเราหรือจากผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple เงื่อนไขนี้ไม่ส่งผลใดๆ ต่อสิทธิ์ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของคุณ