บริการและการซ่อมจอแสดงผล Apple

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการบริการสำหรับจอแสดงผล Apple และความคุ้มครองการรับประกัน

ฉันจะนำจอแสดงผล Apple ของฉันเข้ารับบริการซ่อมได้อย่างไร

Apple มีตัวเลือกมากมายในการขอรับบริการช่วยเหลือและบริการซ่อมแซมสำหรับจอแสดงผลของคุณ โปรดเลือกวิธีที่เหมาะกับคุณมากที่สุด หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิดีโอ เสียง พอร์ต หรืออะแดปเตอร์ที่มากับจอแสดงผล Apple บทความบริการช่วยเหลือของเราอาจช่วยตอบคุณได้

อ่านบทความบริการช่วยเหลือของ Apple

ติดต่อเรา

ติดต่อเราเพื่อขอรับคำแนะนำจากผู้ชำนาญการจากฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple ซึ่งเราจะช่วยคุณแก้ไขปัญหาหรือนัดหมายเวลาซ่อม ก่อนติดต่อหาเรา โปรดเตรียมหมายเลขประจำเครื่องของจอแสดงผล Apple ให้พร้อม

ค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของจอแสดงผล Apple
ค้นหาผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple
เริ่มส่งคำขอรับบริการช่วยเหลือ

นำเครื่องเข้ารับบริการ

หากต้องการรับความช่วยเหลือแบบต่อหน้า โปรดติดต่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือนัดหมายกับ Apple Store

เริ่มส่งคำขอรับบริการ

การบริการจะมีค่าใช้จ่ายเท่าใด

เราจะไม่คิดค่าบริการหากปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้การรับประกัน, AppleCare Protection Plan หรือเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หากปัญหาของคุณไม่ได้ครอบคลุมภายใต้การคุ้มครองเหล่านี้ ค่าบริการจะขึ้นอยู่กับประเภทการซ่อม สอบถามตัวแทนฝ่ายบริการของคุณเพื่อประเมินค่าใช้จ่าย

ตรวจสอบความคุ้มครองการรับประกันของคุณ

การบริการจะใช้เวลานานเท่าใด

คุณอาจสามารถตรวจสอบสถานะการซ่อมผ่านทางออนไลน์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณเข้ารับบริการ

ตรวจสอบสถานะคำขอรับบริการของคุณ

ความคุ้มครองการรับประกันแบบจำกัดของ Apple

การรับประกันแบบจำกัดของเราคุ้มครองจอแสดงผล Apple และอุปกรณ์เสริมแบรนด์ Apple จากข้อบกพร่องอันเกิดจากการผลิตเป็นเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ การรับประกันแบบจำกัดของ Apple เป็นสิทธิเพิ่มเติมจากสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

การรับประกันของเราไม่ครอบคลุมความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือการดัดแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาต โปรดดูรายละเอียดทั้งหมดในใบรับประกัน คุณสามารถตรวจสอบสถานะการรับประกันทางออนไลน์ และอัพเดทข้อมูลหลักฐานการซื้อของคุณได้หากมีข้อผิดพลาดประการใดในบันทึกของเรา

อ่านการรับประกันแบบจำกัดของ Apple
ตรวจสอบสถานะการรับประกันของคุณ
อัพเดทหลักฐานการซื้อของคุณ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ฉันสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมให้จอแสดงผล Apple ของฉันได้หรือไม่

AppleCare Protection Plan จะมอบการสนับสนุนด้านเทคนิคจากผู้ชำนาญการและความคุ้มครองด้านฮาร์ดแวร์ให้คุณสูงสุดสามปีนับจากวันที่คุณซื้อจอแสดงผล Apple คุณสามารถซื้อ AppleCare Protection Plan ได้เป็นระยะเวลานานสุด 12 เดือนนับจากวันที่คุณซื้อจอแสดงผลของคุณ 

อีกทั้งคุณยังได้รับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอีกด้วย การรับประกันแบบจำกัดของ Apple และ AppleCare Protection Plan คือสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากสิทธิที่คุณได้รับตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AppleCare Protection Plan

การบริการที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน

การซ่อมจะไม่ถือว่าอยู่ภายใต้การรับประกันเมื่อเกิดกรณีดังต่อไปนี้

  • จอแสดงผล Apple ของคุณมีอายุการใช้งานมากกว่าหนึ่งปี
  • ผลิตภัณฑ์ของคุณประสบปัญหาที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันหรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เช่น ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ หรือได้รับความเสียหายอันเกิดจากการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต

หากจอแสดงผล Apple ของคุณจำเป็นต้องรับการซ่อมซึ่งไม่ได้ครอบคลุมอยู่ในการรับประกัน เราอาจสามารถซ่อมเครื่องให้ได้โดยคิดค่าธรรมเนียมนอกการรับประกัน โปรดติดต่อขอรับรายละเอียดจากตัวแทนฝ่ายบริการของคุณ การรับประกันแบบจำกัดของ Apple เป็นสิทธิเพิ่มเติมจากสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

อ่านการรับประกันแบบจำกัดของ Apple
อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการซ่อมแซมของ Apple

อุปกรณ์เสริมของ Apple

อุปกรณ์เสริมแบรนด์ Apple ที่ให้มาในกล่องเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ของคุณ จะได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันของเราและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หากคุณซื้อ AppleCare Protection Plan ไว้ให้จอแสดงผล Apple ของคุณ แผนดังกล่าวจะครอบคลุมถึงอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ด้วย หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการ โปรดติดต่อ Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

อ่านการรับประกันแบบจำกัดของ Apple สำหรับอุปกรณ์เสริม
ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple
ค้นหาผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

เตรียมพร้อมสำหรับการรับบริการ

เก็บอุปกรณ์เสริมต่างๆ สำหรับจอแสดงผล Apple ของคุณเอาไว้ในระหว่างที่รับบริการ เช่น สายหรืออะแดปเตอร์ต่างๆ เป็นต้น

อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple

หลังจากการซ่อม

เรารับประกันการให้บริการของเรา ซึ่งรวมถึงชิ้นส่วนต่างๆ ที่เปลี่ยนให้เป็นเวลา 90 วันหรือตามระยะเวลาที่เหลือของการรับประกันของ Apple หรือความคุ้มครองตามแผนขอ AppleCare Protection Plan ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งใดมีระยะเวลานานกว่ากัน โดยเรามอบการรับประกันนี้ให้ทุกครั้งที่คุณรับบริการจากเราหรือจากผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple เงื่อนไขนี้ไม่ส่งผลใดๆ ต่อสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของคุณ