การบริการและการซ่อมจอแสดงผล Apple

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการบริการสำหรับจอแสดงผล Apple และความคุ้มครองการรับประกัน

ฉันจะนำจอแสดงผล Apple เข้ารับบริการได้อย่างไร

Apple มีตัวเลือกมากมายในการขอรับบริการช่วยเหลือและบริการซ่อมแซมสำหรับจอแสดงผลของคุณ โปรดเลือกวิธีที่เหมาะกับคุณมากที่สุด หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิดีโอ เสียง พอร์ต หรืออะแดปเตอร์ที่มากับจอแสดงผล Apple บทความบริการช่วยเหลือของเราอาจช่วยตอบคุณได้

อ่านบทความบริการช่วยเหลือของ Apple

ติดต่อเรา

ติดต่อเราเพื่อขอรับคำแนะนำจากผู้ชำนาญการจากฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple ซึ่งเราจะช่วยคุณแก้ไขปัญหาหรือนัดหมายเวลาซ่อม ก่อนติดต่อหาเรา โปรดเตรียมหมายเลขประจำเครื่องของจอแสดงผล Apple ให้พร้อม

ค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของจอแสดงผล Apple ของคุณ
เริ่มส่งคำขอรับบริการช่วยเหลือ

นำเครื่องเข้ารับบริการ

หากต้องการรับความช่วยเหลือแบบต่อหน้า โปรดติดต่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือนัดหมายกับ Apple Store

เริ่มส่งคำขอรับบริการ

การบริการจะมีค่าใช้จ่ายเท่าใด

เราจะไม่คิดค่าบริการหากปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้การรับประกัน, AppleCare+ หรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หากปัญหาของคุณไม่ได้ครอบคลุมภายใต้การคุ้มครองเหล่านี้ ค่าบริการจะขึ้นอยู่กับประเภทการซ่อม สอบถามตัวแทนฝ่ายบริการของคุณเพื่อประเมินค่าใช้จ่าย

ตรวจสอบสถานะความคุ้มครองของคุณ

จอแสดงผล Apple ของคุณได้รับความคุ้มครองจาก AppleCare+ หรือไม่

AppleCare+ มอบบริการช่วยเหลือด้านเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญและความคุ้มครองด้านฮาร์ดแวร์จาก Apple พร้อมคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุ โดยความเสียหายจากอุบัติเหตุในแต่ละครั้งอาจมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ

หากคุณไม่มี AppleCare+ คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันสำหรับการซ่อมประเภทดังกล่าว

รุ่น เฉพาะหน้าจอหรือตัวเครื่องภายนอกเท่านั้น (ภายใต้ AppleCare+) ความเสียหายอื่นๆ (ภายใต้ AppleCare+)
Pro Display XDR  ฿ 3,300 ฿ 10,000

ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ใช้กับประเทศไทย ราคาทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาทไทย (฿) และรวม VAT แล้วความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับขาตั้งแบรนด์ Apple และ/หรือ VESA Mount ที่ใช้งานร่วมกับจอแสดงผลแบรนด์ Apple จะนับเป็นความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับตัวเครื่องภายนอกเท่านั้น

หากไม่มั่นใจว่าคุณได้รับความคุ้มครองหรือไม่ ตรวจสอบว่าคุณมีความคุ้มครอง AppleCare+ หรือไม่โดยป้อนหมายเลขประจำเครื่องของจอแสดงผลของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AppleCare+

จะใช้เวลานานเท่าใด

คุณอาจสามารถตรวจสอบสถานะการซ่อมผ่านทางออนไลน์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณเข้ารับบริการ

ตรวจสอบสถานะคำขอรับบริการของคุณ

การบริการที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน

การซ่อมจะไม่ถือว่าอยู่ภายใต้การรับประกันเมื่อเกิดกรณีดังต่อไปนี้

  • จอแสดงผล Apple ของคุณมีอายุการใช้งานมากกว่าหนึ่งปี
  • ผลิตภัณฑ์ของคุณประสบปัญหาที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันหรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เช่น ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ หรือได้รับความเสียหายอันเกิดจากการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต

หากจอแสดงผล Apple ของคุณจำเป็นต้องรับการซ่อมซึ่งไม่ได้ครอบคลุมอยู่ภายใต้การรับประกัน เราอาจสามารถซ่อมเครื่องให้ได้โดยคิดค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน โปรดติดต่อขอรับรายละเอียดจากตัวแทนฝ่ายบริการของคุณ การรับประกันแบบจำกัดของ Apple เป็นส่วนเพิ่มเติมนอกเหนือจากสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

อ่านการรับประกันแบบจำกัดของ Apple
อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการซ่อมของ Apple

อุปกรณ์เสริมของ Apple

อุปกรณ์เสริมของ Apple ที่ให้มาในกล่องเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ของคุณ จะได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันของเราและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หากคุณซื้อ AppleCare+ ไว้ให้จอแสดงผล Apple ของคุณ ความคุ้มครองดังกล่าวจะครอบคลุมถึงอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ด้วย เช่นเดียวกันกับขาตั้งแบรนด์ Apple และ/หรือ VESA Mount ซึ่งมาพร้อมกับหรือซื้อในเวลาเดียวกันกับจอแสดงผล Apple ของคุณ หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการ โปรดติดต่อ Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

อ่านการรับประกันแบบจำกัดของ Apple สำหรับอุปกรณ์เสริม
ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

เตรียมพร้อมสำหรับการรับบริการ

เก็บอุปกรณ์เสริมต่างๆ สำหรับจอแสดงผล Apple ของคุณเอาไว้ในระหว่างที่รับบริการ เช่น สายหรืออะแดปเตอร์ต่างๆ เป็นต้น