การบริการและการซ่อม Apple TV

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการบริการ การรับประกัน และราคาของ Apple TV

ฉันจะนำ Apple TV ของฉันเข้ารับบริการซ่อมได้อย่างไร

Apple มีตัวเลือกมากมายในการขอรับบริการช่วยเหลือและบริการซ่อมแซมสำหรับ Apple TV ของคุณ โปรดเลือกวิธีที่เหมาะกับคุณมากที่สุด  หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้ง, AirPlay หรือ App Store ในเบื้องต้น คุณสามารถอ่านบทความบริการช่วยเหลือของเราได้

อ่านบทความบริการช่วยเหลือของ Apple

ติดต่อเรา

ติดต่อเราเพื่อขอรับคำแนะนำจากผู้ชำนาญการจากฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple ซึ่งเราจะช่วยคุณแก้ไขปัญหาหรือนัดหมายเวลาซ่อม ก่อนจะติดต่อหาเรา โปรดเตรียมหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์, Apple ID และรหัสผ่านของคุณให้พร้อม

ค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ของคุณ
เริ่มส่งคำขอรับบริการช่วยเหลือ

นำเครื่องเข้ารับบริการ

หากต้องการรับความช่วยเหลือแบบต่อหน้า โปรดนำ Apple TV ของคุณไปยังผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือนัดหมายกับ Apple Store ทางออนไลน์

เริ่มส่งคำขอรับบริการ

ฉันจะต้องเสียค่าซ่อมหรือเปลี่ยน Apple TV ของฉันเท่าไหร่

เราจะไม่คิดค่าบริการหากปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้การรับประกัน, AppleCare Protection Plan หรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หากปัญหาของคุณไม่ได้ครอบคลุมภายใต้การคุ้มครองเหล่านี้ คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสำหรับบริการที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน

รุ่น ค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
Apple TV 4K 32 GB ฿ 5,300
Apple TV 4K 64 GB ฿ 5,300
Apple TV (รุ่นที่ 4) 32 GB ฿ 4,200
Apple TV (รุ่นที่ 4) 64 GB ฿ 4,200

ราคาที่แสดงนี้เป็นราคาสำหรับการซ่อมที่ดำเนินการโดย Apple ราคาและข้อกำหนดของผู้ให้บริการรายอื่นอาจแตกต่างออกไป ราคาทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาทไทย (฿) และรวม VAT แล้ว 

จะใช้เวลานานเท่าใด

คุณอาจสามารถตรวจสอบสถานะการซ่อมผ่านทางออนไลน์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณเข้ารับบริการ

ตรวจสอบสถานะคำขอรับบริการของคุณ

ความคุ้มครองการรับประกันแบบจำกัดของ Apple

การรับประกันแบบจำกัดของเราคุ้มครองผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมของ Apple จากข้อบกพร่องเป็นเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ การรับประกันแบบจำกัดของ Apple เป็นส่วนเพิ่มเติมนอกเหนือจากสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

การรับประกันของเราไม่ครอบคลุมความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือการดัดแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาต โปรดดูรายละเอียดทั้งหมดในใบรับประกัน คุณสามารถตรวจสอบสถานะการรับประกันทางออนไลน์ และอัพเดทข้อมูลหลักฐานการซื้อของคุณได้หากมีข้อผิดพลาดประการใดในบันทึกของเรา

อ่านการรับประกันแบบจำกัดของ Apple
ตรวจสอบสถานะความคุ้มครองของคุณ
อัพเดทหลักฐานการซื้อของคุณ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ฉันสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับ Apple TV ของฉันได้หรือไม่

AppleCare Protection Plan มอบการสนับสนุนด้านเทคนิคจากผู้ชำนาญการและความคุ้มครองด้านฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมให้คุณเป็นระยะเวลาสูงสุดสองปีนับจากวันที่คุณซื้อ Apple TV ของคุณ คุณสามารถซื้อ AppleCare Protection Plan ได้ภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ซื้อ Apple TV ของคุณครั้งแรก

อีกทั้งคุณยังได้รับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอีกด้วย การรับประกันแบบจำกัดของ Apple และ AppleCare Protection Plan คือสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากสิทธิที่คุณได้รับตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AppleCare Protection Plan สำหรับ Apple TV

การบริการที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน

การซ่อมจะไม่ถือว่าอยู่ภายใต้การรับประกันเมื่อเกิดกรณีดังต่อไปนี้

  • Apple TV ของคุณมีอายุการใช้งานมากกว่าหนึ่งปี
  • Apple TV ของคุณประสบปัญหาที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันหรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เช่น ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ หรือได้รับความเสียหายอันเกิดจากการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต

เราจะคิดค่าบริการสำหรับการบริการที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน  หากเราพบว่า Apple TV ของคุณมีปัญหา เราอาจซ่อมแซมหรือเปลี่ยน Apple TV ของคุณเป็นเครื่องใหม่หรือเทียบเท่าเครื่องใหม่ทั้งในด้านประสิทธิภาพการทำงานและความน่าเชื่อถือ โปรดติดต่อขอรับรายละเอียดจากตัวแทนฝ่ายบริการของคุณ

อ่านการรับประกันแบบจำกัดของ Apple
อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการซ่อมของ Apple

การให้บริการแบตเตอรี่สำหรับรีโมตของคุณ

Apple TV 4K และ Apple TV (รุ่นที่ 4) มีรีโมตที่มีแบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้มาให้ด้วย หากแบตเตอรี่ของคุณมีความบกพร่องจากการผลิตและปัญหานี้อยู่ในความคุ้มครองของการรับประกันแบบจำกัดของ Apple, AppleCare Protection Plan หรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เราจะให้บริการแบตเตอรี่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การรับประกันของเราไม่ครอบคลุมแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ 

เราอาจต้องทดสอบอุปกรณ์เสริมของคุณเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาแบตเตอรี่ หาก Siri Remote ของคุณไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน เราสามารถให้บริการหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ได้โดยคิดค่าธรรมเนียม

คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมหากคุณมี AppleCare Protection Plan หากแบตเตอรี่ของคุณสามารถเก็บประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่ได้น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณความจุเดิม และอยู่ภายใต้ความคุ้มครองจากแผน AppleCare Plan เราจะให้บริการซ่อมแบตเตอรี่ของคุณโดยไม่คิดค่าบริการ

ดูวิธีการยืดระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่

อุปกรณ์เสริมของ Apple

อุปกรณ์เสริมของ Apple ที่ให้มาในกล่องเดียวกันกับ Apple TV ของคุณ จะได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันของเราและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค อุปกรณ์เสริมเหล่านี้ยังอยู่ภายใต้ความคุ้มครองจาก AppleCare Protection Plan อีกด้วย หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการ โปรดติดต่อ Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

อ่านการรับประกันแบบจำกัดของ Apple สำหรับอุปกรณ์เสริม
ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

เตรียมพร้อมเข้ารับบริการสำหรับ Apple TV

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทราบ Apple ID, รหัสผ่าน และหมายเลขประจำเครื่องของ Apple TV ของคุณ
  • เก็บสายและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ของคุณเอาไว้ในขณะที่คุณนำ Apple TV ของคุณเข้ารับบริการ

อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple

หลังจากการซ่อม

เมื่อคุณได้รับ Apple TV คืนหลังจากเข้ารับบริการ ให้ลงชื่อเข้าใช้ App Store ด้วย Apple ID ของคุณ หากเรารีเซ็ตหรือเปลี่ยน Apple TV ของคุณในระหว่างการบริการ คุณจะต้องดาวน์โหลดแอพต่างๆ ของคุณอีกครั้ง

เรารับประกันการให้บริการของเรา ซึ่งรวมถึงชิ้นส่วนต่างๆ ที่เปลี่ยนให้เป็นเวลา 90 วันหรือตามระยะเวลาที่เหลือจากการรับประกันของ Apple หรือความคุ้มครองตามแผนของ AppleCare ของคุณ  ขึ้นอยู่กับว่าแบบใดมีระยะเวลานานกว่า โดยเรามอบความคุ้มครองนี้ให้ทุกครั้งที่คุณรับบริการจากเราหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

ตั้งค่า Apple TV ของคุณ