บริการและการซ่อม Apple TV

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการบริการ การรับประกัน และราคาของ Apple TV

ฉันจะนำ Apple TV ของฉันเข้ารับบริการซ่อมได้อย่างไร

Apple มีตัวเลือกมากมายในการขอรับบริการช่วยเหลือและบริการซ่อมแซมสำหรับ Apple TV ของคุณ โปรดเลือกวิธีที่เหมาะกับคุณมากที่สุด  หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้ง, AirPlay หรือ App Store ในเบื้องต้น คุณสามารถอ่านบทความบริการช่วยเหลือของเราได้

อ่านบทความบริการช่วยเหลือของ Apple

ติดต่อเรา

ติดต่อเราเพื่อขอรับคำแนะนำจากผู้ชำนาญการจากฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple ซึ่งเราจะช่วยคุณแก้ไขปัญหาหรือนัดหมายเวลาซ่อม ก่อนจะติดต่อหาเรา โปรดเตรียมหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์, Apple ID และรหัสผ่านของคุณให้พร้อม

ค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ของคุณ
เริ่มส่งคำขอรับบริการช่วยเหลือ

นำเครื่องเข้ารับบริการ

หากต้องการรับความช่วยเหลือแบบต่อหน้า โปรดนำ Apple TV ของคุณไปยังผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือนัดหมายกับ Apple Store ทางออนไลน์

เริ่มส่งคำขอรับบริการ

การบริการจะมีค่าใช้จ่ายเท่าใด

เราจะไม่คิดค่าบริการหากปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้การรับประกัน, AppleCare Protection Plan หรือเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หากปัญหาของคุณไม่ได้ครอบคลุมภายใต้การคุ้มครองเหล่านี้ ค่าบริการจะขึ้นอยู่กับประเภทการซ่อม หากเราไม่สามารถซ่อมผลิตภัณฑ์ของคุณได้ คุณอาจต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่

ตรวจสอบความคุ้มครองการรับประกันของคุณ

การบริการจะใช้เวลานานเท่าใด

คุณอาจสามารถตรวจสอบสถานะการซ่อมผ่านทางออนไลน์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณเข้ารับบริการ

ตรวจสอบสถานะคำขอรับบริการของคุณ

ความคุ้มครองการรับประกันแบบจำกัดของ Apple

การรับประกันแบบจำกัดของเราคุ้มครองผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมแบรนด์ Apple ในกรณีที่เกิดข้อบกพร่องเป็นเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ การรับประกันแบบจำกัดของ Apple เป็นสิทธิเพิ่มเติมจากสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

การรับประกันของเราไม่ครอบคลุมความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือการดัดแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาต โปรดดูรายละเอียดทั้งหมดในใบรับประกัน คุณสามารถตรวจสอบสถานะการรับประกันทางออนไลน์ และอัพเดทข้อมูลหลักฐานการซื้อของคุณได้หากมีข้อผิดพลาดประการใดในบันทึกของเรา

อ่านการรับประกันแบบจำกัดของ Apple
ตรวจสอบสถานะการรับประกันของคุณ
อัพเดทหลักฐานการซื้อของคุณ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ฉันสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับ Apple TV ของฉันได้หรือไม่

AppleCare Protection Plan มอบการสนับสนุนด้านเทคนิคจากผู้ชำนาญการและความคุ้มครองด้านฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมเป็นระยะเวลาสูงสุดสองปีนับจากวันที่คุณซื้อ Apple TV ของคุณ คุณสามารถซื้อ AppleCare Protection Plan ได้ภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ซื้อ Apple TV ของคุณ

อีกทั้งคุณยังได้รับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอีกด้วย การรับประกันแบบจำกัดของ Apple และ AppleCare Protection Plan คือสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากสิทธิที่คุณได้รับตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AppleCare Protection Plan สำหรับ Apple TV

การบริการที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน

การซ่อมจะไม่ถือว่าอยู่ภายใต้การรับประกันเมื่อเกิดกรณีดังต่อไปนี้

  • Apple TV ของคุณมีอายุการใช้งานมากกว่าหนึ่งปี
  • Apple TV ของคุณประสบปัญหาที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันหรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เช่น ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต

เราจะคิดค่าบริการสำหรับการบริการที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน  หากเราพบว่า Apple TV ของคุณมีปัญหา เราอาจซ่อมแซมหรือเปลี่ยน Apple TV ของคุณเป็นเครื่องใหม่หรือเทียบเท่าเครื่องใหม่ทั้งในด้านประสิทธิภาพการทำงานและความน่าเชื่อถือ โปรดติดต่อขอรับรายละเอียดจากตัวแทนฝ่ายบริการของคุณ

อ่านการรับประกันแบบจำกัดของ Apple
อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขในการซ่อมแซมของ Apple

การให้บริการแบตเตอรี่สำหรับรีโมตของคุณ

Apple TV 4K และ Apple TV (รุ่นที่ 4) มีรีโมตที่มีแบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้มาให้ด้วย หากแบตเตอรี่ของคุณมีความบกพร่องจากการผลิตและปัญหานี้อยู่ในความคุ้มครองของการรับประกันแบบจำกัดของ Apple, AppleCare Protection Plan หรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เราจะให้บริการแบตเตอรี่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การรับประกันของเราไม่ครอบคลุมแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ 

เราอาจต้องทดสอบอุปกรณ์เสริมของคุณเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาแบตเตอรี่ หาก Apple TV Remote ของคุณไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน เราสามารถให้บริการหรือเปลี่ยนเครื่องได้โดยคิดค่าธรรมเนียม

คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมหากคุณมี AppleCare Protection Plan หากแบตเตอรี่ของคุณสามารถเก็บประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่ได้เพียง 80 เปอร์เซ็นต์หรือน้อยกว่านั้นเมื่อเทียบกับความจุแบตเตอรี่เดิม และอยู่ภายใต้ความคุ้มครองจาก AppleCare Plan เราจะให้บริการอุปกรณ์เสริมของคุณโดยไม่คิดค่าบริการ

ดูวิธีการยืดระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่

อุปกรณ์เสริมของ Apple

อุปกรณ์เสริมแบรนด์ Apple ที่ให้มาในกล่องเดียวกันกับ Apple TV ของคุณ จะได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันของเราและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค อุปกรณ์เสริมเหล่านี้ยังอยู่ภายใต้ความคุ้มครองจาก AppleCare Protection Plan อีกด้วย หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการ โปรดติดต่อ Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

อ่านการรับประกันแบบจำกัดของ Apple สำหรับอุปกรณ์เสริม
ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

เตรียมพร้อมเข้ารับบริการสำหรับ Apple TV

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทราบ Apple ID, รหัสผ่าน และหมายเลขประจำเครื่องของ Apple TV ของคุณ
  • เก็บสายและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ไว้กับตัวคุณเมื่อคุณนำ Apple TV ของคุณเข้ารับบริการ

อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple

หลังจากการซ่อม

เมื่อคุณได้รับ Apple TV คืนหลังจากเข้ารับบริการ ให้ลงชื่อเข้าใช้ App Store ด้วย Apple ID ของคุณ หากเรารีเซ็ตหรือเปลี่ยน Apple TV ของคุณในระหว่างการบริการ คุณจะต้องดาวน์โหลดแอพต่างๆ ของคุณอีกครั้ง

เรารับประกันการให้บริการของเรา ซึ่งรวมถึงชิ้นส่วนต่างๆ ที่เปลี่ยนให้เป็นเวลา 90 วันหรือตามระยะเวลาที่เหลือของการรับประกันของ Apple หรือความคุ้มครองตามแผนขอ AppleCare Protection Plan ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งใดมีระยะเวลานานกว่ากัน โดยเรามอบความคุ้มครองนี้ให้ทุกครั้งที่คุณรับบริการจากเราหรือจากผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

ตั้งค่า Apple TV ของคุณ