ศูนย์คำตอบด้านบริการสำหรับ Apple TV

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการบริการ การรับประกัน และราคาของ Apple TV

ฉันจะรับบริการซ่อมแซม Apple TV ได้อย่างไร

Apple มีตัวเลือกมากมายในการขอรับบริการช่วยเหลือและบริการซ่อมแซมสำหรับ Apple TV ของคุณ โปรดเลือกวิธีที่เหมาะกับคุณมากที่สุด  หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้ง, AirPlay หรือ App Store คุณสามารถอ่านบทความบริการช่วยเหลือของเราในเบื้องต้นได้

อ่านบทความบริการช่วยเหลือของ Apple

ติดต่อเรา

ติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุนของ Apple ซึ่งเราจะช่วยคุณแก้ไขปัญหาหรือนัดหมายการซ่อมแซม ก่อนจะติดต่อหาเรา โปรดเตรียมหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์, Apple ID และรหัสผ่านของคุณให้พร้อม

ค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ของคุณ
เริ่มขอรับบริการช่วยเหลือ

นำเครื่องเข้ารับบริการ

หากต้องการรับความช่วยเหลือด้วยตนเอง โปรดนำ Apple TV ของคุณเข้ารับบริการกับผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

ค้นหาผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

การบริการจะมีค่าใช้จ่ายเท่าใด

เราจะไม่คิดค่าบริการหาปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้การรับประกัน อยู่ใน AppleCare Protection Plan หรืออยู่ในกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หากปัญหาของคุณไม่ได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองเหล่านี้ ค่าบริการจะขึ้นอยู่กับประเภทการซ่อม หากเราไม่สามารถซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ของคุณได้ คุณอาจต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่

ตรวจสอบความคุ้มครองภายใต้การรับประกันของคุณ

การบริการจะใช้เวลานานเท่าใด

แหล่งบริการซ่อม 

เวลาโดยประมาณ 

นำเครื่องเข้ารับบริการกับผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

สอบถามตัวแทนให้บริการของคุณ

คุณอาจตรวจสอบสถานะการซ่อมแซมผ่านทางออนไลน์ได้ ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณเข้ารับบริการ

ตรวจสอบสถานะคำขอรับบริการของคุณ

ความคุ้มครองภายใต้การรับประกันแบบจำกัดของ Apple

การรับประกันแบบจำกัดของเราจะครอบคลุมข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมที่เป็นแบรนด์ Apple ของคุณเป็นเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว การรับประกันแบบจำกัดของ Apple เป็นส่วนเพิ่มเติมจากสิทธิ์ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

การรับประกันของเราไม่ครอบคลุมความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดดูการรับประกัน หากต้องการทราบรายละเอียดทั้งหมด คุณสามารถตรวจสอบสถานะการรับประกันทางออนไลน์และอัพเดทข้อมูลหลักฐานการซื้อของคุณได้หากมีข้อผิดพลาดประการใดในบันทึกของเรา

อ่านการรับประกันแบบจำกัดของ Apple
ตรวจสอบสถานะการรับประกันของคุณ
อัพเดทหลักฐานการซื้อของคุณ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ฉันสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับ Apple TV ของฉันได้หรือไม่

AppleCare Protection Plan มอบบริการช่วยเหลือทางโทรศัพท์จากผู้เชี่ยวชาญและความคุ้มครองด้านฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมเป็นระยะเวลาสูงสุดสองปีนับจากวันที่คุณซื้อ Apple TV ของคุณ คุณสามารถซื้อ AppleCare Protection Plan ภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ซื้อ Apple TV ของคุณ

อีกทั้งคุณยังได้รับสิทธิ์ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอีกด้วย การรับประกันแบบจำกัดของ Apple และ AppleCare Protection Plan คือสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากสิทธิ์ที่คุณได้รับตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AppleCare Protection Plan สำหรับ Apple TV

การบริการที่อยู่นอกระยะเวลารับประกัน

การซ่อมแซมจะไม่ถือว่าอยู่ภายใต้การรับประกันเมื่อเกิดกรณีดังต่อไปนี้

  • Apple TV ของคุณมีอายุการใช้งานมากกว่าหนึ่งปี
  • Apple TV ของคุณประสบปัญหาที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันหรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เช่น ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ หรือได้รับความเสียหายอันเกิดจากการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต

เราจะคิดค่าบริการสำหรับบริการซ่อมแซมนอกการรับประกัน หากเราพบว่า Apple TV ของคุณมีปัญหา เราอาจซ่อมแซมหรือเปลี่ยน Apple TV ของคุณเป็นเครื่องใหม่หรือเทียบเท่าเครื่องใหม่ทั้งในด้านประสิทธิภาพการทำงานและความน่าเชื่อถือ โปรดติดต่อขอรับรายละเอียดจากตัวแทนฝ่ายบริการของคุณ

อ่านการรับประกันแบบจำกัดของ Apple
อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขในการซ่อมแซมของ Apple

บริการดูแลแบตเตอรี่สำหรับรีโมตของคุณ

Apple TV รุ่นที่ 4 มาพร้อมกับรีโมตและแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้ หากแบตเตอรี่ของคุณมีความบกพร่องจากการผลิตและปัญหานี้อยู่ในความคุ้มครองของการรับประกันแบบจำกัดของ Apple, AppleCare Protection Plan หรือในกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เราจะซ่อมแบตเตอรี่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ  การรับประกันของเราไม่ครอบคลุมแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ 

เราอาจต้องทดสอบอุปกรณ์เสริมของคุณเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาแบตเตอรี่ หาก Apple TV Remote ของคุณไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน เราสามารถให้บริการหรือเปลี่ยนเครื่องได้โดยคิดค่าธรรมเนียม

คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมหากคุณมี AppleCare Protection Plan หากแบตเตอรี่ของคุณสามารถเก็บประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่ได้เพียง 80 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณความจุเดิมหรือน้อยกว่า และอยู่ภายใต้ความคุ้มครองจาก AppleCare Plan เราจะให้บริการแบตเตอรี่ของคุณโดยไม่คิดค่าบริการ

เรียนรู้วิธีการยืดระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่

อุปกรณ์เสริมของ Apple

อุปกรณ์เสริมของ Apple ที่ให้มาในกล่องเดียวกันกับ Apple TV ของคุณ จะอยู่ภายใต้การรับประกันของเราและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค อุปกรณ์เสริมเหล่านี้ยังอยู่ภายใต้ความคุ้มครองจาก AppleCare Protection Plan อีกด้วย หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการ โปรดติดต่อ Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

อ่านการรับประกันแบบจำกัดของ Apple สำหรับอุปกรณ์เสริม
ติดต่อบริการช่วยเหลือของ Apple

เตรียมพร้อมเข้ารับบริการสำหรับ Apple TV

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทราบ Apple ID, รหัสผ่าน และหมายเลขประจำเครื่อง Apple TV ของคุณ
  • เก็บสายเคเบิลและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ เมื่อคุณรับบริการสำหรับ Apple TV ของคุณ

อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple

บริการหลังการขาย

เมื่อคุณได้รับ Apple TV คืนหลังจากเข้ารับบริการ ให้ลงชื่อเข้าใช้ App Store ด้วย Apple ID ของคุณ หากเรารีเซ็ตหรือเปลี่ยน Apple TV ของคุณใหม่ระหว่างการบริการ คุณจะต้องดาวน์โหลดแอพต่างๆ ของคุณอีกครั้ง

เรารับประกันการให้บริการของเรา รวมถึงชิ้นส่วนต่างๆ ที่เปลี่ยนทดแทนให้ เป็นเวลา 90 วัน หรือระยะเวลาที่เหลือจากการรับประกันของ Apple หรือความคุ้มครองจาก AppleCare Protection Plan ขึ้นอยู่กับว่าแบบใดมีระยะเวลานานกว่า โดยเรามอบความคุ้มครองนี้ให้ทุกครั้งที่คุณรับบริการจากเรา หรือจากผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

ตั้งค่า Apple TV ของคุณ