บริการและการซ่อมแซม AirPort

ดูข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกการบริการและความคุ้มครองการรับประกันสำหรับ AirPort Express, AirPort Extreme หรือ AirPort Time Capsule ของคุณ.

ฉันจะส่งอุปกรณ์ AirPort เข้ารับการซ่อมแซมได้อย่างไร

Apple มีตัวเลือกมากมายในการขอรับการสนับสนุนและการบริการสำหรับ AirPort Express, AirPort Extreme หรือ AirPort Time Capsule ของคุณ โปรดเลือกวิธีที่เหมาะกับคุณมากที่สุด บทความบริการช่วยเหลือของเราอาจช่วยตอบคำถามบางข้อของคุณได้ เช่น วิธีการตั้งค่า Wi-Fi หรือ AirPlay, วิธีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่าย หรือวิธีการกู้คืนคอนเทนต์จากข้อมูลสำรอง AirPort Time Capsule

อ่านบทความบริการช่วยเหลือของ Apple

ติดต่อเรา

ติดต่อเราเพื่อขอรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุนของ Apple เราจะพยายามช่วยเหลือคุณผ่านทางโทรศัพท์ หรือนัดหมายการซ่อมแซม ก่อนจะติดต่อเรา โปรดเตรียมหมายเลขประจำเครื่องของอุปกรณ์ AirPort และหมายเลขประจำเครื่องของอุปกรณ์ Mac หรือ iOS ที่คุณใช้ร่วมกับสถานีฐาน AirPort Wi-Fi ไว้ให้พร้อม

ค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ของคุณ
ระบุสถานีฐาน AirPort ของคุณ
เริ่มส่งคำขอรับบริการ

นำเครื่องเข้ารับบริการ

หากต้องการรับความช่วยด้วยตนเอง โปรดติดต่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

ค้นหาผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

การบริการจะมีค่าใช้จ่ายเท่าใด

เราจะไม่คิดค่าบริการ หากปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้การรับประกัน อยู่ในแผน AppleCare หรืออยู่ในกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หากปัญหาของคุณไม่ได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองเหล่านี้ ค่าบริการจะขึ้นอยู่กับประเภทการซ่อม หากเราไม่สามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ AirPort ของคุณได้ คุณอาจต้องเปลี่ยนทดแทน

ตรวจสอบความคุ้มครองภายใต้การรับประกันของคุณ

การบริการจะใช้เวลานานเท่าใด

แหล่งที่มา

เวลาโดยประมาณ

นำเครื่องเข้ารับบริการกับผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

สอบถามตัวแทนให้บริการของคุณ

คุณอาจสามารถตรวจสอบสถานะการซ่อมแซมผ่านทางออนไลน์ได้ ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณเข้ารับบริการ

ตรวจสอบสถานะคำขอรับบริการของคุณ

ความคุ้มครองภายใต้การรับประกันแบบจำกัดของ Apple

การรับประกันแบบจำกัดของเราคุ้มครองอุปกรณ์ AirPort และอุปกรณ์เสริมของ Apple จากข้อบกพร่องอันเกิดจากการผลิตเป็นเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ การรับประกันแบบจำกัดของ Apple เป็นสิทธิ์เพิ่มเติมจากสิทธิ์ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

การรับประกันของเราไม่ครอบคลุมความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดดูรายละเอียดทั้งหมดในใบรับประกัน คุณสามารถตรวจสอบสถานะการรับประกันทางออนไลน์ และอัพเดทข้อมูลหลักฐานการซื้อของคุณได้ หากมีข้อผิดพลาดประการใดในบันทึกของเรา

อ่านการรับประกันแบบจำกัดของ Apple
ตรวจสอบสถานะการรับประกันของคุณ
อัพเดทหลักฐานการซื้อของคุณ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ฉันสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมให้อุปกรณ์ AirPort ของฉันได้หรือไม่

หากคุณซื้อ AppleCare Protection Plan สำหรับ Mac, Apple TV หรือ iPad คุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญผ่านทางโทรศัพท์และความคุ้มครองบริการด้านฮาร์ดแวร์สำหรับอุปกรณ์ AirPort ของคุณ แผน AppleCare ของคุณจะคุ้มครองผลิตภัณฑ์ AirPort ของคุณหากเกิดกรณีดังต่อไปนี้ 

  • คุณซื้ออุปกรณ์ AirPort มาแล้วไม่เกินสองปีก่อนที่คุณจะซื้อ Mac, Apple TV หรือ iPad หรือ
  • คุณซื้ออุปกรณ์ AirPort ในช่วงระยะเวลาคุ้มครองของแผน AppleCare สำหรับ Mac, Apple TV หรือ iPad

อีกทั้งคุณยังได้รับสิทธิ์ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอีกด้วย การรับประกันแบบจำกัดของ Apple และแผน AppleCare คือสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากสิทธิ์ที่คุณได้รับภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AppleCare Protection Plan สำหรับ Mac
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AppleCare Protection Plan สำหรับ Apple TV
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AppleCare Protection Plan สำหรับ iPad

การบริการที่อยู่นอกระยะเวลารับประกัน

การซ่อมแซมจะไม่ถือว่าอยู่ภายใต้การรับประกันเมื่อเกิดกรณีดังต่อไปนี้

  • อุปกรณ์ AirPort ของคุณมีอายุการใช้งานมากกว่าหนึ่งปี
  • ผลิตภัณฑ์ของคุณประสบปัญหาที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันหรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เช่น ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ หรือได้รับความเสียหายอันเกิดจากการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต

เราจะคิดค่าบริการสำหรับการบริการที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน หากเราพบว่าอุปกรณ์ AirPort ของคุณมีปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ เราสามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนผลิตภัณฑ์ได้ ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนทดแทนให้อาจเป็นเครื่องใหม่ หรือมีประสิทธิภาพการทำงานและความน่าเชื่อถือเทียบเท่าเครื่องใหม่ โปรดติดต่อขอรับรายละเอียดจากตัวแทนฝ่ายบริการของคุณ การรับประกันแบบจำกัดของ Apple เป็นสิทธิ์เพิ่มเติมจากสิทธิ์ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

อ่านการรับประกันแบบจำกัดของ Apple
อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการซ่อมแซมของ Apple

เตรียมพร้อมรับบริการสำหรับ AirPort

เก็บสายและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ของคุณเอาไว้ในขณะที่รับบริการ

หลังจากการซ่อมแซม

เรารับประกันการให้บริการของเรา รวมถึงชิ้นส่วนต่างๆ สำหรับเปลี่ยนทดแทนเป็นเวลา 90 วัน หรือตามระยะเวลาที่เหลือของการรับประกันของ Apple ของคุณ หรือความคุ้มครองตามแผนของ AppleCare ขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาใดนานกว่า เรามอบการรับประกันนี้ให้ทุกครั้งที่คุณรับบริการจากเราหรือจากผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple การรับประกันนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมนอกเหนือจากสิทธิ์ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค