การบริการและการซ่อม AirPort

ดูข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกการบริการและความคุ้มครองการรับประกันสำหรับ AirPort Express, AirPort Extreme หรือ AirPort Time Capsule ของคุณ

ฉันจะนำอุปกรณ์ AirPort ของฉันเข้ารับบริการซ่อมได้อย่างไร

Apple มีตัวเลือกมากมายในการรับบริการช่วยเหลือและการบริการสำหรับ AirPort Express, AirPort Extreme หรือ AirPort Time Capsule ของคุณ โปรดเลือกวิธีที่เหมาะกับคุณมากที่สุด บทความบริการช่วยเหลือของเราอาจช่วยตอบคำถามบางข้อของคุณได้ เช่น วิธีการตั้งค่า Wi-Fi หรือ AirPlay วิธีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่าย หรือวิธีการกู้คืนคอนเทนต์จากข้อมูลสำรอง AirPort Time Capsule

อ่านบทความบริการช่วยเหลือของ Apple

ติดต่อเรา

ติดต่อเราเพื่อขอรับคำแนะนำจากผู้ชำนาญการจากฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple เราจะพยายามช่วยเหลือคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือนัดหมายการซ่อม ก่อนจะติดต่อเรา โปรดเตรียมหมายเลขประจำเครื่องของอุปกรณ์ AirPort และหมายเลขประจำเครื่องของ Mac หรืออุปกรณ์ iOS ที่คุณใช้ร่วมกับสถานีฐาน AirPort Wi-Fi ไว้ให้พร้อม

ค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ของคุณ
เริ่มส่งคำขอรับบริการช่วยเหลือ

นำเครื่องเข้ารับบริการ

หากต้องการรับความช่วยเหลือแบบต่อหน้า โปรดติดต่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือนัดหมายกับ Apple Store ทางออนไลน์

เริ่มส่งคำขอรับบริการช่วยเหลือ

การบริการจะมีค่าใช้จ่ายเท่าใด

เราจะไม่คิดค่าบริการหากปัญหาอยู่ภายใต้การรับประกันหรือแผน AppleCare หากปัญหาของคุณไม่ได้ครอบคลุมภายใต้การคุ้มครองเหล่านี้ ค่าบริการจะขึ้นอยู่กับประเภทการซ่อม หากเราไม่สามารถซ่อมอุปกรณ์ AirPort ของคุณได้ คุณอาจต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่

ตรวจสอบสถานะความคุ้มครองของคุณ

จะใช้เวลานานเท่าใด

แหล่งที่มา

เวลาโดยประมาณ

นำเครื่องเข้ารับบริการกับผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

สอบถามตัวแทนให้บริการของคุณ

นำเครื่องเข้ารับบริการที่ Apple Store

สอบถามตัวแทนให้บริการของคุณ

คุณอาจสามารถตรวจสอบสถานะการซ่อมผ่านทางออนไลน์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณเข้ารับบริการ

ตรวจสอบสถานะคำขอรับบริการของคุณ

ความคุ้มครองการรับประกันแบบจำกัดของ Apple

การรับประกันแบบจำกัดของเราคุ้มครองอุปกรณ์ AirPort และอุปกรณ์เสริมของ Apple จากข้อบกพร่องอันเกิดจากการผลิตเป็นเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ การรับประกันแบบจำกัดของ Apple เป็นส่วนเพิ่มเติมนอกเหนือจากสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ข้อกำหนดตามกฎหมายรวมอยู่ในการรับประกันหนึ่งปีนี้ตามที่กำหนดในกฎหมายท้องถิ่นอยู่แล้ว

การรับประกันของเราไม่ครอบคลุมความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือการดัดแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาต โปรดดูรายละเอียดทั้งหมดในใบรับประกัน คุณสามารถตรวจสอบสถานะการรับประกันทางออนไลน์ และอัพเดทข้อมูลหลักฐานการซื้อของคุณได้หากมีข้อผิดพลาดประการใดในบันทึกของเรา

อ่านการรับประกันแบบจำกัดของ Apple
ตรวจสอบสถานะความคุ้มครองของคุณ
อัพเดทหลักฐานการซื้อของคุณ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ฉันสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมให้อุปกรณ์ AirPort ของฉันได้หรือไม่

หากคุณซื้อ AppleCare Protection Plan สำหรับ Mac, Apple TV หรือ iPad (หากมีให้ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ) แผนดังกล่าวจะรวมถึงบริการช่วยเหลือทางโทรศัพท์จากผู้เชี่ยวชาญและความคุ้มครองบริการด้านฮาร์ดแวร์สำหรับอุปกรณ์ AirPort ของคุณ แผน AppleCare จะคุ้มครองผลิตภัณฑ์ AirPort ของคุณหากเกิดกรณีดังต่อไปนี้ 

  • คุณซื้ออุปกรณ์ AirPort มาแล้วไม่เกินสองปีก่อนที่คุณจะซื้อ Mac, Apple TV หรือ iPad หรือ
  • คุณซื้ออุปกรณ์ AirPort ในช่วงระยะเวลาคุ้มครองของแผน AppleCare สำหรับ Mac, Apple TV หรือ iPad

ข้อกำหนดตามกฎหมายรวมอยู่ในการรับประกันหนึ่งปีตามที่กำหนดในกฎหมายท้องถิ่นอยู่แล้ว  นอกจากนี้คุณอาจได้รับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การรับประกันแบบจำกัดของ Apple และแผน AppleCare คือสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากสิทธิที่คุณได้รับตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AppleCare Protection Plan สำหรับ Mac
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AppleCare Protection Plan สำหรับ Apple TV
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AppleCare Protection Plan สำหรับ iPad

การบริการที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน

การซ่อมจะไม่ถือว่าอยู่ภายใต้การรับประกันเมื่อเกิดกรณีดังต่อไปนี้

  • อุปกรณ์ AirPort ของคุณมีอายุการใช้งานมากกว่าหนึ่งปี
  • ผลิตภัณฑ์ของคุณประสบปัญหาที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันหรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เช่น ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ หรือได้รับความเสียหายอันเกิดจากการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต

เราจะคิดค่าบริการสำหรับการบริการที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน หากเราพบว่าอุปกรณ์ AirPort ของคุณมีปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ เราสามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใหม่ได้ หรือหากคุณให้การยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร เราสามารถเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพการทำงานและความน่าเชื่อถือเทียบเท่าของใหม่ได้ ข้อกำหนดตามกฎหมายรวมอยู่ในการรับประกันหนึ่งปีตามที่กำหนดในกฎหมายท้องถิ่นอยู่แล้ว โปรดติดต่อขอรับรายละเอียดจากตัวแทนฝ่ายบริการของคุณ

อ่านการรับประกันแบบจำกัดของ Apple
อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการซ่อมของ Apple

เตรียมพร้อมรับบริการสำหรับ AirPort

เก็บสายและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ของคุณเอาไว้ในขณะที่รับบริการ

หลังจากการซ่อม

เรารับประกันการให้บริการของเรา ซึ่งรวมถึงชิ้นส่วนต่างๆ ที่เปลี่ยนให้เป็นเวลา 90 วันหรือตามระยะเวลาที่เหลือของการรับประกันของ Apple หรือความคุ้มครองตามแผนของ AppleCare ของคุณ ขึ้นอยู่กับว่าแบบใดมีระยะเวลานานกว่า โดยเรามอบการรับประกันนี้ให้ทุกครั้งที่คุณรับบริการจากเราหรือจากผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple ข้อกำหนดตามกฎหมายรวมอยู่ในช่วงเวลานี้ตามที่กำหนดในกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค