การบริการและการซ่อม AirPods

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการบริการ การรับประกัน และราคาสำหรับ AirPods ในประเทศไทย

ฉันจะนำ AirPods เข้ารับบริการได้อย่างไร

โปรดนำเข้ามารับบริการ
นัดหมายกับ Apple Store หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple คุณจะต้องใช้หมายเลขประจำเครื่อง ดังนั้นโปรดนำเคสชาร์จ หลักฐานการซื้อ หรือกล่อง AirPods ดั้งเดิมมาพร้อมกับ AirPods ดั้งเดิมของคุณด้วย

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple
คุณยังสามารถพูดคุยกับที่ปรึกษาฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple ทางโทรศัพท์ได้อีกด้วย หมายเลขประจำเครื่องของเคสจะอยู่ใต้ฝาเคส นอกจากนี้ หาก AirPods เชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ iOS คุณสามารถไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ > AirPods เพื่อดูหมายเลขประจำเครื่องได้อีกด้วย

นัดหมายหรือขอรับบริการ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AirPods ของคุณ
ค้นหา AirPods ที่สูญหายไป

ฉันต้องเสียค่าซ่อมหรือเปลี่ยน AirPods เท่าไหร่

รุ่น การให้บริการแบตเตอรี่ ค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน สูญหาย
AirPods ข้างละ ฿ 1,600 ข้างละ ฿ 2,400 ข้างละ ฿ 2,400
เคสชาร์จ ฿ 1,600 ฿ 2,000 ฿ 2,000
เคสชาร์จแบบไร้สาย ฿ 1,600 ฿ 2,400 ฿ 2,700

ราคาที่แสดงนี้เป็นราคาสำหรับการซ่อมที่ดำเนินการโดย Apple ราคาและข้อกำหนดของผู้ให้บริการรายอื่นอาจแตกต่างออกไป ราคาทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาทไทยและรวม VAT แล้ว

ในกรณีที่คุณจำเป็นต้องนำ AirPods หรือเคสชาร์จเข้ารับบริการ คุณจะไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆ หากปัญหาดังกล่าวได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาหนึ่งปีของ Apple, AppleCare+ หรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ดูข้อมูลช่วยเหลือเกี่ยวกับการชาร์จ AirPods
ตรวจสอบสถานะคำขอรับบริการของคุณ
อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการซ่อมของ Apple

AirPods และ AppleCare+

หากคุณมี AppleCare+ สำหรับหูฟัง คุณจะสามารถใช้ AppleCare+ เพื่อคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุสูงสุดสองครั้งได้ โดยแต่ละครั้งจะมีค่าธรรมเนียมบริการ เพียงส่งคืน AirPods และ/หรือเคสชาร์จที่เสียหายของคุณมาให้เรา ซึ่งจะนับเป็นหนึ่งครั้ง เราจะเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายให้กับคุณ

หากคุณไม่มีแผน AppleCare+ คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันตามที่แสดงด้านบน

รุ่น

ค่าธรรมเนียมการให้บริการ AppleCare+

แต่ละครั้ง

฿ 1,000

ราคาทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาทไทย

ตรวจสอบสถานะความคุ้มครองของคุณ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AppleCare+ สำหรับหูฟัง

ความเสียหายจากอุบัติเหตุ

หาก AirPods หรือเคสชาร์จได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ คุณสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายแต่ละรายการได้โดยเสียค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน หากคุณมี AppleCare+ สำหรับหูฟัง คุณจะเสียเฉพาะค่าธรรมเนียมการให้บริการต่อครั้งตามที่แสดงในส่วน AppleCare+

การให้บริการแบตเตอรี่

การรับประกันแบบจำกัดของ Apple ครอบคลุมกรณีที่แบตเตอรี่มีข้อบกพร่อง แต่ไม่ครอบคลุมกรณีเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ หากแบตเตอรี่ของคุณมีข้อบกพร่องจากการผลิตและคุ้มครองอยู่ภายใต้การรับประกันของเรา, AppleCare+ หรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เราจะให้บริการแบตเตอรี่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากปัญหาแบตเตอรี่ของคุณไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครอง เราจะเสนอให้บริการแบตเตอรี่โดยคิดค่าธรรมเนียม

AirPods ที่สูญหาย

หาก AirPods หรือเคสชาร์จสูญหาย เราสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ที่สูญหายให้คุณได้โดยคิดค่าธรรมเนียมตามที่แสดงใน "การบริการจะมีค่าใช้จ่ายเท่าใด" อุปกรณ์ตัวเปลี่ยนจะเป็นอุปกรณ์ใหม่