บริการและการซ่อมแซม AirPods

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการบริการ การรับประกัน และราคาสำหรับ AirPods ในประเทศไทย

ฉันจะรับการบริการได้จากที่ใด

นัดหมายกับ Apple Store หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple คุณจะต้องใช้หมายเลขประจำเครื่อง ดังนั้น โปรดนำกล่องชาร์จ หลักฐานการซื้อ หรือกล่อง AirPods ดั้งเดิมมาพร้อมกับ AirPods ดั้งเดิมของคุณด้วย หมายเลขประจำเครื่องของกล่องชาร์จจะอยู่ที่ใต้ฝากล่อง นอกจากนี้ หาก AirPods เชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ iOS ของคุณ คุณสามารถไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ > AirPods เพื่อดูหมายเลขประจำเครื่องได้อีกด้วย

เริ่มส่งคำขอรับบริการ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AirPods ของคุณ

ฉันต้องเสียค่าซ่อมหรือเปลี่ยน AirPods ของฉันเท่าไหร่

รุ่น การให้บริการแบตเตอรี่ ค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน สูญหาย
AirPods ฿ 1,800 แต่ละครั้ง ฿ 2,600 แต่ละครั้ง ฿ 2,600 แต่ละครั้ง
กล่องชาร์จ ฿ 1,800 ฿ 2,600 ฿ 2,600

ราคาที่แสดงอยู่นี้เป็นราคาสำหรับการซ่อมที่ดำเนินการโดย Apple ราคาและข้อกำหนดของผู้ให้บริการรายอื่นอาจแตกต่างออกไป ราคาทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาทไทยและรวม VAT แล้ว

ในกรณีที่คุณจำเป็นต้องนำ AirPods หรือกล่องชาร์จเข้ารับบริการ คุณจะไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆ หากปัญหาดังกล่าวครอบคลุมอยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามการรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาหนึ่งปีของ Apple หรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

การรับประกันแบบจำกัดของ Apple ครอบคลุมกรณีที่แบตเตอรี่ชำรุดบกพร่อง แต่ไม่ครอบคลุมกรณีเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ หากแบตเตอรี่ของคุณมีข้อบกพร่องจากการผลิต และครอบคลุมอยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามการรับประกันหรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เราจะให้บริการแบตเตอรี่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากไม่ครอบคลุมถึงบริการดูแลแบตเตอรี่ของคุณ เราสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้คุณได้โดยคิดค่าธรรมเนียม

หาก AirPods หรือกล่องชาร์จของคุณได้รับความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ คุณสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายได้โดยเสียค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน หาก AirPods หรือกล่องชาร์จของคุณสูญหาย เราสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ที่สูญหายให้คุณได้โดยคิดค่าธรรมเนียม หากเราจำเป็นต้องเปลี่ยน AirPods หรือกล่องชาร์จของคุณ เราจะเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ชิ้นใหม่หรือชิ้นที่เทียบเท่ากับอุปกรณ์ใหม่ทั้งในด้านประสิทธิภาพการทำงานและความน่าเชื่อถือ

ดูข้อมูลช่วยเหลือเกี่ยวกับการชาร์จ AirPods
ตรวจสอบสถานะคำขอรับบริการของคุณ
อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการซ่อมแซมของ Apple