ศูนย์ตอบคำถามด้านการบริการสำหรับ AirPods

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการบริการ การรับประกัน และราคาสำหรับ AirPods ในประเทศไทย

ฉันจะรับการบริการได้จากที่ใด

กำหนดเวลานัดหมายกับผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple อย่าลืมนำกล่องชาร์จ หลักฐานการซื้อ หรือหูฟัง AirPods ชิ้นเดิมมาด้วย

เริ่มส่งคำขอรับบริการ

ฉันต้องเสียค่าซ่อมหรือเปลี่ยน AirPods ของฉันเท่าไหร่

ในกรณีที่คุณจำเป็นต้องนำ AirPods หรือกล่องชาร์จเข้ารับบริการ คุณจะไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆ หากปัญหาดังกล่าวอยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามการรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาหนึ่งปีหรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

การรับประกันแบบจำกัดของ Apple ครอบคลุมกรณีที่แบตเตอรี่ชำรุดบกพร่อง แต่ไม่ครอบคลุมกรณีเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ หากแบตเตอรี่ของคุณมีข้อบกพร่องจากการผลิต และอยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามการรับประกันหรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เราจะให้บริการแบตเตอรี่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากไม่ครอบคลุมถึงบริการดูแลแบตเตอรี่ของคุณ เราสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้คุณได้โดยคิดค่าธรรมเนียม

หาก AirPods หรือกล่องชาร์จของคุณได้รับความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ คุณสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายได้โดยเสียค่าธรรมเนียมนอกการรับประกัน หาก AirPods หรือกล่องชาร์จของคุณสูญหาย เราสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ที่สูญหายให้คุณได้โดยคิดค่าธรรมเนียม หากเราจำเป็นต้องเปลี่ยน AirPods หรือกล่องชาร์จของคุณ เราจะเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ชิ้นใหม่หรือชิ้นที่เทียบเท่ากับอุปกรณ์ใหม่ทั้งในด้านประสิทธิภาพการทำงานและความน่าเชื่อถือ

ดูข้อมูลช่วยเหลือเกี่ยวกับการชาร์จ AirPods
ตรวจสอบสถานะคำขอรับบริการของคุณ
อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการซ่อมแซมของ Apple