การบริการและการซ่อม AirPods

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการบริการ การรับประกัน และราคาสำหรับ AirPods ในประเทศไทย

ฉันจะนำ AirPods เข้ารับบริการได้อย่างไร

โปรดนำเข้ามารับบริการ
นัดหมายกับ Apple Store หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple คุณจะต้องใช้หมายเลขประจำเครื่อง ดังนั้นโปรดนำเคสชาร์จ หลักฐานการซื้อ หรือกล่อง AirPods ดั้งเดิมมาพร้อมกับ AirPods ดั้งเดิมของคุณด้วย

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple
คุณยังสามารถพูดคุยกับที่ปรึกษาฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple ทางโทรศัพท์ได้อีกด้วย หมายเลขประจำเครื่องของเคสจะอยู่ใต้ฝาเคส นอกจากนี้ หาก AirPods เชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ iOS คุณสามารถไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ > AirPods เพื่อดูหมายเลขประจำเครื่องได้อีกด้วย

ดำเนินการนัดหมายหรือขอรับบริการ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AirPods ของคุณ

จะใช้เวลานานเท่าใด

คุณควรได้รับ AirPods หรือเคสชาร์จสำหรับเปลี่ยนภายในหนึ่งสัปดาห์

ตรวจสอบสถานะคำขอรับบริการของคุณ

ฉันต้องเสียค่าซ่อมหรือเปลี่ยน AirPods เท่าไหร่

ในกรณีที่คุณจำเป็นต้องนำ AirPods หรือเคสชาร์จเข้ารับบริการ คุณจะไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆ หากปัญหาดังกล่าวได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาหนึ่งปีของ Apple, AppleCare+ หรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ราคาสำหรับความเสียหาย การให้บริการแบตเตอรี่ และ AirPods ที่สูญหายที่แสดงนี้เป็นราคาสำหรับการซ่อมที่ดำเนินการโดย Apple ราคาและข้อกำหนดของผู้ให้บริการรายอื่นอาจแตกต่างออกไป

ความเสียหายจากอุบัติเหตุ

หาก AirPods หรือเคสชาร์จของคุณได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ คุณสามารถเปลี่ยนรายการที่ได้รับความเสียหายแต่ละรายการได้โดยเสียค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน หากคุณมี AppleCare+ สำหรับหูฟัง คุณจะเสียเฉพาะค่าธรรมเนียมการให้บริการ AppleCare+ ต่อครั้ง

AirPods Pro ค่าธรรมเนียม AppleCare+ (แต่ละครั้ง) ค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
AirPods Pro ฿ 1,000
ข้างละ ฿ 3,100
เคสชาร์จแบบไร้สายสำหรับ
AirPods Pro 
฿ 1,000
฿ 3,100
AirPods ค่าธรรมเนียม AppleCare+ (แต่ละครั้ง) ค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
AirPods ฿ 1,000
ข้างละ ฿ 2,400
เคสชาร์จ ฿ 1,000
฿ 2,000
เคสชาร์จแบบไร้สาย ฿ 1,000
฿ 2,400

ราคาทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาทไทยและรวม VAT แล้ว

เปลี่ยน AirPods หรือเคสชาร์จที่ได้รับความเสียหาย

การให้บริการแบตเตอรี่

การรับประกันแบบจำกัดของ Apple ครอบคลุมกรณีที่แบตเตอรี่มีข้อบกพร่อง แต่ไม่ครอบคลุมกรณีเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ

หากแบตเตอรี่ของคุณมีปัญหาจากการผลิตและคุ้มครองอยู่ภายใต้การรับประกันของเรา, AppleCare+ หรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เราจะให้บริการแบตเตอรี่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากปัญหาแบตเตอรี่ของคุณไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครอง เราจะเสนอการให้บริการแบตเตอรี่โดยมีค่าธรรมเนียม

หากคุณมี AppleCare+ สำหรับหูฟัง แผนดังกล่าวจะคุ้มครองกรณีเปลี่ยนเป็นชิ้นใหม่หากแบตเตอรี่ AirPods หรือเคสชาร์จสามารถเก็บประจุไฟได้น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของความจุเดิม

AirPods อยู่ในความคุ้มครองของ AppleCare+ ค่าธรรมเนียมการให้บริการแบตเตอรี่
AirPods (ทั้งหมด) ฿ 0 ข้างละ ฿ 1,600
เคสชาร์จ เคสชาร์จแบบไร้สาย (ทั้งหมด) ฿ 0 ฿ 1,600

ราคาทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาทไทยและรวม VAT แล้ว

ไม่แน่ใจว่าคุณมีปัญหาแบตเตอรี่ใช่หรือไม่ ดูข้อมูลช่วยเหลือเกี่ยวกับการชาร์จ AirPods ของคุณ

รับการให้บริการแบตเตอรี่สำหรับ AirPods หรือเคสชาร์จของคุณ

AirPods ที่สูญหาย

หากคุณทำ AirPods หรือเคสชาร์จสูญหาย คุณสามารถซื้อสำหรับเปลี่ยนทดแทนได้ อุปกรณ์ตัวเปลี่ยนจะเป็นอุปกรณ์ใหม่ AppleCare+ สำหรับหูฟังไม่ครอบคลุม AirPods ที่สูญหายหรือถูกขโมย

AirPods Pro ค่าธรรมเนียมการสูญหาย
AirPods Pro ข้างละ ฿ 3,100
เคสชาร์จแบบไร้สายสำหรับ AirPods Pro ฿ 3,450
AirPods ค่าธรรมเนียมการสูญหาย
AirPods ข้างละ ฿ 2,400
เคสชาร์จ ฿ 2,000
เคสชาร์จแบบไร้สาย ฿ 2,700

ราคาทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาทไทยและรวม VAT แล้ว

หากไม่แน่ใจว่าสูญหายหรือไม่ ให้ค้นหา AirPods ที่สูญหาย

เปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่เพื่อทดแทน AirPods ที่สูญหาย
เปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่เพื่อทดแทนเคสชาร์จที่สูญหาย
ซื้อจุกหูฟังใหม่

AirPods และ AppleCare+

AppleCare+ มอบการสนับสนุนด้านเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญและความคุ้มครองด้านฮาร์ดแวร์จาก Apple รวมถึงการป้องกันความเสียหายจากอุบัติเหตุ ความเสียหายจากอุบัติเหตุแต่ละครั้งอาจมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ เพียงส่งคืน AirPods และ/หรือเคสชาร์จที่เสียหายของคุณมาให้เรา ซึ่งจะนับเป็นหนึ่งครั้ง เราจะเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายให้กับคุณ 

หากคุณไม่มีแผน AppleCare+ คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันตามที่แสดงด้านบน

ตรวจสอบสถานะความคุ้มครองของคุณ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AppleCare+ สำหรับหูฟัง