การบริการและการซ่อม AirPods

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการบริการ การรับประกัน และราคาสำหรับ AirPods ในประเทศไทย

ฉันจะรับบริการได้จากที่ใด

นัดหมายกับ Apple Store หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple คุณจะต้องใช้หมายเลขประจำเครื่อง ดังนั้นโปรดนำเคสชาร์จ หลักฐานการซื้อ หรือกล่อง AirPods ดั้งเดิมมาพร้อมกับ AirPods ดั้งเดิมของคุณด้วย หมายเลขประจำเครื่องของเคสชาร์จจะอยู่ที่ใต้ฝากล่อง หาก AirPods เชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ iOS ของคุณ คุณยังสามารถไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ > AirPods เพื่อดูหมายเลขประจำเครื่องได้อีกด้วย

เริ่มส่งคำขอรับบริการ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AirPods ของคุณ
หาก AirPods ของคุณสูญหาย

ฉันต้องเสียค่าซ่อมหรือเปลี่ยน AirPods เท่าไหร่

รุ่น การให้บริการแบตเตอรี่ ค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน สูญหาย
AirPods ข้างละ ฿ 1,600 ข้างละ ฿ 2,300 ข้างละ ฿ 2,300
เคสชาร์จ ฿ 1,600 ฿ 2,000 ฿ 2,000
เคสชาร์จแบบไร้สาย ฿ 1,600 ฿ 2,300 ฿ 2,700

ราคาที่แสดงนี้เป็นราคาสำหรับการซ่อมที่ดำเนินการโดย Apple ราคาและข้อกำหนดของผู้ให้บริการรายอื่นอาจแตกต่างออกไป ราคาทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาทไทยและรวม VAT แล้ว

ในกรณีที่คุณจำเป็นต้องนำ AirPods หรือเคสชาร์จเข้ารับบริการ คุณจะไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆ หากปัญหาดังกล่าวได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาหนึ่งปีของ Apple หรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

การรับประกันแบบจำกัดของ Apple คุ้มครองกรณีที่แบตเตอรี่มีข้อบกพร่อง แต่ไม่คุ้มครองกรณีเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ หากแบตเตอรี่ของคุณมีข้อบกพร่องจากการผลิตและคุ้มครองอยู่ภายใต้การรับประกันของเราหรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เราจะให้บริการแบตเตอรี่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่หากไม่คุ้มครองการให้บริการแบตเตอรี่ เราสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้คุณได้โดยคิดค่าธรรมเนียม

หาก AirPods หรือเคสชาร์จได้รับความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ คุณสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายได้โดยเสียค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน หาก AirPods หรือเคสชาร์จสูญหาย เราสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ที่สูญหายให้คุณได้โดยคิดค่าธรรมเนียม หากเราจำเป็นต้องเปลี่ยน AirPods หรือเคสชาร์จของคุณ อุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนจะเป็นอุปกรณ์ชิ้นใหม่หรือชิ้นที่เทียบเท่ากับอุปกรณ์ใหม่ทั้งในด้านประสิทธิภาพการทำงานและความน่าเชื่อถือ

ดูข้อมูลช่วยเหลือเกี่ยวกับการชาร์จ AirPods
ตรวจสอบสถานะคำขอรับบริการของคุณ
อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการซ่อมของ Apple