การบริการและการซ่อม AirPods

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการบริการ การรับประกัน และราคาสำหรับ AirPods ในประเทศไทย

ฉันจะรับบริการได้จากที่ใด

นัดหมายกับ Apple Store หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple คุณจะต้องใช้หมายเลขประจำเครื่อง ดังนั้นโปรดนำกล่องชาร์จ หลักฐานการซื้อ หรือกล่อง AirPods ดั้งเดิมมาพร้อมกับ AirPods ดั้งเดิมของคุณด้วย หมายเลขประจำเครื่องของกล่องชาร์จจะอยู่ที่ใต้ฝากล่อง นอกจากนี้ หาก AirPods เชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ iOS ของคุณ คุณสามารถไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ > AirPods เพื่อดูหมายเลขประจำเครื่องได้อีกด้วย

เริ่มส่งคำขอรับบริการ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AirPods ของคุณ
หาก AirPods ของคุณสูญหาย

ฉันต้องเสียค่าซ่อมหรือเปลี่ยน AirPods เท่าไหร่

รุ่น การให้บริการแบตเตอรี่ ค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน สูญหาย
AirPods ข้างละ 1,800 บาท ข้างละ 2,600 บาท ข้างละ 2,600 บาท
กล่องชาร์จ 1,800 บาท 2,600 บาท 2,600 บาท

ราคาที่แสดงนี้เป็นราคาสำหรับการซ่อมที่ดำเนินการโดย Apple ราคาและข้อกำหนดของผู้ให้บริการรายอื่นอาจแตกต่างออกไป ราคาทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาทไทยและรวม VAT แล้ว

ในกรณีที่คุณจำเป็นต้องนำ AirPods หรือกล่องชาร์จเข้ารับบริการ คุณจะไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆ หากปัญหาดังกล่าวครอบคลุมอยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามการรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาหนึ่งปีของ Apple หรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

การรับประกันแบบจำกัดของ Apple ครอบคลุมกรณีที่แบตเตอรี่มีข้อบกพร่อง แต่ไม่ครอบคลุมกรณีเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ หากแบตเตอรี่ของคุณมีข้อบกพร่องจากการผลิตและครอบคลุมอยู่ภายใต้การรับประกันหรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เราจะให้บริการแบตเตอรี่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่หากไม่ครอบคลุมการให้บริการแบตเตอรี่ เราสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้คุณได้โดยคิดค่าธรรมเนียม

หาก AirPods หรือกล่องชาร์จได้รับความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ คุณสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายได้โดยเสียค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน หาก AirPods หรือกล่องชาร์จสูญหาย เราสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ที่สูญหายให้คุณได้โดยคิดค่าธรรมเนียม หากเราจำเป็นต้องเปลี่ยน AirPods หรือกล่องชาร์จของคุณ เราจะเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ชิ้นใหม่หรือชิ้นที่เทียบเท่ากับอุปกรณ์ใหม่ทั้งในด้านประสิทธิภาพการทำงานและความน่าเชื่อถือ

ดูข้อมูลช่วยเหลือเกี่ยวกับการชาร์จ AirPods
ตรวจสอบสถานะคำขอรับบริการของคุณ
อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการซ่อมของ Apple