iCloud: การแก้ปัญหา iCloud Mail

ใช้ขั้นตอนนี้ในบทความนี้เพื่อแก้ไขปัญหา iCloud Mail เมื่อคุณไม่สามารถเข้าใช้งานอีเมลของคุณหรือไม่สามารถส่งหรือรับข้อความด้วยที่อยู่อีเมล iCloud ของคุณได้

บน Mac ของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง การอัพเดท OS X ล่าสุด ก่อนจะลองใช้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา iCloud Mail ในบทความนี้ บัญชี iCloud Mail ใหม่จำเป็นต้องใช้ OS X v10.7.5 หรือใหม่กว่า (เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความต้องการของระบบ iCloud)

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

หากคุณไม่สามารถเข้าใช้งาน iCloud Mail ที่ iCloud.com

 1. โปรดตรวจสอบ หน้าสถานะของระบบ เพื่อค้นหาว่าปัญหาที่รู้ทราบมีผลต่อ iCloud Mail หรือไม่
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้ เบราเซอร์ที่รองรับ และเบราเซอร์ของคุณอัพเดทแล้ว: เลือก อัพเดทซอฟต์แวร์ จากเมนู Apple () และติดตั้งการอัพเดท Safari ที่มีให้ เช่นเดียวกับการอัพเดทความปลอดภัยและ OS X คำแนะนำสำหรับการอัพเดทเบราว์เซอร์อื่นควรมีให้จากวิธีการใช้งานในตัวหรือแบบออนไลน์สำหรับเบราว์เซอร์เหล่านั้น
 3. หากปัญหา iCloud Mail ของคุณเกิดขึ้นเฉพาะเวลาใช้บางเบราว์เซอร์เท่านั้น ลองเคลียร์แคชของเบราว์เซอร์นั้นดู
  • Safari 6 หรือใหม่กว่า: เลือกรีเซ็ต Safari จากเมนู Safari จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย "ล้างประวัติ" และคลิกรีเซ็ต หรือเลือก พัฒนา > ล้างแคช (หากคุณไม่มีเมนู พัฒนา เลือก Safari > การตั้งค่า คลิกไอคอนขั้นสูง จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย "แสดงเมนูพัฒนาในแถบเมนู")
  • Safari 5 และเวอร์ชันก่อนหน้า: เลือกล้างแคช จากเมนู Safari
  • เบราเซอร์อื่น: คำแนะนำควรมีให้จากวิธีใช้ในตัวหรือออนไลน์สำหรับเบราเซอร์
 4. หากคุณมีปัญหาในการเข้าใช้งาน iCloud Mail จากตำแหน่งที่ตั้งหนึ่งหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหนึ่งแต่ไม่ใช่ที่ตั้งอื่นหรือการเชื่อมต่ออื่น โปรดติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ การกำหนดค่าอินเทอร์เน็ตบางอย่างจะป้องกันการเข้าใช้งานบางเว็บไซต์หรือบริการ อย่างเช่น iCloud Mail โดยเจตนาหรือไม่ได้เจตนา

 

หากคุณไม่สามารถส่งเมลใน OS X Mail

หากคุณได้รับการเตือนนี้หรือการเตือนที่คล้ายกันเมื่อส่งข้อความจากที่อยู่อีเมล iCloud ของคุณใน OS X Mail:

"ไม่สามารถส่งข้อความนี้และจะคงอยู่ใน Outbox ของคุณ จนกว่าจะส่งได้ เหตุผลของความล้มเหลวนี้คือ เกิดข้อผิดพลาดในขณะนำส่งข้อความนี้ผ่านเซิร์ฟเวอร์ smtp: ชื่อเซิร์ฟเวอร์

 1. ใน OS X Mail เลือกการตั้งค่า จากเมนู Mail
 2. คลิกบัญชี ในหน้าต่างการกำหนดค่า
 3. เลือกบัญชี iCloud ของคุณจากรายการบัญชี
 4. คลิกแท็บข้อมูลบัญชี
 5. เลือกบัญชี iCloud จากเมนูป๊อปอัพ เซิร์ฟเวอร์เมลขาออก (SMIP) ตัวอย่าง: “Derrick Parker (iCloud)”

หมายเหตุ: เมนูของเซิร์ฟเวอร์เมลขาออก (SMIP) ซึ่งรวมถึงคำสั่งรายชื่อเซิร์ฟเวอร์ SMTP เซิร์ฟเวอร์ที่แก้ไขอีกด้วย หากคุณเลือกคำสั่งนี้ พึงตระหนักว่าเซิร์ฟเวอร์ iCloud SMTP อาจไม่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ ที่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ 

หากคุณกำลังแนบไฟล์ขนาดใหญ่

ไฟล์แนบข้อความไม่สามารถเกินขนาดสูงสุดที่ผู้ให้บริการอีเมลของคุณหรือผู้ให้บริการอีเมลของผู้รับอนุญาตให้ใช้ได้ ขนาดสูงสุดจะแตกต่างกันตามผู้ให้บริการ ลอง บีบอัดไฟล์ ก่อนส่ง หรือส่งข้อความของคุณโดยไม่มีไฟล์แนบเพื่อตรวจสอบว่าไม่ได้มีปัญหาในการส่ง

หากผู้รับไม่ได้รับข้อความของคุณ

 1. หากมีข้อความว่า "ที่อยู่ที่ไม่รู้จัก" หรือ "เมลที่ไม่ได้ส่งถูกตีกลับ" ปรากฏขึ้นในกล่องเมลเข้าหลังจากที่คุณส่งข้อความ โปรดตรวจสอบว่าที่อยู่อีเมลของผู้รับถูกต้องแล้ว ไปที่กล่องเมลที่ส่งของคุณ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอีเมลที่คุณส่งนั้นระบุที่อยู่ถูกต้องแล้ว
 2. หากคุณใช้ OS X Mail หรือเข้าใช้งาน iCloud Mail ของคุณ (iCloud.com/?lang=th#mail) โดยใช้ Safari หรือ เว็บเบราเซอร์อื่นที่รองรับ โปรดตรวจสอบกล่องเมล ร่าง ที่ส่ง และกล่องเมลออกของคุณ:
  • หากมีสำเนาข้อความในร่าง ที่ยังไม่ได้ส่ง โปรดลองส่งอีกครั้ง
  • หากข้อความปรากฏในกล่องเมลออกของคุณ แสดงว่าข้อความไม่ถูกส่ง คุณอาจทำงานออฟไลน์หรือเซิร์ฟเวอร์เมลขาออก (SMTP) อาจไม่สามารถใช้งานได้ โปรดดูรายละเอียดขั้นตอนก่อนหน้าในส่วนนี้เกี่ยวกับวิธีเลือกเซิร์ฟเวอร์ iCloud SMTP
 3. ขอให้ผู้รับตรวจดูในโฟลเดอร์เมลขยะหรือกล่องเมลต่างๆ ในระบบของเขา บางทีผู้รับอาจได้รับข้อความของคุณแต่ถูกกรองไว้โดยไม่ได้ตั้งใจ
 4. หากผู้รับยังไม่ได้รับข้อความของคุณ แต่ข้อความของคุณถูกส่งโดยไม่มีการเตือนใดๆ หรือมีข้อความว่า "เมลไม่ถูกส่ง" ข้อความของคุณอาจถูกบล็อกหรือถูกกรองโดยเซิร์ฟเวอร์ iCloud Mail หรือเซิร์ฟเวอร์เมลของผู้รับ หากต้องการหาคำตอบ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน iCloud และขอให้ผู้รับติดต่อผู้ดูแลระบบอีเมลของตนด้วยเช่นกัน

หากคุณรับข้อความได้แต่ส่งข้อความไม่ได้

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณอาจบล็อกโปรโตคอลที่ใช้ส่งอีเมล (SMTP) ทั่วทั้งเครือข่ายของพวกเขา โปรดติดต่อ ISP ของคุณและถามเกี่ยวกับการสื่อสารของ SMTP ที่ข้ามเครือข่ายของพวกเขาไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายนอก อย่างเช่น iCloud หาก ISP ของคุณมีนโยบายการบล็อกการสื่อสารของ SMTP ให้ถามว่าคุณจะสามารถขอการยกเว้นไม่ให้บล็อก SMTP ได้อย่างไร

หาก ISP ของคุณไม่ได้บล็อกการสื่อสารของ SMTP และคุณยังไม่สามารถส่งข้อความได้ โปรดติดต่อ ฝ่ายสนับสนุน iCloud เพื่อขอความช่วยเหลือ

 

หากคุณไม่สามารถรับเมลใน OS X Mail

หาชื่อบัญชี iCloud ของคุณทางด้านซ้ายของหน้าต่าง Mail หลัก หากชื่อบัญชี iCloud ของคุณสลัวและมีสายฟ้าอยู่ติดกัน แสดงว่าบัญชีของคุณออฟไลน์อยู่ หากต้องการให้บัญชีของคุณออนไลน์ โปรดตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว จากนั้นเลือก กล่องเมลเข้า > ทำการติดต่อได้ในบัญชีทั้งหมด หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เลือกการกำหนดค่า จากเมนู Mail
 2. คลิกบัญชี ในหน้าต่างการกำหนดค่า
 3. เลือกบัญชี iCloud ของคุณจากรายการบัญชี
 4. คลิกแท็บขั้นสูง และตรวจสอบการตั้งค่าเหล่านี้:
  • พอร์ต: 993
  • ใช้ SSL: (ที่เลือก)
  • การตรวจสอบยืนยัน: "รหัสผ่าน" หรือ "โทเค็น Apple"

 

หากคุณมีปัญหาในการส่งหรือรับเมลบน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. โปรดตรวจสอบ หน้าสถานะของระบบ เพื่อค้นหาว่าปัญหาที่รู้ทราบมีผลต่อ iCloud Mail หรือไม่
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว ลองเปิดหน้าเว็บ อย่างเช่น apple.com/th/ ใน Safari บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ
 3. ไปที่ iCloud.com/?lang=th บน Mac หรือ PC เพื่อตรวจสอบว่าคุณสามารถรับอีเมลสำหรับบัญชี iCloud ของคุณได้
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิด Mail แล้วใน การตั้งค่า > iCloud
 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิด Push สำหรับอุปกรณ์ของคุณแล้วใน การตั้งค่า > Mail รายชื่อ และปฏิทิน > เรียกข้อมูลใหม่ จากนั้นส่งอีเมลไปยังบัญชีของคุณเพื่อตรวจสอบว่า Push ทำงานได้เป็นปกติ
 6. ตรวจสอบว่าเปิด Push สำหรับบัญชี iCloud ของคุณแล้วใน การตั้งค่า > Mail รายชื่อ และปฏิทิน > เรียกข้อมูลใหม่ หากคุณใช้ iOS 6 แตะแท็บขั้นสูง จากนั้นแตะบัญชี iCloud ของคุณและตรวจสอบว่า Push เปิดอยู่ หากคุณตั้งค่าบัญชี iCloud Mail หลายบัญชีบนอุปกรณ์ของคุณ จะสามารถใช้ Push ได้ ครั้งละหนึ่งบัญชี เท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิด Push สำหรับบัญชี iCloud Mail หลักของคุณ
 7. ปิดอุปกรณ์ของคุณแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง

หากยังคงมีปัญหาอยู่ ให้ปิดการตั้งค่าแต่ละค่าในขั้นตอนที่ 4, 5 และ 6 ด้านบน จากนั้นเปิดอีกครั้ง หากไม่ช่วย โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อลบบัญชี iCloud จากอุปกรณ์ของคุณ จากนั้นเพิ่มบัญชีกลับเข้าไปใหม่:

 1. ไปที่ การตั้งค่า > Mail รายชื่อ และปฏิทิน
 2. แตะบัญชี iCloud ของคุณ
 3. แตะลบบัญชี หากคุณจัดเก็บข้อมูลรายชื่อ ปฏิทิน หรือที่คั่นหน้าไว้ใน iCloud คุณจะได้รับตัวเลือกให้เก็บข้อมูลนั้นไว้
 4. บนหน้าจอ Mail รายชื่อ และปฏิทิน แตะ เพิ่มบัญชี จากนั้นแตะ iCloud เพื่อเริ่มการตั้งค่าบัญชี iCloud ของคุณอีกครั้ง หากข้อมูลจากอุปกรณ์ของคุณจัดเก็บไว้ใน iCloud คุณจะได้รับตัวเลือกให้ผสานข้อมูลนั้นกับข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณ

 

หากคุณไม่สามารถตั้งค่า Mail โดยใช้แผงควบคุม iCloud ใน Windows

หากคุณใช้ Apple ID ที่ไม่ได้เป็นบัญชี MobileMe มาก่อน คุณสามารถสร้างที่อยู่อีเมล @icloud.com สำหรับใช้กับบัญชี iCloud ของคุณได้ อย่างไรก็ตาม ตัวเลือก Mail ในแผงควบคุม iCloud อาจสลัวหากคุณลงชื่อเข้าผ่านแผงควบคุม iCloud ก่อนจะตั้งค่าที่อยู่ @icloud.com ของคุณ ลองใช้ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้เพื่อทำให้สามารถใช้ตัวเลือก Mail ได้อีกครั้ง:

 • หากเป็นไปได้ โปรดตั้งค่าที่อยู่อีเมล @icloud.com ใหม่ของคุณบน Mac โดยใช้ OS X v10.7.2 หรือใหม่กว่า หรือบน iPhone, iPad หรือ iPod touch โดยใช้ iOS 5 หรือใหม่กว่า
 • หากคุณลงชื่อเข้าในแผงควบคุม iCloud แล้วโดยไม่ได้ตั้งค่าที่อยู่อีเมลของคุณโดยใช้อุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งด้านบนนี้ ให้ปิดและเปิดแผงควบคุม iCloud และเปิดใหม่ สองครั้ง หากไม่ช่วย โปรดลงชื่อออกและกลับเข้าแผงควบคุม iCloud อีกครั้ง

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูขั้นตอนต่างๆ สำหรับ การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการส่งหรือรับข้อความอีเมลใน OS X Mail หากขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้ไม่สามารถใช้แก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อ แผนกช่วยเหลือของ iCloud เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

 ข้อมูลสำคัญ: ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple นั้นมีให้เพื่อแจ้งให้ทราบเท่านั้น และไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองของ Apple แต่อย่างใด โปรดติดต่อผู้ขายเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด:
เป็นประโยชน์ไหม
มี 70% คนเห็นว่าเป็นประโยชน์

ข้อมูลการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

ไทย