แก้ไขข้อผิดพลาดในการอัพเดทและกู้คืน iOS

เมื่อคุณกำลังอัพเดทหรือกู้คืน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณใน iTunes คุณอาจเห็นข้อความนี้: "iPhone [ชื่ออุปกรณ์] ไม่สามารถกู้คืนได้ เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จัก [หมายเลขข้อผิดพลาด]"

นี่คือวิธีแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกี่ยวกับการอัพเดทและกู้คืน iOS โดยเฉพาะ

ให้ลองทำขั้นตอนเหล่านี้ก่อนเป็นอันดับแรก

ใช้ ขึ้นตอนพื้นฐานในการแก้ไขปัญหา เพื่อแก้ปัญหาการอัพเดทและกู้คืนส่วนใหญ่

ลองใช้ขั้นตอนเหล่านี้ต่อไป

หากคุณลองทำขั้นตอนพื้นฐานแล้วยังเห็นข้อความผิดพลาดอยู่ ให้หาหมายเลขข้อผิดพลาดและทำตามขั้นตอนขั้นสูงด้านล่างนี้

1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 40,

1000, 1002, 1004, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015

1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1611, 1638, 1643-1650, 1667, 1669

2001, 2002, 2005, 2006, 2009, 3002, 3004, 3013, 3014, 3015, 3194, 3200

4005, 4013, 4014, 9006

แก้ปัญหาข้อผิดพลาดของเครือข่าย

ข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้อง: 17, 1004, 1013, 1638, 3014, 3194, 3000, 3002, 3004, 3013, 3014, 3015, 3194, 3200 หรือ "มีปัญหาในการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์" หรือบอกว่า "อุปกรณ์นี้ไม่มีสิทธิ์สำหรับการสร้างที่ร้องขอ" การเตือนเหล่านี้หมายถึงคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาในการติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์การอัพเดทของ Apple หรือการสื่อสารกับอุปกรณ์ของคุณ 

ให้ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อหาซอฟต์แวร์หรือการตั้งค่าที่อาจทำให้เกิดปัญหาการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณกับ Apple หรือระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณกับอุปกรณ์ของคุณ

ตรวจสอบซอฟต์แวร์ความปลอดภัยของคุณ

ข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้อง: 2, 4, 6, 9, 1000, 1611, 9006 บางครั้งซอฟต์แวร์ความปลอดภัยอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณไม่สามารถสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์การอัพเดทของ Apple หรือกับอุปกรณ์ของคุณ

ตรวจสอบซอฟต์แวร์ความปลอดภัยและการตั้งค่าของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้ทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ Apple

ตรวจสอบการเชื่อมต่อ USB

ข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้อง: 13, 14, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1611, 1643-1650, 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2009, 4005, 4013, 4014 หรือ "การตอบสนองไม่ถูกต้อง"

หากการเชื่อมต่อ USB ระหว่างอุปกร์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ถูกขัดจังหวะ คุณอาจไม่สามารถอัพเดทหรือกู้คืนได้

หากต้องการจำกัดปัญหาให้แคบลง คุณสามารถเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ของคุณเพิ่มเติมได้เช่นกัน:

  • ให้ใช้สายเคเบิ้ล USB ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ หรือใช้สายเคเบิ้ล USB ของ Apple เส้นอื่น 
  • เสียบสายเคเบิ้ลของคุณเข้ากับพอร์ต USB อื่นโดยตรงบนคอมพิวเตอร์ อย่าเสียบเข้ากับแป้นพิมพ์
  • ลองใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
  • หากจำเป็น ให้ แก้ปัญหาการเชื่อมต่อ USB เพิ่มเติม จากนั้นจึงแก้ปัญหากับ ซอฟต์แวร์ความปลอดภัย ของคุณ

หากคุณยังเห็นข้อความผิดพลาดอยู่ ให้ตรวจสอบปัญหาฮาร์ดแวร์โดยทำตามส่วนถัดไป

ตรวจหาปัญหาฮาร์ดแวร์

ข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้อง: 1, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 40, 1000, 1002, 1004, 1011, 1012, 1014, 1667 หรือ 1669

ข้อผิดพลาดเหล่านี้อาจหมายถึงอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีปัญหาฮาร์ดแวร์ที่ทำให้ไม่สามารถอัพเดทหรือกู้คืนได้สมบูรณ์

  1. ให้ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ความปลอดภัยและการตั้งค่าของคุณไม่ได้ ทำให้อุปกรณ์ของคุณไม่สามารถสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์การอัพเดทของ Apple
  2. จากนั้นลอง กู้คืนอุปกรณ์ iOS ของคุณ อีกสองครั้งในขณะเชื่อมต่อกับสายเคเบิ้ล คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายที่คุณทราบว่าใช้งานได้
  3. ยืนยันว่า ซอฟต์แวร์ความปลอดภัยและการตั้งค่า ของคุณอนุญาตให้มีการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ของคุณกับเซิร์ฟเวอร์อัพเดท
  4. หากคุณยังเห็นข้อความผิดพลาด เมื่อคุณอัพเดทหรือกู้คืน โปรด ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Apple

ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ล้าสมัยหรือถูกดัดแปลงหรือไม่

ข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้อง: 1015 "ไม่พบทรัพยากรที่กำหนด"

คุณอาจเห็นข้อความผิดพลาดเหล่านี้หากข้อใดขึ้นหนึ่งเหล่านี้เป็นจริง:

ให้ ใช้โหมดการกู้คืน เพื่อกู้คืนอุปกรณ์ของคุณให้เป็น iOS เวอร์ชั่นล่าสุด

 ข้อมูลสำคัญ: ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple นั้นมีให้เพื่อแจ้งให้ทราบเท่านั้น และไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองของ Apple แต่อย่างใด โปรดติดต่อผู้ขายเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด:
เป็นประโยชน์ไหม
มี 86% คนเห็นว่าเป็นประโยชน์

ข้อมูลการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

ไทย