Mac OS X v10.6: มีไอคอนเครื่องหมายตกใจในเมนู Wi-Fi หลังใส่รหัสผ่าน WEP

เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ที่ต้องใส่รหัสผ่าน WEP โดยใช้รหัสผ่านถูกต้อง แต่คุณไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรืออุปกร์ Wi-Fi อื่นๆ บนเครือขายเดียวกันได้

คุณอาจเห็นส่วนขยายเมนู Wi-Fi แสดงไอคอน Wi-Fi พร้อมเครื่องหมายตกใจ () และคอมพิวเตอร์ของคุณมีที่อยู่ภายในของลิงก์ที่กำหนดเอง (อย่างเช่น 169.254.x.x) เมนู Wi-Fi อาจแจ้งว่ามี "การเตือน: ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต...

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หากใส่รหัสผ่านที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่เครือข่ายกำหนด

การเรียนรู้วิธีปรับรูปแบบรหัสผ่านเพื่อให้ยอมรับ โปรดดูบทความนี้: การเข้าร่วมเครือข่ายไร้สายที่เข้ารหัส

วันที่เผยแพร่: