iOS: การแก้ไขปัญหาฮอตสปอตส่วนบุคคล

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ไขปัญหาฮอตสปอตส่วนบุคคล

การแก้ปัญหาขั้นพื้นฐาน

 1. ดูว่าอุปกรณ์ iOS คอมพิวเตอร์ และแผนเครือข่ายไร้สายของคุณเป็นไปตาม ความต้องการของระบบสำหรับฮอตสปอตส่วนบุคคล หรือไม่
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฮอตสปอตส่วนบุคคลเปิดอยู่: แตะ การตั้งค่า > เซลลูลาร์ > ฮอตสปอตส่วนบุคคล
 3. ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์ iOS ของคุณ: แตะ Safari และโหลดหน้าเว็บใหม่
 4. หากการเชื่อมต่อประเภทหนึ่งใช้งานไม่ได้ ให้ลองใช้อีกประเภทหนึ่ง ตัวอย่างเช่น แทนที่จะเชื่อมต่อโดยใช้ Wi-Fi ให้ใช้ USB หรือบลูทูธแทน
 5. ปิดและเปิดฮอตสปอตส่วนบุคคล: แตะ การตั้งค่า > ฮอตสปอตส่วนบุคคลหรือการตั้งค่า > เซลลูลาร์ > ฮอตสปอตส่วนบุคคล
 6. ติดตั้ง iOS เวอร์ชั่นล่าสุด
 7. รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายของคุณ: แตะ การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต > รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย
 8. หากคุณยังเห็นปัญหาอยู่ ให้กู้คืน iPhone

หากคุณยังพบปัญหาอยู่ โปรดลองขั้นตอนด้านล่างนี้

ยุบทั้งหมด | ขยายทั้งหมด

การแก้ไขปัญหา Wi-Fi

หากคุณพบปัญหาในการใช้ฮอตสปอตส่วนบุคคลกับอุปกรณ์ Wi-Fi อื่น ลองใช้ขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ปิดฮอตสปอตส่วนบุคคล
 2. เปิด Wi-Fi: แตะ การตั้งค่า > Wi-Fi
 3. เปิดฮอตสปอตส่วนบุคคล
 4. หากอุปกรณ์เครื่องอื่นไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ โปรดตรวจสอบว่ารหัสผ่าน Wi-Fi ถูกต้องแล้ว
 5. หากอุปกรณ์มองไม่เห็นเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ โปรดตรวจสอบชื่ออุปกรณ์ของคุณ Windows อาจแสดงชื่ออุปกรณ์ที่ใช้ตัวอักษรที่ไม่ใช่ ASCII ไม่ถูกต้อง
 6. ดูว่ามีอุปกรณ์กี่เครื่องที่ใช้ฮอตสปอตส่วนบุคคลของคุณ ขึ้นกับผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายของคุณ จำนวนการเชื่อมต่อ Wi-Fi อาจถูกจำกัดได้ครั้งละสามเครื่อง
 7. หากอุปกรณ์อื่นยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้ปิด Wi-Fi และเปิดสำหรับอุปกรณ์นั้น
 8. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณสามารถมองเห็นเครือข่าย Wi-Fi อื่นได้

หมายเหตุ: หากคุณเห็น "ไม่สามารถเชื่อมต่อ" หรือมีข้อผิดพลาดเกินกำหนดเวลาเมื่อคุณพยายามจะเชื่อมต่ออุปกรณ์โดยใช้ Wi-Fi ให้อยู่บนหน้าจอฮอตสปอตส่วนบุคคลจนกว่าอุปกรณ์แรกจะเชื่อมต่อได้ หลังจากอุปกรณ์เชื่อมต่อแล้ว คุณสามารถออกจากหน้าจอฮอตสปอตส่วนบุคคลและใช้ iPhone ของคุณได้ตามปกติ อุปกรณ์ของคุณจะหยุดกระจาย Wi-Fi หากคุณทำให้เครื่องพักเครื่องหรือหากเวลาผ่านไป 90 วินาทีและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไม่ได้ใช้ Wi-Fi หากต้องการแบ่งปันเครือข่าย Wi-Fi ของคุณอีกครั้ง ให้แตะ การตั้งค่า > ฮอตสปอตส่วนบุคคล

การแก้ไขปัญหา USB

หากคุณใช้ USB เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับฮอตสปอตส่วนบุคคลและไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ คุณอาจจำเป็นต้องยกเลิกการเชื่อมต่อและเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซ USB Ethernet อีกครั้ง

เลือกระบบปฏิบัติการของคุณสำหรับคำแนะนำ

Mac OS X

 1. ไปที่ การตั้งค่าระบบ > เครือข่าย
 2. เลือกอะแดปเตอร์ Ethernet

  การตั้งค่าเครือข่าย

 3. คลิกไอคอนเฟือง และเลือก ไม่ใช้บริการ

  ไม่ใช้บริการ

 4. เลือก ใช้บริการ

Windows Vista หรือ Windows 7

 1. ใน เครือข่ายและศูนย์การแบ่งปัน คลิก ดูสถานะ

  ดูสถานะ

 2. คลิก วินิจฉัย

Windows XP

 1. ไปที่ แผงควบคุม > การเชื่อมต่อเครือข่าย
 2. คลิกขวา การเชื่อมต่อภายในพื้นที่ ที่มีรายการ Ethernet อุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Apple

  การเชื่อมต่อเครือข่าย

 3. คลิกซ่อมแซม


การแก้ไขปัญหาบลูทูธ

หากคุณใช้บลูทูธเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นกับฮอตสปอตส่วนบุคคลของคุณและคุณไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ให้ลองขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อบลูทูธของคุณทำงานอยู่และค้นพบได้
  • Mac OS X: คลิกไอคอนบลูทูธในแถบเมนูและตรวจสอบว่า ค้นพบได้ เปิดอยู่ หากคุณไม่เห็นไอคอนในแถบเมนู ให้เปิด การตั้งค่าระบบ > บลูทูธ และเลือก แสดงบลูทูธ ในแถบเมนู
  • อุปกรณ์ iOS: แตะ การตั้งค่า > บลูทูธ ตรวจสอบว่าบลูทูธเปิดอยู่และด้านล่างของหน้าจอเขียนว่า ที่ค้นพบในตอนนี้ ให้อยู่บนหน้าจอนี้จนกว่าจะจับคู่สำเร็จ
  • Windows: เลือก เริ่ม > แผงควบคุม และเปิด อุปกรณ์บลูทูธ บนแท็บ ตัวเลือก เลือก แสดงไอคอนบลูทูในบริเวณแจ้งข้อมูล คลิกไอคอนบลูทธู ในบริเวณแจ้งข้อมูล และตั้งค่าไปที่ ค้นพบได้
 2. จับคู่อุปกรณ์ของคุณกับ iPhone หรือ iPad (รุ่นที่ 3 หรือใหม่กว่า) Wi-Fi + Cellular หรือ iPad mini Wi-Fi + Cellular คุณจะถูกขอให้ยืนยันว่ารหัส PIN บนอุปกรณ์ทั้งสองเครื่องที่ปรากฏนั้นตรงกัน แต่คุณไม่จำเป็นต้องป้อนรหัส PIN
  • Mac OS X: เปิด การตั้งค่าระบบ > บลูทูธ คลิก จับคู่ ถัดจากอุปกรณ์ของคุณ และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
  • iPad หรือ iPod touch: หากอุปกรณ์ที่แบ่งปันฮอตสปอตส่วนบุคคลใน การตั้งค่า > บลูทูธ และแตะอุปกรณ์เพื่อเริ่มต้นการจับคู่ คุณไม่สามารถแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลเซลลูลาร์ของคุณกับ iPhone เครื่องอื่นโดยใช้บลูทูธได้
  • Windows: คลิกไอคอนบลูทูธในบริเวณแจ้งข้อมูล (ถาดระบบ) เลือก เปิดอุปกรณ์บลูทูธ และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
 3. เชื่อมต่อเครือข่ายโดยใช้ขั้นตอนเหล่านี้สำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ

Mac OS X

 1. คลิกไอคอนบลูทูธในแถบเมนู
 2. เลือกอุปกรณ์ iOS ของคุณ
 3. เลือกเชื่อมต่อเครือข่าย คุณสามารถยืนยันว่าคุณเชื่อมต่อแล้วใน การตั้งค่าระบบ > เครือข่าย
 4. การตั้งค่าเครือข่าย

Windows

คลิกไอคอนบลูทูธในบริเวณแจ้งข้อมูล (ถาดระบบ)

เลือก เชื่อมต่อเครือข่ายพื้นที่ส่วนตัวคุณสามารถยืนยันว่าคุณเชื่อมต่อแล้วใน แผงควบคุม > การเชื่อมต่อเครือข่าย (XP) หรือเครือข่ายและศูนย์การแบ่งปัน (Windows Vista และ Windows 7)

 • Windows Vista หรือ Windows 7

  เครือข่ายและศูนย์การแบ่งปัน Windows Vista หรือ Windows 7

 • Windows XP

  การเชื่อมต่อเครือข่าย Windows XP


หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อได้ โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ปิดบลูทูธและเปิดสำหรับอุปกรณ์ทั้งสองเครื่อง
 2. หากยังมีปัญหาอยู่ ให้ลบบันทึกการจับคู่จากอุปกรณ์ทั้งสองเครื่อง แล้วจับคู่อีกครั้ง:
  • iPad หรือ iPod touch: แตะ "i" ทางด้านขวาของอุปกรณ์ จากนั้นแตะ เลิกใช้อุปกรณ์นี้
  • Mac OS X: เปิดการตั้งค่าบลูทูธ เลือกอุปกรณ์ iOS ของคุณ และคลิก X เพื่อลบอุปกรณ์ รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ
  • Windows: คลิกไอคอนบลูทูธในบริเวณแจ้งข้อมูล (ถาดระบบ) เลือก แสดงอุปกรณ์บลูทูธ เลือกอุปกรณ์ iOS ของคุณ และคลิกปุ่ม ลบ คลิก ตกลง และรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ
 3. รีสตาร์ทอุปกรณ์ iOS

 

 • สายเรียกเข้าหรือโทรออกอาจรบกวนการเชื่อมต่อฮอตสปอตส่วนบุคคลของคุณได้ ขึ้นกับการเชื่อมต่อเครือข่ายเซลลูลาร์ของคุณ หลังจากวางสายแล้ว ฮอตสปอตส่วนบุคคลควรจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ
 • หากคุณอยู่นอกพื้นที่ครอบคลุมเครือข่ายของผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายของคุณ คุณอาจกำลังใช้งานข้ามเขตอยู่
  • หากต้องการใช้ฮอตสปอตส่วนบุคคล คุณต้องเปิด การตั้งค่า > เซลลูลาร์ > ข้อมูลข้ามโครงข่าย
  • ซึ่งจะมีค่าบริการข้อมูลข้ามโครงข่าย ตรวจสอบกับผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายของคุณหากคุณกำลังใช้งานข้ามเขตเพื่อตรวจสอบค่าบริการเพิ่มเติมที่มี
 • เมื่อเปิดฮอตสปอตส่วนบุคคล อุปกรณ์ iOS ของคุณจะแบ่งปันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณกับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อโดยใช้ USB ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเชื่อมต่อ iPhone ของคุณกับคอมพิวเตอร์เพื่อชาร์จไฟหรือเชื่อมข้อมูลกับ iTunes เป็นต้น หากต้องการหลีกเลี่ยงค่าบริการข้อมูลโดยไม่จำเป็น ให้ปิดฮอตสปอตส่วนบุคคลเมื่อไม่มีการใช้งาน

 ข้อมูลสำคัญ: ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple นั้นมีให้เพื่อแจ้งให้ทราบเท่านั้น และไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองของ Apple แต่อย่างใด โปรดติดต่อผู้ขายเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด:
เป็นประโยชน์ไหม
มี 76% คนเห็นว่าเป็นประโยชน์

ข้อมูลการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

ไทย