คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป: การแก้ไขปัญหาแป้นพิมพ์และเมาส์ไร้สายใน Mac OS X v10.5

คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปบางชนิดที่มีแป้นพิมพ์หรือเมาส์ไร้สายที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ซึ่งจับคู่กันล่วงหน้าและติดตั้งแบตเตอรี่ไว้ล่วงหน้า ตราบใดที่อุปกรณ์เปิดอยู่เมื่อเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ ก็ไม่จำเป็นต้องทำขั้นตอนเพิ่มเติมใดๆ เพื่อให้อุปกรณ์ทำงาน ถ้าอุปกรณ์ไร้สายเครื่องใดเครื่องหนึ่งหรือทั้งสองเครื่องไม่ทำงานตามที่ควรจะเป็น ให้ใช้ข้อมูลด้านล่างเพื่อระบุและแก้ปัญหานั้น

หมายเหตุ: คำแนะนำนี้ใช้ได้กับ Mac OS X v10.5 Leopard  สำหรับการแก้ไขปัญหาแป้นพิมพ์และเมาส์ไร้สายใน Mac OS X v10.6 Snow Leopard โปรดดู คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป: การแก้ไขปัญหาแป้นพิมพ์และเมาส์ไร้สาย

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

ต้องให้แน่ใจว่าแป้นพิมพ์และเมาส์ไร้สายเปิดอยู่

ถ้าเริ่มต้นระบบแล้วและไฟแสดงแป้นพิมพ์หรือเมาส์ยังกระพริบอยู่ แสดงว่าแป้นพิมพ์หรือเมาส์ "เรียกค้นได้" ได้โดยคอมพิวเตอร์และอาจจะยังไม่ได้จับคู่กับคอมพิวเตอร์ในตอนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการจับคู่อุปกรณ์ไร้สาย โปรดดูที่ วิธีการติดตั้งแป้นพิมพ์ไร้สาย Apple

รีเซ็ตอุปกรณ์ Bluetooth
ก่อนอื่นให้ลองปิดอุปกรณ์ของคุณแล้วเปิดใหม่ เมื่อเปิดแล้ว อุปกรณ์ไร้สายจะอยู่ในโหมด "เรียกค้นได้" เป็นเวลาสามนาที สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ เปิดใช้งานโหมดเรียกค้นได้

รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
ลองรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อดูว่าสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ให้ลงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ รอสักครู่แล้วเริ่มเปิดเครื่องอีกครั้ง

ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่

Mac ของคุณจะแจ้งให้คุณทราบว่าเมื่อใดคุณจึงควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ในแป้นพิมพ์และเมาส์ คุณยังสามารถตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ของแป้นพิมพ์ของ Apple และเมาส์ไร้สายของ Apple ด้วยตนเองด้วยการทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้:

  1. เลือก การตั้งค่าระบบ จากเมนู Apple ()
  2. เลือก แป้นพิมพ์และเมาส์ จากเมนู มุมมอง
  3. เลือกแท็บ Bluetooth

       หมายเหตุ: ตัวแสดงสถานะแบตเตอรี่จะไม่แสดงระดับแบตเตอรี่ของเมาส์และแป้นพิมพ์ Bluetooth ที่ไม่ใช่ของ Apple ถ้าคุณไม่เห็นตัวแสดงสถานะแบตเตอรี่ ต้องให้แน่ใจว่าคุณใช้แป้นพิมพ์ของ Apple หรือเมาส์ไร้สายของ Apple อยู่

ตรวจสอบการรบกวนสัญญาณ
เนื่องจาก Bluetooth จะทำงานตามสัญญาณที่ส่งผ่านทางอากาศ อาจมีบางสิ่งที่สามารถรบกวนการเชื่อมต่อสัญญาณไร้สายได้ ให้หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่มีวัตถุที่เป็นโลหะอยู่ระหว่างอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ อย่าวางคอมพิวเตอร์ไว้ใต้โต๊ะโลหะหรือล็อกไว้หลังตู้โลหะ ให้อยู่ห่างจากเครื่องสถานีฐานโทรศัพท์ไร้สาย ตู้อบไมโครเวฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่ทำงานบนแบนด์วิธ 2.4 GHz และให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ไร้สายและคอมพิวเตอร์ไม่ได้อยู่ห่างกันเกินกว่า 30 ฟุต

วันที่เผยแพร่: