iOS: การแก้ไขปัญหาเครือข่ายและการเชื่อมต่อ Wi-Fi

เรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหา Wi-Fi1 ที่คุณอาจพบในขณะใช้ iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

บางครั้งในขณะที่ใช้อุปกรณ์ iOS คุณอาจสังเกตเห็นการทำงาน Wi-Fi ที่ผิดปกติ:

 • มีปัญหาในการหาหรือการเชื่อมต่อเครือข่าย
 • สัญญาณ Wi-Fi ไม่ดีหรือหลุด
 • ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้
 • ไม่เชื่อมต่อ Wi-Fi อัตโนมัติเมื่อควรจะเป็น

โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้านบน:

 1. ต้องให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในช่วงสัญญาณของเราเตอร์ Wi-Fi (จุดเชื่อมต่อสัญญาณ)
 2. แตะ การตั้งค่า > Wi-Fi และปิดหรือเปิด Wi-Fi หากการตั้งค่า Wi-Fi ของคุณสลัว โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 3. ตรวจสอบว่าเราเตอร์ Wi-Fi และสายเคเบิลหรือโมเด็ม DSL เสียบไฟ เปิดและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หากเชื่อมต่อไม่ได้ โปรดขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลระบบเครือข่ายหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณ
 4. รีสตาร์ทอุปกรณ์ iOS ของคุณ
 5. แตะ การตั้งค่า > Wi-Fi และหาเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณเชื่อมต่อด้วย
 6. แตะ และ เลิกใช้เครือข่ายนี้
 7. ลองเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณต้องการ
  หมายเหตุ: คุณอาจต้องใส่รหัสผ่าน Wi-Fi ของคุณอีกครั้งหากเครือข่ายที่คุณต้องการกำหนดให้ใส่
 8. ปิดเราเตอร์ Wi-Fi ของคุณ แล้วเปิดอีกครั้ง2 หาก ISP ของคุณมีสายเคเบิลหรือให้บริการโทรศัพท์ ตรวจสอบกับผู้ให้บริการก่อนทำขั้นตอนนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการขัดจังหวะการให้บริการ
 9. อัพเดทอุปกรณ์ของคุณ ให้เป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นล่าสุด
 10. อัพเดทเราเตอร์ Wi-Fi ของคุณให้เป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นล่าสุด2 สำหรับสถานีฐาน AirPort ติดตั้งการอัพเดทโดยใช้ยูทิลิตี้ AirPort

ถ้าปัญหานี้ยังไม่ได้รับการแก้ไข

โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างสำหรับปัญหาที่คุณพบ

ยุบทั้งหมด | ขยายทั้งหมด

ไม่สามารถหาเครือข่าย Wi-Fi

 1. ตรวจสอบว่ามีเครือข่ายหรือไม่ ด้วยการแตะ การตั้งค่า > Wi-Fi และเลือกจากเครือข่ายที่มีให้ หมายเหตุ: ชื่อเครือข่าย Wi-Fi อาจใช้เวลาสักครู่ก่อนที่จะปรากฏ
 2. เลื่อนเข้าใกล้เราเตอร์สัญญาณไร้สายของคุณให้มากขึ้น (จุดเชื่อมต่อสัญญาณ) และลองหาเครือข่าย Wi-Fi อีกครั้ง
 3. หากคุณไม่เห็นเครือข่ายที่คุณต้องการ คุณอาจลองเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ซ่อนอยู่ เรียนรู้ วิธีเชื่อมต่อเครือข่ายที่ซ่อนอยู่
 4. การกำหนดค่า Wi-Fi ที่รองรับจะแตกต่างกันตามรุ่นของอุปกรณ์ iOS ค้นหาว่า มาตรฐานใด ที่อุปกรณ์ของคุณรองรับ3
 5. ตั้งค่าเครือข่ายใหม่ด้วยการแตะที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต > รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย หมายเหตุ: การทำเช่นนี้จะรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายทั้งหมดรวมถึง:
  • เครือข่าย Wi-Fi และรหัสผ่านที่เชื่อมต่อก่อนหน้านี้
  • อุปกรณ์เสริม Bluetooth ที่เพิ่งใช้
  • การตั้งค่า VPN และ APN

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

 1. ตรวจสอบว่าคุณกำลังเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณต้องการ
 2. ต้องแน่ใจว่าป้อนรหัสผ่าน Wi-Fi ถูกต้องแล้ว รหัสผ่านอาจบังคับใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็ก/ใหญ่ และอาจมีตัวเลขหรือตัวอักษรพิเศษ
 3. ตั้งค่าเครือข่ายใหม่ด้วยการแตะที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต > รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย หมายเหตุ: การทำเช่นนี้จะรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายทั้งหมดรวมถึง:
  • เครือข่าย Wi-Fi และรหัสผ่านที่เชื่อมต่อก่อนหน้านี้
  • อุปกรณ์เสริม Bluetooth ที่เพิ่งใช้
  • การตั้งค่า VPN และ APN

Wi-Fi หลุดหรือสัญญาณอ่อนกว่าที่คาดไว้

 1. เลื่อนเข้าใกล้เราเตอร์ Wi-Fi ให้มากขึ้น (จุดเชื่อมต่อสัญญาณ)
 2. ตรวจหาที่มาของ สัญญาณรบกวนที่อาจเป็นไปได้
 3. ถอดเคส ขาตั้งหรืออุปกรณ์เสริมอื่นออกจากอุปกรณ์ iOS ของคุณและดูว่าสัญญาณดีขึ้นหรือไม่
 4. ตั้งค่าเครือข่ายใหม่ด้วยการแตะที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต > รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย หมายเหตุ: การทำเช่นนี้จะรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายทั้งหมดรวมถึง
  • เครือข่าย Wi-Fi และรหัสผ่านที่เชื่อมต่อก่อนหน้านี้
  • อุปกรณ์เสริม Bluetooth ที่เพิ่งใช้
  • การตั้งค่า VPN และ APN

ไม่สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้ขณะเชื่อมต่อ Wi-Fi

 1. หากคุณใช้เครือข่ายสาธารณะหรือเครือข่ายเชิงพาณิชย์ คุณอาจต้อง เข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิก
 2. ตรวจสอบว่าคุณมีที่อยู่ IP ที่กำหนดเองหรือไม่:
  1. แตะ การตั้งค่า > Wi-Fi และหาเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณเชื่อมต่อและแตะ
  2. หากที่อยู่ IP ของคุณคือ 169.254.xxx.xxx คุณอาจไม่สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้
 3. หากคุณไม่มีที่อยู่ IP ที่กำหนดเอง ดูว่าอุปกรณ์ Wi-Fi อื่นบนเครือข่ายของคุณสามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่
  • หากเข้าไม่ได้ โปรดปรึกษาผู้ดูแลระบบเครือข่ายหรือ ISP ของคุณเพื่อรับความช่วยเหลือต่อไป
  • หากเข้าได้ โปรดรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายบนอุปกรณ์ของคุณด้วยการแตะ การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต > รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย หมายเหตุ: การทำเช่นนี้จะรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายทั้งหมดรวมถึง:
   • เครือข่าย Wi-Fi และรหัสผ่านที่เชื่อมต่อก่อนหน้านี้
   • อุปกรณ์เสริม Bluetooth ที่เพิ่งใช้
   • การตั้งค่า VPN และ APN

ไม่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi อัตโนมัติได้

 • ให้หลีกเลี่ยงการตั้งชื่อเครือข่าย Wi-Fi ที่ธรรมดาทั่วไป
  • เราเตอร์สัญญาณไร้สายบางชนิดจะมีการกำหนดค่าล่วงหน้าด้วย SSID ที่ธรรมดาทั่วไป (ชื่อเครือข่าย) อย่างเช่นคำว่า "wireless" หรือ "default"
  • หากเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณต้องการมี SSID ที่ธรรมดาทั่วไป ลองเปลี่ยน SSID ให้เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร2
 • หากเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณต้องการมี SSID ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครอยู่แล้ว รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายด้วยการแตะ การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต > รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย หมายเหตุ: การทำเช่นนี้จะรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายทั้งหมดรวมถึง:
  • เครือข่าย Wi-Fi และรหัสผ่านที่เชื่อมต่อก่อนหน้านี้
  • อุปกรณ์เสริม Bluetooth ที่เพิ่งใช้
  • การตั้งค่า VPN และ APN
 • โปรดดูข้อมูลเรื่อง การเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi
 • เราเตอร์ของผู้ผลิตรายอื่นบางชนิดอาจเข้ากันไม่ได้กับอุปกรณ์ iOS ทุกชนิด แม้ว่าจะอัพเดทเป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุดแล้วก็ตาม ถ้าอุปกรณ์ iOS ของคุณสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi อื่นได้ โปรดติดต่อผู้ผลิตเราเตอร์เพื่อให้แน่ใจว่าเราเตอร์ของคุณเข้ากันได้กับอุปกรณ์ iOS ของคุณ
 • โปรดดูการตั้งค่าที่แนะนำสำหรับ การกำหนดค่าเราเตอร์ Wi-Fi ของคุณสำหรับใช้กับอุปกรณ์ iOS

หมายเหตุ

 1. อุปกรณ์ iOS ที่จำหน่ายในประเทศจีนอาจใช้คำว่า LAN ไร้สาย (WLAN) แทนคำว่า Wi-Fi รุ่นของ iPhone ที่จำหน่ายในประเทศจีนบางรุ่นเท่านั้นที่รองรับ WLAN
 2. หากต้องการ โปรดปรึกษาผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ (ซึ่งอาจเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ) เพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับขั้นตอนนี้
 3. อุปกรณ์ iPhone 5, iPad และ iPod touch (รุ่นที่ 5) เท่านั้นที่เป็นอุปกรณ์ iOS ที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายความเร็ว 5 GHz ได้

 ข้อมูลสำคัญ: ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple นั้นมีให้เพื่อแจ้งให้ทราบเท่านั้น และไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองของ Apple แต่อย่างใด โปรดติดต่อผู้ขายเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด:
เป็นประโยชน์ไหม
มี 82% คนเห็นว่าเป็นประโยชน์

ข้อมูลการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

ไทย