"ข้อผิดพลาด 1004 โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง" เมื่อคุณดาวน์โหลดการอัพเดท OS X Server v.2.2.3

หากคุณเห็น "ข้อผิดพลาด 1004 โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง" เมื่อคุณพยายามจะดาวน์โหลดการอัพเดท OS X Server v.2.2.3 โปรดทำตามขั้นตอนในบทความนี้

เมื่อคุณพยายามจะดาวน์โหลดการอัพเดท OS X Server v.2.2.3 จาก Mac App Store คุณอาจเห็นข้อความว่า "ข้อผิดพลาด 1004 โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง" หากคุณยกเลิกการดาวน์โหลด คุณอาจเห็นข้อความว่าไม่สามารถดำเนินการตามคำขอได้และให้คุณลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง 

หากเป็นเช่นนี้ โปรดทำตามคำแนะนำในการติดตั้งการอัพเดท OS X Server v2.2.3:

  1. ออกจากแอปพลิเคชั่น Server หากเปิดอยู่
  2. Control-คลิก หรือคลิกขวาบนไอคอนแอปฯ Server ในโฟลเดอร์แอปพลิเคชั่น
  3. เลือก "แสดงเนื้อหาของชุดโปรแกรม" จากเมนูปุ่มลัด
  4. เปิดโฟลเดอร์เนื้อหาจากหน้าต่าง Finder ที่ปรากฏ
  5. ตั้งชื่อใหม่ _MASReceipt folder to Old_MASReceipt
  6. เปิด App Store จากเมนู Apple
  7. คลิกแท็บ รายการซื้อ ในหน้าต่าง App Store และดาวน์โหลด OS X Server v2.2.3
วันที่เผยแพร่: