ขณะนี้การฝึกอบรม AppleCare Technician Training จัดทำโดย ATLAS

ขณะนี้การฝึกอบรม AppleCare Technician Training จัดทำโดย Apple Technical Learning Administration System (ATLAS)  บทความนี้จะอธิบายขั้นตอนในการตรวจสอบหรือตั้งค่าการเข้าใช้งาน ATLAS สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรม AppleCare Technician Training

การยืนยันการเข้าใช้งาน ATLAS

  1. โปรดไปที่ atlaslms.apple.com และลงชื่อเข้าด้วย Apple ID ของคุณ
  2. หากคุณเห็นหน้าที่คล้ายกับที่แสดงไว้ตรงนี้ แสดงว่าตั้งค่าการเข้าใช้งานเรียบร้อยแล้ว

การขอเข้าใช้งาน ATLAS

หากคุณไม่สามารถเข้าใช้งาน ATLAS โดยใช้ Apple ID ของคุณได้ โปรดไปที่ หน้าการลงทะเบียนสนับสนุนด้านอาชีพของ Apple (Apple Professional Support Enrollment) เพื่อลงทะเบียน/ลงทะเบียนใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์การสนับสนุนของ AppleCare  คุณต้องใช้ข้อมูลต่อไปนี้:

  • ชื่อ
  • นามสกุล
  • ที่อยู่อีเมล
  • Apple ID ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ ATLAS
    • iCloud (และ .Mac หรือ MobileMe) Apple ID ไม่รองรับใน ATLAS โปรดแจ้ง Apple ID อื่นหรือสร้าง Apple ID ใหม่ด้วยการไปที่ https://certifications.apple.com และคลิก "สร้าง Apple ID" ที่มุมซ้ายล่าง1
  • ลูกค้า AppleCare Technician Training ต้องแจ้งหมายเลขการลงทะเบียนของตน (ซึ่งพบได้ในคู่มือการเริ่มต้นในช่อง), หมายเลขใบสั่งซื้อของ Apple, หมายเลขใบสั่งซื้อทางเว็บ หรือหมายเลขใบสั่งซื้อที่ใช้ซื้อหลักสูตร AppleCare Technician Training

เมื่อการเข้าใช้งานของคุณได้รับการยืนยันแล้ว คุณจะได้รับอีเมลจากทีมสนับสนุน

คำถามเกี่ยวกับเนื้อหา ATLAS

หากคุณสามารถเข้าใช้งาน ATLAS ได้แต่มีคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาการฝึกอบรม โปรดอีเมลมาที่ svc.trng@apple.com

1 หากคุณมีบัญชี .Me, .Mac หรือ .iCloud ที่เชื่อมโยงกับ Tech ID ที่มีอยู่ คุณสามารถส่งอีเมลไปที่ certifications@apple.com และขอให้โอน Tech ID ที่มีอยู่ไปยัง Apple ID ใหม่

วันที่เผยแพร่: