เกี่ยวกับการอัปเดตเฟิร์มแวร์จอแสดงผล Thunderbolt เวอร์ชั่น 1.2

การอัปเดตเฟิร์มแวร์จอแสดงผล Thunderbolt เวอร์ชั่น 1.2 ปรับปรุงความน่าเชื่อถือให้ดียิ่งขึ้นเมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์กับจอแสดงผล Thunderbolt ของ Apple การอัปเดตนี้ยังแก้ปัญหาที่ Cloud ทำให้จอแสดงผลเป็นสีดำซึ่งพบได้ยาก

การอัปเดตนี้มีไว้สำหรับจอแสดงผล Thunderbolt ของ Apple (ขนาด 27 นิ้ว) เท่านั้น เพื่อติดตั้งการอัปเดตให้สำเร็จ:

  • คอมพิวเตอร์ของคุณต้องมี OS X Mavericks v10.9.4 หรือเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า
  • ต่อจอแสดงผล Thunderbolt ของคุณโดยตรงกับพอร์ต Thunderbolt ของคอมพิวเตอร์ หรือพอร์ตบนจอแสดงผล Thunderbolt อีกเครื่องหนึ่งโดยใช้สายในตัว
  • ไม่สามารถเชื่อมต่อจอแสดงผล Thunderbolt ได้มากกว่าสองเครื่องในระหว่างการอัปเดต
  • ถ้าคุณใช้ MacBook Air หรือ MacBook Pro เพื่อสั่งทำงานการอัปเดต โหมด "clamshell ปิด" จะไม่อนุญาตให้ติดตั้งการอัปเดต
  • คอมพิวเตอร์ของคุณต้องเสียบไฟ AC

คุณจะเห็นข้อความแจ้งให้คุณทราบว่าต้องแก้ไขสิ่งใดถ้าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณรีสตาร์ท คุณจะเห็นหน้าจอสีเทาพร้อมแถบสถานะ ถ้าคุณมีจอแสดงผลหลายเครื่อง จะมีจอแสดงผลเพียงเครื่องเดียวที่เรืองแสงและแสดงแถบสถานะ ยิ่งคุณอัปเดตจอแสดงผลจำนวนมากขึ้นเท่าใด การอัปเดตจะใช้เวลานานขึ้นเท่านั้น ซึ่งอาจใช้เวลาหลายนาทีกว่าจะเสร็จ ถ้าจอแสดงผลที่คุณอัปเดตอยู่เป็นจอแสดงผลหลัก หน้าจออาจเป็นสีดำนานถึงหนึ่งนาทีก่อนที่แถบสถานะการอัปเดตจะปรากฏขึ้น

ข้อสำคัญ: อย่ายกเลิกการเชื่อมต่อหรือปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือจอแสดงผลในระหว่างการอัปเดตนี้ 

เพื่อดูว่าปรับใช้การอัปเดตได้สำเร็จหรือไม่

  1. ให้เลือก เกี่ยวกับ Mac นี้ จากเมนู Apple ()
  2. คลิก ข้อมูลเพิ่มเติม จากนั้นคลิก รายงานระบบ
  3. คลิก Thunderbolt ในรายการทางด้านซ้ายและหาส่วน จอแสดงผล Thunderbolt เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ควรเป็น 26.2 และเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ Port Micro ควรเป็น 2.0.7 หลังการอัปเดต
วันที่เผยแพร่: