OS X Mavericks: เกี่ยวกับตัวตรวจสอบกิจกรรม

สามารถใช้ตัวตรวจสอบกิจกรรมเพื่อดูว่ากระบวนการต่างๆ (แอปฯ และกระบวนการในเบื้องหลัง) ใช้ทรัพยากรบน Mac ของคุณอย่างไร อย่างเช่น หน่วยประมวลผล หน่วยความจำ ดิสก์ เครือข่าย และการใช้พลังงานโดยรวม

ตัวตรวจสอบกิจกรรม

ตัวตรวจสอบกิจกรรมจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการและทรัพยากรที่ใช้บน Mac ของคุณ แต่ละแท็บของหน้าต่างตัวตรวจสอบกิจกรรมจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ

CPU ดิสก์ และเครือข่าย

เลือก CPU ดิสก์ หรือเครือข่าย ใกล้ด้านบนของหน้าต่างเพื่อดูการใช้งาน CPU ดิสก์ หรือเครือข่ายสำหรับการเรียกใช้กระบวนการต่างๆ หมวดหมู่เหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลที่คล้ายกับที่แสดงไว้ในเวอร์ชั่นก่อนหน้าของตัวตรวจสอบกิจกรรม เว้นแต่ตอนนี้คุณสามารถดูการใช้งานดิสก์และเครือข่ายสำหรับแต่ละกระบวนการได้ หากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณมีขีดจำกัดจำนวนข้อมูลที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้ และคุณต้องการทราบว่ากระบวนการใดที่กำลังดาวน์โหลดข้อมูลมากที่สุด ให้คลิก เครือข่าย จากนั้นคลิกบนส่วนหัวของคอลัมน์ไบต์ที่ได้รับ เพื่อเรียงตามคอลัมน์นี้

การควบคุมว่าจะให้แสดงกระบวนการใด

คุณสามารถควบคุมได้ว่าจะให้แสดงกระบวนการใดในตัวตรวจสอบกิจกรรม ด้วยการเลือกข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้จากเมนูมุมมอง:

 • กระบวนการทั้งหมด
 • กระบวนการทั้งหมดเป็นลำดับชั้น
 • กระบวนการของฉัน กระบวนการระบบ
 • กระบวนการผู้ใช้อื่นๆ กระบวนการที่ทำงาน
 • กระบวนการที่ไม่ได้ทำงาน กระบวนการหน้าต่างงาน
 • กระบวนการที่เลือก
 • แอปพลิเคชันใน 8 ชั่วโมงสุดท้าย

สามารถกำหนดค่าแต่ละหมวดหมู่ในตัวตรวจสอบกิจกรรม (CPU หน่วยความจำ ดิสก์ และเครือข่าย) ให้แสดงชุดกระบวนการที่แตกต่างกันได้ ชื่อมุมมองที่เลือกในขณะนั้นจะแสดงในชื่อเรื่องที่ปรากฏที่ด้านบนของหน้าต่างตัวตรวจสอบกิจกรรม

หน่วยความจำ

คลิก หน่วยความจำ ใกล้ด้านบนของหน้าต่างตัวตรวจสอบกิจกรรมเพื่อดูการใช้งานหน่วยความจำระบบและดูว่ากระบวนการที่ทำงานอยู่ใช้หน่วยความจำไปเท่าใด หมวดหมู่ หน่วยความจำ นี้จะแทนที่หมวดหมู่ หน่วยความจำระบบ ในเวอร์ชั่นก่อนหน้าของตัวตรวจสอบกิจกรรม  

การรวมสถิติหน่วยความจำฟรี หน่วยความจำแบบผ่านสาย หน่วยความจำที่ไม่ได้ทำงานและหน่วยความจำที่ใช้ไปในเวอร์ชั่นก่อนหน้าของตัวตรวจสอบกิจกรรมถูกแทนที่ใน Mavericks ด้วยกราฟ "แรงดันหน่วยความจำ" ที่อ่านง่าย

แรงดันหน่วยความจำจะแสดงด้วยสี:

 • สีเขียว - ทรัพยากรของหน่วยความจำ RAM ที่สามารถใช้ได้
 • สีเหลืองอำพัน - ทรัพยากรของหน่วยความจำ RAM กำลังถูกใช้งาน
 • สีแดง - ทรัพยากรของหน่วยความจำ RAM หมดแล้วและ OS X กำลังใช้ไดรฟ์สำหรับหน่วยความจำ

เคล็ดลับ: หากเกิดสถานะสีแดง การออกจากแอบฯ จะสามารถเพิ่มเนื้อที่ RAM ได้ คุณอาจสามารถติดตั้ง RAM เพิ่มเพื่อป้องกันไม่ให้หน่วยความจำหมดได้เช่นกัน

กราฟเลื่อนจากขวาไปซ้าย โดยที่ตัวอย่างหน่วยความจำล่าสุดจะอยู่ทางด้านขวาของกราฟ ตัวอย่างก่อนหน้าจะถูกย้ายไปทางซ้ายในขณะที่มีการอัพเดทกราฟ ในตัวอย่างด้านบน ก่อนหน้านี้หน่วยความจำ RAM ของ Mac ถูกใช้งานเป็นอย่างมาก (สีเหลืองอำพัน) จนถึงจุดที่หน่วยความจำหมด (สีแดง) อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้มีหน่วยความจำ RAM ที่สามารถใช้ได้แล้ว (สีเขียว) 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่มีในบานหน้าต่างหน่วยความจำประกอบด้วย:

 • หน่วยความจำทางกายภาพ: จำนวน RAM ที่ติดตั้ง
 • หน่วยความจำที่ใช้ไป: จำนวน RAM ที่ถูกใช้ไปและไม่ได้มีให้สำหรับแอปฯ อื่นๆ ในทันที
 • หน่วยความจำเสมือน: จำนวนการจับคู่หน่วยความจำที่แอปฯ ขอ ซึ่งไม่ใช่การใช้ทรัพยากรของ RAM จริงและจะคำนวณขนาดตามผู้เขียนแอปฯ
 • การสับเปลี่ยนที่ใช้: ที่ว่างบนไดรฟ์ของคุณถูกใช้เพื่อสับเปลี่ยนไฟล์ที่ไม่ได้ใช้ไปมาระหว่าง RAM ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่จะเห็นกิจกรรมบางอย่างและไม่ใช่การบ่งชี้ว่าทรัพยากร RAM ของคุณหมดไป การเห็นแรงดันหน่วยความจำในสถานะสีแดงจะแสดงว่าทรัพยากร RAM หมดไป
 • หน่วยความจำแอปฯ: จำนวนพื้นที่ว่างที่ใช้โดยแอปฯ
 • หน่วยความจำแบบผ่านสาย: หน่วยความจำที่ไม่สามารถแคชไปที่ดิสก์ได้ ดังนั้นจึงต้องอยู่ใน RAM หน่วยความจำนี้ไม่สามารถยืมได้โดยแอปฯ อื่น
 • ที่บีบอัด: จำนวนหน่วยความจำใน RAM ที่ถูกบีบอัด ทำให้มีทรัพยากร RAM ให้กับแอปฯ อื่นๆ เพิ่มขึ้น
 • แคชสำหรับไฟล์: เนื้อที่ว่างใน RAM ที่ทำเครื่องหมายว่าสามารถใช้งานได้สำหรับแอปฯ เพื่อให้ใช้หน่วยความจำที่ประกอบด้วยไฟล์ที่ใช้ไปเมื่อเร็วๆ นี้

ตัวอย่างการทำงานของ การแคชไฟล์ เช่น หากคุณเพิ่งใช้ Mail แล้วปิดไป RAM ที่ Mail นั้นใช้จะถูกทำเครื่องหมายเป็นแคชสำหรับไฟล์ โดยที่ RAM นี้จะสามารถใช้งานได้โดยแอปฯ อื่นในขณะนี้ หากคุณเปิด Mail อีกครั้งก่อนที่แอปฯ อื่นจะใช้ (เขียนทับ) แคชไฟล์ Mail จะเปิดได้เร็วขึ้นเพราะหน่วยความจำ แคชไฟล์ ถูกแปลงกลับไปเป็นหน่วยความจำของ แอปฯ แทนที่จะโหลดเนื้อหาทั้งหมดจากไดรฟ์ของคุณ

พลังงาน

คลิก พลังงาน ใกล้ด้านบนของหน้าต่างตัวตรวจสอบกิจกรรมเพื่อดูว่ามีการใช้พลังงานโดยแอปฯ ที่เปิดและกระบวนการเบื้องหลังจำนวนเท่าใด จำนวนพลังงานที่ถูกใช้จะมีผลต่อจำนวนพลังงานที่ Mac ของคุณกำลังใช้ และคุณจะสามารถใช้งาน Mac แบบพกพาของคุณได้นานเท่าใดโดยไม่มีการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟ

พลังงานของตัวตรวจสอบกิจกรรม

ผลกระทบพลังงาน

ผลกระทบพลังงานที่แสดงไว้ด้านล่างของหน้าต่างคือจำนวนพลังงานทั้งหมดที่ใช้โดยกระบวนการทั้งหมดในช่วงเวลาหนึ่ง หากต้องการดูว่าแต่ละกระบวนการมีการใช้พลังงานเท่าใด ให้ดูตัวเลขที่ปรากฏในคอลัมน์ผลกระทบพลังงาน ที่อยู่ถัดจากชื่อแต่ละกระบวนการ ยิ่งตัวเลขผลกระทบพลังงานน้อยเท่าใด กระบวนการก็ยิ่งใช้พลังงานในขณะนั้นน้อยลงเท่านั้น หากคุณเห็นสามเหลี่ยมทางด้านซ้ายของชื่อแอปฯ แสดงว่าแอปฯ นั้นมีหลายกระบวนการ ให้คลิกบนสามเหลี่ยมเพื่อดูรายละเอียดของกระบวนการต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของแอปฯ นั้น

พลังงานเฉลี่ย

คอลัมน์ผลกระทบพลังงานเฉลี่ยจะแสดงผลกระทบพลังงานเฉลี่ยของแต่ละกระบวนการในช่วง 8 ชั่วโมงที่ผ่านมาหรือตั้งแต่ Mac เริ่มต้นระบบครั้งสุดท้าย (ขึ้นกับว่าช่วงเวลาใดสั้นกว่ากัน) กระบวนการที่มีชื่อปรากฏเป็นสีเทาคือกระบวนการที่ไม่ได้เปิดอยู่ในขณะนั้น แต่คุณยังสามารถดูผลกระทบพลังงานเฉลี่ยล่าสุดสำหรับกระบวนการเหล่านั้นได้ หากคุณสังเกตเห็นอายุการใช้งานของแบตเตอรี่บน Mac แบบพกพาของคุณสั้นกว่าปกติ คุณสามารถคลิกบนส่วนหัวของคอลัมน์ผลกระทบพลังงานเฉลี่ยเพื่อเรียงตามคอลัมน์นี้ได้ กระบวนการที่มีผลกระทบพลังงานเฉลี่ยสูงสุดคือกระบวนการที่ใช้พลังงานมากที่สุดเมื่อเร็วๆ นี้ คุณสามารถออกจากกระบวนการเหล่านี้หากคุณไม่จำเป็นต้องใช้ หรือติดต่อนักพัฒนาแอปฯ เพื่อขอความช่วยเหลือหากคุณสังเกตเห็นว่าผลกระทบพลังงานของแอปฯ นั้นยังคงสูงอยู่แม้ว่าแอปฯ นั้นจะไม่ได้ทำกิจกรรมใดอยู่เลย

App Nap

OS X Mavericks จะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า App Nap App Nap ทำให้แอปฯ ใช้พลังงานที่น้อยมากเมื่อเปิดแต่ไม่ได้ใช้งานอยู่ ตัวอย่างเช่น อาจมีการใช้ App Nap หากแอปฯ ถูกเปิดบนเดสก์ทอปที่คุณไม่ได้กำลังดูอยู่ในขณะนั้น หรือหากแอปฯ ถูกซ่อนไว้ใต้หน้าต่างอื่นๆ คุณสามารถดูได้ว่าแอปฯ ใดกำลังใช้ App Nap หรือไม่ด้วยการดูที่คอลัมน์ App Nap ที่อยู่ถัดจากชื่อของแอปฯ นั้นในหน้าต่างตัวตรวจสอบกิจกรรม

การสลับการแสดงผล

Mac ที่รองรับ การสลับการแสดงผลอัตโนมัติ จะประหยัดพลังงานโดยการใช้กราฟิกรวมและจะเปลี่ยนเป็นชิปกราฟิกที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อเมื่อแอปฯ จำเป็นต้องใช้เท่านั้น ตัวตรวจสอบกิจกรรมจะแสดง "การ์ดกราฟิก: รวม" เมื่อใช้กราฟิกรวม หรือ "การ์ดกราฟิก: ประสิทธิภาพสูง" เมื่อใช้กราฟิกประสิทธิภาพสูง วิธีระบุว่าแอปฯ ใดกำลังใช้กราฟิกประสิทธิภาพสูง ให้มองหากระบวนการที่แสดงว่า "ใช่" ในคอลัมน์ ต้องใช้ GPU ประสิทธิภาพสูง

กราฟแบตเตอรี่

หากคุณกำลังใช้ Mac แบบพกพา จะมีกราฟแบตเตอรี่ที่ด้านล่างของหน้าต่าง ที่แสดงระดับการชาร์จของแบตเตอรี่ในช่วง 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา ส่วนต่างๆ ของกราฟที่มีพื้นหลังสีเขียวแสดงถึงจำนวนครั้งที่ Mac ได้รับพลังงานจากอะแดปเตอร์ไฟ 

เรียนรู้เพิ่มเติม

เลือกวิธีใช้ตัวตรวจสอบกิจกรรมจากเมนูวิธีใช้ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวตรวจสอบกิจกรรม คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนหัวคอลัมน์ หรือสถิติที่แสดงไว้ที่ด้านล่างของหน้าต่างตัวตรวจสอบกิจกรรม ด้วยการเลือกตัวชี้ของคุณบนรายการที่คุณสนใจ จะมีเครื่องมือเคล็ดลับที่มีข้อมูลเพิ่มเติมปรากฏขึ้นเมื่อคุณปล่อยตัวชี้ไว้บนหนึ่งในรายการเหล่านี้

มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการหน่วยความจำ OS X จาก เว็บไซต์สำหรับนักพัฒนาของ Apple 

 ข้อมูลสำคัญ: ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple นั้นมีให้เพื่อแจ้งให้ทราบเท่านั้น และไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองของ Apple แต่อย่างใด โปรดติดต่อผู้ขายเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: