Apple TV (รุ่นที่ 2 และ 3): วิธีใช้รีโมท Apple ของคุณกับ Apple TV

ตารางเหล่านี้จะแสดงฟังก์ชันคำสั่งทั้งหมดสำหรับรีโมท Apple ที่มาพร้อมกับ Apple TV (รุ่นที่ 2 และ 3) ของคุณ

การไปยังที่ต่างๆ และการใช้งานขั้นพื้นฐาน

กดขึ้น, ลง, ซ้าย หรือขวา ไปยังเมนูต่างๆ
กดเลือก เลือกตัวเลือกเมนู
กดเมนู กลับไปยังเมนูก่อนหน้า
กดเมนูค้างไว้ ประมาณสามวินาที กลับไปยังหน้าจอโฮมของ Apple TV
กดเล่นหรือหยุด นานห้าวินาที (หรือไปที่ การตั้งค่า > พักเครื่องเดี๋ยวนี้) ทำให้ Apple TV อยู่ในโหมดพร้อมรอใช้งาน

การเล่นวิดีโอ

กดเล่นหรือหยุด เล่นหรือหยุดวิดีโอ รายการทีวี หรือภาพยนตร์
กดขวาค้างไว้ กรอไปข้างหน้า (กดปุ่มอีกครั้งเพื่อเพิ่มความเร็วในการกรอไปข้างหน้า มีความเร็วสามระดับ)
กดเล่นหรือหยุด เพื่อหยุดวิดีโอชั่วคราว จากนั้นกดขวาหรือซ้าย เลื่อนไปข้างหน้าหรือเลื่อนกลับในแบบสโลว์โมชั่น
กดเล่นหรือหยุด เพื่อหยุดวิดีโอ แล้วกดขวาหรือซ้าย ข้ามไปข้างหน้าหรือข้ามกลับโดยเพิ่มครั้งละสิบวินาที
กดซ้ายค้างไว้ กรอกลับ (กดปุ่มนั้นอีกครั้งเพื่อเพิ่มความเร็วในการกรอกลับ มีความเร็วสามระดับ)
กดลง จากนั้นกดขวาหรือซ้ายเพื่อข้ามบทต่างๆ ข้ามไปยังบทถัดไปหรือบทก่อนหน้า (หากไม่มีเครื่องหมายบท จะข้าม 1/20 ของความยาววิดีโอ หรือช่วงเวลา 30 วินาที ขึ้นกับว่าค่าใดนานกว่า)
กดเลือกค้างไว้สามวินาที เข้าถึงการตั้งค่า คำบรรยายและคำบรรยายภาพ เสียง และลำโพง
ขวาหรือซ้าย ในขณะอยู่ในเมนูรายการทีวีที่เลือกก่อนจะเล่น สลับเปิดปิดระหว่างการดู ภาคและโวลุ่มทั้งหมด หรือ แต่ละภาคและโวลุ่ม

การเล่นเสียง

กดเล่นหรือหยุด เล่นหรือหยุดเพลง หนังสือเสียง หรือพ็อดคาสท์
กดขวา ข้ามไปยังเพลง หนังสือเสียง หรือพ็อดคาสท์ถัดไป
กดขวาค้างไว้ กรอไปข้างหน้าผ่านเพลง หนังสือเสียง หรือพ็อดคาสท์
กดซ้ายค้างไว้ กรอกลับเพลง หนังสือเสียง หรือพ็อดคาสท์
กดซ้าย รีสตาร์ทเพลง หนังสือเสียง หรือพ็อดคาสท์
กดซ้ายสองครั้ง เล่นเพลง หนังสือเสียง หรือพ็อดคาสท์ก่อนหน้า
กดเลือก นานสามวินาทีระหว่างการเล่น เข้าถึงตัวควบคุมการเล่นเพิ่มเติม: Genius ถัดจากนี้ไป เลือกดูศิลปินหรืออัลบั้ม การตั้งค่าลำโพง*
* ตัวเลือก การเล่น จะแตกต่างกันตามเนื้อหาและโหมดการเล่น

อื่นๆ

กดเมนูและลง นานหกวินาที รีสตาร์ท Apple TV
กดเมนูและเลือก นานหกวินาที การเพิ่มขึ้นของ Apple Remote UID - (สถานะการจับคู่จะขึ้นกับรีโมทว่าจับคู่หรือไม่จับคู่กันก่อนคำสั่ง)
กดเมนูและขวาค้างไว้ห้าวินาที จับคู่ Apple Remote
กดเมนูและซ้าย ค้างไว้หกวินาที เลิกจับคู่ Apple Remote
กดเล่นหรือหยุด เมื่อป้อนข้อความ เปลี่ยนการพิมพ์แป้นพิมพ์
กดเลือกค้างไว้เมื่อป้อนข้อความ เข้าถึงตัวเลือกอักษรที่เน้นเสียงหรืออักษรเพิ่มเติม
กดเลือกค้างไว้สองวินาทีบนหน้าจอโฮมของ Apple TV จัดเรียงไอคอนใหม่ บนหน้าจอโฮมของ Apple TV
กดเลือกค้างไว้สองวินาทีบนหน้าจอโฮมของ Apple TV จากนั้นกดเล่นและหยุด ซ่อนไอคอน บนหน้าจอโฮมของ Apple TV
วันที่เผยแพร่: