iOS: ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเสียง เสียงเรียกเข้าและเสียงเตือน

คุณสามารถตั้งค่า iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณให้เล่นเสียงสำหรับเสียงเตือน อย่างเช่น ข้อความขาเข้า อีเมลใหม่ โทรศัพท์และการเตือนความจำต่างๆ ได้ และคุณยังสามารถตั้งค่าการเตือนสำหรับการนัดหมาย การส่งอีเมล การกดแป้นและการล็อกอุปกรณ์ได้อีกด้วย

หากต้องการเปลี่ยนค่าติดตั้ง: โปรดไปที่ ค่าติดตั้ง > เสียง ตัวเลือกที่มีให้คือ

 • การปรับระดับเสียงกริ่งและเสียงเตือนของอุปกรณ์
 • การป้องกันไม่ให้ปุ่มด้านข้างเปลี่ยนระดับเสียงกริ่ง
 • การตั้งค่าเสียงเรียกเข้า หากต้องการปรับเสียงเรียกเข้าสำหรับแต่ละคน โปรดไปที่การ์ดของผู้นั้นใน รายชื่อ
 • การตั้งค่าเสียงเรียกเข้าและเสียงอื่นๆ
 • การเปิดและปิดเสียงคลิกแป้นพิมพ์ เช่นเดียวกับ การเปิดและปิดเสียงเมื่อล็อกอุปกรณ์

การสั่นของ iPhone

คุณสามารถตั้งให้ iPhone ของคุณสั่นเวลามีสายเข้าหรือเมื่อคุณเปิดโหมดเงียบ และตั้งรูปแบบลักษณะการสั่นได้ โดยไปที่ ค่าติดตั้ง > เสียง และเลือกรายการจาก เสียงและรูปแบบลักษณะการสั่นแตะ การสั่ง เพื่อเลือกรูปแบบ

หากต้องการสร้างรูปแบบลักษณะการสั่นตามต้องการ

 1. แตะ ค่าติดตั้ง > เสียง และเลือกประเภทการเตือนในรายการ เสียงและการสั่น
 2. แตะ การสั่น > สร้างการสั่นใหม่
 3. สร้างรูปแบบการสั่นด้วยการสัมผัสและแตะที่หน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้อยู่ในโหมดเงียบ

 • iPhone: สลับสวิตช์เปิดปิด ส่งเสียง/เงียบ ที่ด้านข้างของอุปกรณ์
 • iPad: กดปลายล่างสุดของปุ่มระดับเสียงค้างไว้
  หากต้องการเงียบเสียงเฉพาะการแจ้งเตือน เสียงเตือน และเสียงเอฟเฟ็กต์ โปรดเลื่อนปุ่มด้านข้างลง
 • iPod touch: กดปลายล่างสุดของปุ่มระดับเสียงค้างไว้

หมายเหตุ:

 • สวิตช์ ส่งเสียง/เงียบ ของ iPhone และสวิตช์ด้านข้างของ iPad จะไม่เงียบเสียงเพลงที่เล่น อย่างเช่น เสียงจากเพลง พ็อดคาสท์ วิดีโอและเกม
 • คุณสามารถ ใช้ค่าติดตั้งห้ามรบกวน เพื่อเงียบเสียงสายโทรศัพท์ เสียงเตือนและการแจ้งเตือนได้เช่นกัน
 • นาฬิกาปลุกยังคงส่งเสียงเตือนผ่านลำโพงได้เมื่ออุปกรณ์ของคุณอยู่ในโหมดเงียบ
วันที่เผยแพร่: