AirPort Utility 6: วิธีดูที่อยู่ Ethernet (WAN) MAC ของเครื่องสถานีฐาน

บทความนี้จะอธิบายถึงวิธีดูที่อยู่ Ethernet MAC ของเครื่องสถานีฐาน AirPort ที่เชื่อมต่อเฉพาะที่โดยใช้ AirPort Utility 6

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อดูที่อยู่ Ethernet MAC ของเครื่องสถานีฐาน AirPort ที่เชื่อมต่อเฉพาะที่โดยใช้ AirPort Utility 6:

  1. เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ของเครื่องสถานีฐาน AirPort
  2. เปิดยูทิลิตี้ AirPort จากแอปพลิเคชั่น > โฟลเดอร์ยูทิลิตี้บน Mac ของคุณ
  3. เลือกเครื่องสถานีฐานที่ต้องการด้วยการคลิกหนึ่งครั้งเพื่อให้ป๊อปอัพการแก้ไขเครื่องสถานีฐานปรากฏขึ้น
  4. วางเคอร์เซอร์เหนือชื่อสีเทาอ่อนของเครื่องสถานีฐานที่อยู่ตรงกลางด้านบนสุดของป๊อปอัพการแก้ไข

รุ่น, Ethernet และที่อยู่ MAC วิทยุ Wi-Fi จะปรากฏขึ้นในป๊อปอัพข้อมูลเครื่องสถานีฐานภายในเวลาไม่กี่วินาที

วันที่เผยแพร่: