iPad (รุ่นที่ 3) Wi-Fi + Cellular: เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ 4G LTE

iPad ใหม่ รองรับเครือข่ายมือถือในทั่วโลก สูงถึง 4G LTE

บทความนี้อธิบายให้ทราบว่า 4G LTE ได้รับการสนับสนุนที่ใดบ้าง และวิธีการใช้งาน iPad (รุ่นที่ 3) Wi-Fi + Cellular กับผู้ให้บริการรายอื่นทั่วโลก

iPad ใหม่นำเสนอการสนับสนุนที่ครอบคลุมแก่เครือข่ายที่ทำงานรวดเร็วในทั่วโลก อุปกรณ์ใหม่นี้ได้รับการออกแบบให้มีเสาสัญญาณที่เข้าถึงช่วงความถี่ที่กว้างยิ่งขึ้น ซึ่งหมายความว่า คุณจะสามารถออนไลนได้ในเกือบทุกที่ที่คุณอยู่

iPad (รุ่นที่ 3) Wi-Fi + Cellular รองรับการเชื่อมต่อ 4G LTE เมื่อใช้งานกับผู้ให้บริการดังต่อไปนี้:

ธงชาติแคนาดา
แคนาดา
กระดิ่ง
Rogers
Telus

ธงชาติสหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา

AT&T
Verizon

iPad (รุ่นที่ 3) Wi-Fi + Cellular ไม่รองรับ LTE ในประเทศอื่นใด ผู้ให้บริการรายอื่นใด หรือเครือข่ายอื่นใด

iPad (รุ่นที่ 3) Wi-Fi + Cellular สามารถใช้งานร่วมกับผู้ให้บริการทุกรายที่รองรับ iPad Wi-Fi + 3G พร้อมทั้งให้การสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับเครือข่าย 3G ที่รวดเร็ว รวมทั้ง HSPA, HSPA+ และ DC-HSDPA

หมายเหตุ: มีการจำหน่ายแผนข้อมูลแยกต่างหาก 4G LTE และ 3G ที่รวดเร็ว มีความครอบคลุมพร้อมใช้เฉพาะบางพื้นที่และมีความหลากหลายไปตามผู้ให้บริการ ติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อรับทราบรายละเอียด

ดูข้อมูลเกี่ยวกับ การถ่ายโอนแผนข้อมูล iPad Wi-Fi + 3G ที่มีอยู่ของคุณไปยัง iPad (รุ่นที่ 3) Wi-Fi + Cellular

iPad (รุ่น 3) Wi-Fi + Cellular ที่มีจำหน่ายในระดับสากล จะสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย 4G LTE ของ AT&T เมื่ออยู่ในสหรัฐอเมริกาและใช้งาน AT&T 4G LTE SIM

วันที่เผยแพร่: