Apple Configurator: การเก็บรักษาแอปที่ผู้ใช้ติดตั้งไว้เมื่ออัพเดทการตั้งค่าบนอุปกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย

เรียนรู้วิธีการเก็บรักษาแอปที่ติดตั้งโดยผู้ใช้ที่เช็คเครื่องออกที่ควบคุมดูแลโดย Apple Configurator

มีการกำหนดค่าเริ่มต้นให้แอปใดๆ ที่ติดตั้งโดยผู้ใช้บนอุปกรณ์นั้นจะถูกลบทุกครั้งที่คุณต่ออุปกรณ์ที่มีการควบคุมดูแลเข้ากับ Apple Configurator

ด้วย Apple Configurator v1.1 หรือใหม่กว่า คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ใน Preferences ที่อยู่ใต้เมนู Apple Configurator ได้

วันที่เผยแพร่: