อัพเดทซอฟต์แวร์ iOS บน iPhone, iPad และ iPod touch ของคุณ

เรียนรู้วิธีอัพเดทอุปกรณ์ iOS ของคุณแบบไร้สายหรือใช้ iTunes

การอัพเดท iOS นำเสนอคุณลักษณะใหม่ๆ ที่ทำให้คุณสามารถทำกับ iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณได้มากยิ่งขึ้น ควรทำให้อุปกรณ์ของคุณอัพเดทอยู่เสมอเพื่อคุณจะไม่พลาดคุณลักษณะล่าสุด

ก่อนที่คุณจะอัพเดท

สำรองข้อมูลอุปกรณ์ของคุณ ไปที่ iCloud หรือ iTunes

หากคุณใช้ฮอตสปอตส่วนบุคคลของอุปกรณ์ของคุณสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคอมพิวเตอร์ ให้อัพเดทอุปกรณ์ของคุณแบบไร้สาย หรือเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับเครือข่ายอื่น

อัพเดทอุปกรณ์ของคุณแบบไร้สาย

วิธีที่ง่ายที่สุดที่จะอัพเดทอุปกรณ์ของคุณแบบไร้สาย หรือที่เรียกว่า "ผ่านทางอากาศ" โดยทำดังนี้:

 1. เสียบอุปกรณ์ของคุณกับแหล่งจ่ายไฟ
 2. แตะ การตั้งค่า > ทั่วไป > อัพเดทซอฟต์แวร์
  หน้าจอการอัพเดทซอฟต์แวร์บน iOS
 3. แตะดาวน์โหลดและติดตั้ง การอัพเดทอาจดาวน์โหลดอัตโนมัติในขณะที่อุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับ Wi-Fi และแหล่งจ่ายไฟ
 4. แตะ ติดตั้ง หรือแตะ ภายหลัง เพื่อติดตั้งการอัพเดทในภายหลัง ถ้าคุณใช้รหัสผ่าน คุณจะต้องป้อนรหัสผ่านก่อนจะติดตั้งการอัพเดท
  ติดตั้งหรือภายหลัง

ถ้าคุณมีเนื้อที่ว่างบางส่วนแต่ไม่พอสำหรับการอัพเดทผ่านทางอากาศ คุณ สามารถ อัพเดทโดยใช้ iTunes หรือ ลบเนื้อหาด้วยตนเอง ออกจากอุปกรณ์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะใช้ iTunes หรือจะอัพเดทผ่านทางอากาศ คุณก็ต้องมีเนื้อที่ว่างเท่ากันบนอุปกรณ์ของคุณหลังการอัพเดท

การอัพเดทซอฟต์แวร์ iOS บางชนิดไม่ได้เป็นการอัพเดทที่มีให้ผ่านทางอากาศ การเชื่อมต่อ VPN หรือพร็อกซี่อาจป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ของคุณติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์อัพเดท iOS

อัพเดทอุปกรณ์ของคุณโดยใช้ iTunes

หากคุณไม่สามารถอัพเดทแบบไร้สายได้ หรือหากคุณต้องการจะอัพเดทด้วย iTunes ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ติดตั้ง iTunes เวอร์ชั่นล่าสุด บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. เสียบอุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์
 3. เลือกอุปกรณ์ของคุณใน iTunes
 4. ในบานหน้าต่าง สรุป คลิก ตรวจสอบรายการอัพเดท
 5. คลิก ดาวน์โหลดและอัพเดท

ถ้าคุณมีเนื้อที่ว่างไม่พอที่จะอัพเดทโดยใช้ iTunes คุณจะต้อง ลบเนื้อหาด้วยตนเอง จากอุปกรณ์ของคุณ

ดูสิ่งที่ควรทำ ถ้าคุณได้รับข้อความผิดพลาดอื่นๆ ในขณะอัพเดทอุปกรณ์ของคุณ

แก้ไขล่าสุด:
เป็นประโยชน์ไหม
มี 96% คนเห็นว่าเป็นประโยชน์

ข้อมูลการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

ไทย