แหล่งข้อมูลการแก้ปัญหาด้วยตนเองสำหรับ QuickTime 7 และ QuickTime 7 Pro

มีแหล่งข้อมูลการแก้ปัญหาด้วยตนเองจำนวนมากที่สามารถให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับ QuickTime Player และคุณลักษณะของ QuickTime Pro

วิธีใช้ QuickTime Player
เมนูวิธีใช้ในตัวของ QuickTime Player ทำให้คุณสามารถเข้าถึงระบบวิธีใช้ที่สามารถค้นหาได้โดยตรง ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการช่วยคุณค้นหาข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูล QuickTime Pro พื้นฐาน วิธีแก้ไขและเขียนด้วย QuickTime Pro หรือวิธีส่งออกไฟล์ด้วย QuickTime Pro

ใน QuickTime Player เลือก วิธีใช้ > วิธีใช้ QuickTime Player


หน้าฝ่ายสนับสนุน QuickTime
หน้าฝ่ายสนับสนุน QuickTime จะมีแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้

  • บทความฐานความรู้ QuickTime ซึ่งมีวิธีการและข้อมูลการแก้ไขปัญหา
  • ลิงก์ไปยังการอภิปราย QuickTime ที่ลูกค้าสามารถขอความช่วยเหลือจากผู้ใช้ QuickTime รายอื่น
  • ลิงก์ดาวน์โหลดการอัพเดทซอฟต์แวร์สำหรับ QuickTime

โปรดไปที่ หน้าฝ่ายสนับสนุน QuickTime


การอภิปราย Apple QuickTime
ผู้ใช้ QuickTime รายอื่นจะเป็นผู้เขียนลงในการอภิปราย Apple QuickTime ถามคำถาม ตอบคำถามหรืออ่านสิ่งที่ผู้ใช้รายอื่นพูดถึง QuickTime

โปรดไปที่ การอภิปราย Apple QuickTime


คู่มือผู้ใช้ QuickTime 7
คู่มือผู้ใช้ QuickTime 7 จะมีคำแนะนำในการใช้ QuickTime Pro

วันที่เผยแพร่: