โน้ตบุ๊ก Mac: ตำแหน่งและฟังก์ชันของปุ่ม

เมื่อเวลาผ่านไป เค้าโครงและตำแหน่งของปุ่มพิเศษต่างๆ บนแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ก Mac ก็จะเปลี่ยนไปด้วย เรียนรู้เกี่ยวกับตำแหน่งและฟังก์ชันของปุ่มบนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Mac

คู่มือผู้ใช้ สำหรับโน้ตบุ๊ก Mac ของคุณจะมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปุ่มที่เฉพาะสำหรับ Mac ของคุณ แต่คุณสามารถใช้รูปภาพด้านล่างเพื่ออ้างอิงได้ สำหรับความช่วยเหลือในการระบุผลิตภัณฑ์ของ Apple ของคุณ ให้ใช้ หน้าข้อกำหนดด้านเทคนิค หรือบทความต่อไปนี้:

ค้นหาภาพและข้อมูลของแป้นพิมพ์ของคุณด้านล่างโดยใช้ลิงก์ต่อไปนี้:

 

MacBook Air (กลางปี 2011) และใหม่กว่า, MacBook Pro (Retina กลางปี 2012), MacBook Pro (Retina 13 นิ้ว ปลายปี 2012 และใหม่กว่า) และ MacBook Pro (Retina 15 นิ้ว ต้นปี 2013 และใหม่กว่า)

 MacBook Air (กลางปี 2011) ที่ใช้แป้นพิมพ์ Lion 

F1 - ลดความสว่างของจอแสดงผล
F2 - เพิ่มความสว่างของจอแสดงผล
F3 - Mission Control
F4 - Launchpad
F5 - ลดความสว่างของแป้นพิมพ์
F6 - เพิ่มความสว่างของแป้นพิมพ์
F7 - แทร็กก่อนหน้า
F8 - เล่น/หยุดพัก
F9 - แทร็กถัดไป
F10 - ปิดเสียง
F11 - เบาเสียง
F12 - เพิ่มเสียง


MacBook Pro (ปลายปี 2011) และใหม่กว่า, MacBook Pro (ต้นปี 2011) ที่ใช้ OS X Lion

MacBook Pro (ต้นปี 2011) ที่มีแป้นพิมพ์ Lion

F1 - ลดความสว่างของจอแสดงผล
F2 - เพิ่มความสว่างของจอแสดงผล
F3 - Mission Control
F4 - Launchpad
F5 - ลดความสว่างของแป้นพิมพ์
F6 - เพิ่มความสว่างของแป้นพิมพ์
F7 - แทร็กก่อนหน้า
F8 - เล่น/หยุดพัก
F9 - แทร็กถัดไป
F10 - ปิดเสียง
F11 - เบาเสียง
F12 - เพิ่มเสียง 


MacBook Air (ปลายปี 2010)

แป้นพิมพ์ MacBook Air ปลายปี 2010 ทีมีปุ่มเปิดปิด  

F1 - ลดความสว่างของจอแสดงผล
F2 - เพิ่มความสว่างของจอแสดงผล
F3 - Exposé
F4 - Dashboard
F5 - ลดความสว่างของแป้นพิมพ์
F6 - เพิ่มความสว่างของแป้นพิมพ์
F7 - แทร็กก่อนหน้า
F8 - เล่น/หยุดพัก
F9 - แทร็กถัดไป
F10 - ปิดเสียง
F11 - เบาเสียง
F12 - เพิ่มเสียง  


MacBook (ปลายปี 2007 ถึงกลางปี 2010), MacBook Air (รุ่นแรกถึงกลางปี 2009), MacBook Pro (ต้นปี 2008 ถึงกลางปี 2011 ที่ใช้ Snow Leopard Mac OS X 10.6)

 • MacBook (13 นิ้ว กลางปี 2010)
 • MacBook (13 นิ้ว ปลายปี 2009)
 • MacBook (13 นิ้ว กลางปี 2009)
 • MacBook (13 นิ้ว ต้นปี 2009)
 • MacBook (13 นิ้ว อลูมินัม ปลายปี 2008)
 • MacBook (13 นิ้ว ปลายปี 2008)
 • MacBook (13 นิ้ว ต้นปี 2008)
 • MacBook (13 นิ้ว ปลายปี 2007)
 • MacBook Air (กลางปี 2009)
 • MacBook Air (ปลายปี 2008)
 • MacBook Air (ดั้งเดิม)
 • MacBook Pro (ต้นปี 2011) ที่ใช้ Mac OS X 10.6 Snow Leopard
 • MacBook Pro (กลางปี 2010)
 • MacBook Pro (กลางปี 2009)
 • MacBook Pro (17 นิ้ว ต้นปี 2009)
 • MacBook Pro (ปลายปี 2008)
 • MacBook Pro (ต้นปี 2008)

 เค้าโครงแป้นพิมพ์ MacBook Air, MacBook และ MacBook Pro ก่อน Lion

F1 - ลดความสว่างของจอแสดงผล
F2 - เพิ่มความสว่างของจอแสดงผล
F3 - Exposé
F4 - Dashboard
F5 - ลดความสว่างของแป้นพิมพ์
F6 - เพิ่มความสว่างของแป้นพิมพ์
F7 - แทร็กก่อนหน้า
F8 - เล่น/หยุดพัก
F9 - แทร็กถัดไป
F10 - ปิดเสียง
F11 - เบาเสียง
F12 - เพิ่มเสียง


MacBook (13 นิ้ว กลางปี 2007), MacBook (13 นิ้ว ปลายปี 2006) และ MacBook (13 นิ้ว)

เค้าโครงแป้นพิมพ์ของ MacBook (รุ่นแรก)

F1 - ลดความสว่างของจอแสดงผล
F2 - เพิ่มความสว่างของจอแสดงผล
F3 - ปิดเสียง
F4 - เบาเสียง
F5 - เพิ่มเสียง
F6 - Num Lock
F7 - สลับโหมดแสดงผล


MacBook Pro (17 นิ้ว 2.4GHz), MacBook Pro (15 นิ้ว 2.4/2.2GHz), MacBook Pro (17 นิ้ว Core 2 Duo), MacBook Pro (15 นิ้ว Core 2 Duo), MacBook Pro (17 นิ้ว) และ MacBook Pro (15 นิ้ว)

แป้นพิมพ์ของ MacBook Pro

F1 - ลดความสว่างของจอแสดงผล
F2 - เพิ่มความสว่างของจอแสดงผล
F3 - ปิดเสียง
F4 - เบาเสียง
F5 - เพิ่มเสียง
F6 - Num Lock
F7 - สลับโหมดแสดงผล
F8 - เปิด/ปิดไฟแป้นพิมพ์
F9 - ลดความสว่างของแป้นพิมพ์
F10 - เพิ่มความสว่างของแป้นพิมพ์

ฟังก์ชัน Exposé เพิ่มเติม

 • แป้นพิมพ์ที่มีปุ่ม Exposé บน OS X v10.6.8 และเวอร์ชันก่อนหน้าจะมีฟังก์ชัน OS X v10.6.8 ขยาย:
  • การกดปุ่ม Exposé - Exposé (ทุกหน้าต่าง)
  • การกด Control และปุ่ม Exposé - Exposé (หน้าต่างแอปพลิเคชั่น)
  • การกด Command และปุ่ม Exposé - Exposé (เดสก์ท็อป)
 • แป้นพิมพ์ที่มีปุ่ม Exposé บน OS X 10.7 Lion จะไปที่ Mission Control เมื่อกดปุ่ม

การทำงานของปุ่มเพิ่มเติม

 • ปุ่ม Numlock ถูกเอาออกไปในรุ่นปลายปี 2007 และโน้ตบุ๊ก Mac รุ่นใหม่
 • ฟังก์ชันปุ่ม โฮม ทำได้โดยกดปุ่ม Fn (ฟังก์ชัน) และลูกศรชี้ซ้าย
 • ฟังก์ชันปุ่ม End ทำได้โดยกดปุ่ม Fn และลูกศรชี้ขวา
 • ฟังก์ชันปุ่ม Page Up ทำได้โดยกดปุ่ม Fn และลูกศรขึ้น
 • ฟังก์ชันปุ่ม Page Down ทำได้โดยกดปุ่ม Fn และลูกศรลง

การควบคุมเพิ่มเติมสำหรับจอแสดงผลภายนอก

 • เมื่อต้องการสลับระหว่างเดสก์ท็อปขยายและการสะท้อนวิดีโอขณะใช้จอแสดงผลภายนอก ให้กด Command และ F1 บนโน้ตบุ๊ก Mac ปลายปี 2007 และใหม่กว่า
 • ในการตรวจจับจอแสดงผล ให้กด Command และ F2 บนโน้ตบุ๊ก Mac ปลายปี 2007 และใหม่กว่า
วันที่เผยแพร่: